جزوه برای درس نسبیت

جزوه برای درس نسبیت

این جزوه به صورت دستنویس می باشد، 121صفحه می باشد و به صورت PDF می باشد.

تصویری از صفحه اول جزوه

دانلود رایگان 10 صفحه اول جزوه از پیکوفایل

***

پرداخت با سایر ارزهای معتبر

Pay With Other Currencies

If you want to pay with dollar, click here

Leave a Reply