حل المسائل کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تشعشعات گلن نول – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Radiation Detection and Measurement 3rd and 4th edition

نویسنده(گان): Glenn F. Knoll

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات141
حجم فایل زیپ شده4.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات52
حجم فایل زیپ شده2.4 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا