جزوه روش های نوین آنالیز مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی روش های نوین آنالیز مواد تدریس شده توسط  دکتر پیروز مرعشی در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “روش های نوین آنالیز مواد” جزو دروس رشته مهندسی معدن، مهندسی مواد، سرامیک و مهندسی شیمی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده …

جزوه روش های نوین آنالیز مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »