جزوه برای درس کوانتوم

مجموعه سه جزوه در این بسته موجود می باشد.

جزوه دکتر کریم پور – جزوه کوانتوم 2 دکتر خلیلی – جزوه کوانتوم 2 دکتر فرخی

به زودی جزوات دیگر نیز به این مجموعه اضافه می شوند

جهت دانلود فوری کلیک کنید

پیمایش به بالا