کاملترین حل المسائل کتاب تئوری ارتعاشات به همراه کابردهای ویلیام تامسون به زبان فارسی – ویرایش سوم و پنجم (سه حل المسائل)

Solution Manual for Theory of Vibration with Applications 3rd and 5th Edition

نویسنده(گان): William T. Thomson , Marie Dillon Dahleh

توضیح اینکه این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد. حل المسائل اول برای ویرایش پنجم و به زبان انگلیسی می باشد. حل المسائل دوم برای ویرایش سوم و به زبان انگلیسی می باشد. حل المسائل سوم به زبان فارسی و برای ویرایش نامشخص می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات458
حجم فایل زیپ شده15 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات331
حجم فایل زیپ شده2.53 مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی

فرمتPDF
تعداد صفحات99
حجم فایل زیپ شده6.6 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا