جزوه الکترومغناطیس یک دکتر ریاضی

جزوه الکترومغناطیس 1 بر اساس کتاب مبانی الکترومغناطیس ریتز

تدریس شده توسط دکتر ریاضی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید بهشتی تهران

 درس الکترومغناطیس 1 از دروس اصلی کارشناسی فیزیک می باشد. این جزوه به صوت دستنویس می باشد و در کلاس دکتر ریاضی نوشته شده است و نه فصل از  کتاب مبانی نظریه الکترومغنازیس ریتس ، میلفورد و کریستی در آن بحث گردیده است. رئوس مباحث مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد :

آنالیز برداری ، الکترو استاتیک ، حل مسائل الکترواستاتیک ، میدان الکترواستاتیک در محیط های دی الکتریکی ، نظریه میکروسکوپی دی الکتریک ها ، انرژی الکترواستاتیکی ، جریان الکترواستاتیکی ، میدان مغناطیس جریان های پایا ، خواص مغناطیس مواد

جزوه الکترومغناطیس 1 دارای 212 صفحه و حجم 70 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

پرداخت با سایر ارزهای معتبر

Pay With Other Currencies

If you want to pay with dollar, click here

Leave a Reply