دانلود حل المسائل الکترومغناطیس مهندسی ویلیام هایت – ویرایش هفتم و هشتم (سه حل المسائل)

Solution Manual by Engineering Electromagnetics – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): William Hayt, John Buck

این مجموعه شامل سه حل المسائل برای ویرایش هفتم و هشتم می باشد. حل المسائل اول ویرایش هشتم،  14 فصل اول کتاب را پوشش می دهد. حل المسائل دوم ویرایش هشتم تا فصل 7 را پوشش می دهد. حل المسائل ویرایش هفتم، فصل های 1 تا 14 کتاب را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات250
حجم فایل زیپ شده2.08 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات259
حجم فایل زیپ شده2.3 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات136
حجم فایل زیپ شده3.09 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا