Solution Manual for Mathematical Methods in the Physical Sciences – Mary Boas

حل المسائل کتاب روشهای ریاضی در علوم فیزیکی مری بواس – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Mathematical Methods in the Physical Sciences – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Mary L. Boas

حل تمرین روشهای ریاضی در علوم فیزیک بواس ویرایش سوم

برای هر دو ویرایش دوم و سوم، در این صفحه حل المسائل وجود دارد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل ویرایش سوم همه فصل های 1 تا 15 را پوشش میدهد و فقط جواب نهایی را دارد و روش حل مسائل در آن وجود ندارد.

حل المسائل ویرایش دوم فعلا شامل حل 1367 تمرین از کتاب می باشد که به تفکیک فصل در ادامه لیست شده اند. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر تمرین، یکبار از کل صفحه پرینت مجازی یا اسکرین شات با ابعاد متفاوت گرفته شده است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش دوم کتاب: فصل اول + فصل دوم + فصل ششم + فصل هفتم + فصل هشتم + فصل دهم + سایر فصلها

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم در مجموع (شامل کل فصل ها)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 1367
حجم فایل زیپ شده 245 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 70
حجم فایل زیپ شده 372 کیلوبایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش دوم در فصلهای مختلف برای فروش قرار داده شده است.

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم (با مشخصات مذکور)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل اول از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد 263 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل دوم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد 345 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل ششم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد 175 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هفتم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد 172 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هشتم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد 225 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل دهم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد 131 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات سایرفصلها از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد 56 تمرین – لیست تمرینات )

پرداخت با سایر ارزهای معتبر

Pay With Other Currencies

If you want to pay with dollar, click here

Leave a Reply