قوانین بازگشت هزینه

از آنجایی که که انسان جایزالخطا است، وقوع خطا و اشتباه در سایت نیز دور از ذهن نیست. ممکن است توضیحاتی اشتباه باشند یا ویرایش کتابی اشتباه درج شود. بدیهی است که اگر مطلب غلطی در سایت درج شود، جبران خسارت بر عهده سایت می باشد. به هر حال، در صورتی که اعتراضی انجام شود، قوانین زیر وجود دارند:

1 – چنانچه بخشی از محصول ایراد داشته باشد (مثلا یکی از دو ویرایش موجود یک حل المسائل اشتباه باشد)، در این صورت بسته به ایراد مورد نظر و بعد از تواق و جلب رضایت مشتری، درصدی از هزینه کسر و مابقی به مشتری برگردانده می شود.

2 – چنانچه محصول کاملا اشتباه باشد ( کتاب A به جای کتاب B فروخته شود)، در این صورت چنانچه امکان تصحیح وجود داشته باشد، فایل درست تحویل مشتری داده خواهد شد. در غیر این صورت کل مبلغ به مشتری برگردانده خواهد شد.

3 – در هنگام برگشت زدن مبلغ مورد نظر به مشتری، مشتری موظف است که شناسه شبای بانکی ارائه نماید. در صورتی که مشتری “شماره کارت” ارائه دهد، کارمزد انتقال وجه از مشتری کسر خواهد گردید و مابقی هزینه برگشت داده خواهد شد.

پیمایش به بالا