حل المسائل کتاب مهندسی میکروویو پوزار – ویرایش دوم و سوم و چهارم

Solution Manual for Microwave Engineering 2nd, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):David M. Pozar

سه حل المسائل برای این کتاب موجود می باشد. یکی مربوط به ویرایش چهارم و دیکی برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش چهارم(به صورت دستنویس و با کیفیت) می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات315
حجم فایل زیپ شده38 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات288
حجم فایل زیپ شده10.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات258
حجم فایل زیپ شده7.12 مگابایت

 

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا