Solution Manual for Quantum Mechanics – Nouredine Zettili

حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی: مفاهیم و کاربردها نورالدین زتیلی (زتلی) – ویرایش دوم

Solution Manual for Quantum Mechanics: Concepts and Applications – 2nd edition

نویسنده : Nouredine Zettili

حل تمرین مکانیک کوانتومی Zettili

این حل المسائل شامل حل کل تمرینات کتاب درسی ویرایش دوم (مجموعا 11 فصل و 359 حل تمرین) می باشد و از سایت Chegg تهیه شده است. لیست تمرینات حل شده در ادامه آمده است.جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است.

لیست شماره تمرینات حل شده: قسمت اول   +   قسمت دوم

مشخصات فایل کامل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده 359
حجم فایل زیپ شده 109 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی تمرین 15 فصل پنجم – جمعا 180 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل پنجم از تمرین 16 الی آخر فصل یازدهم – جمعا 179 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 319 تمرین از کل کتاب )

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

If you want to pay with USD (Dollar), CLICK HERE