فیزیک پایه

Solution Manual for Sears and Zemansky University Physics – Hugh Young, Roger Freedman

حل المسائل کتاب فیزیک دانشگاهی به همراه فیزیک مدرن یانگ و فریدمن – ویرایش یازدهم، سیزدهم و چهاردهم Solutions Manual to Sears and Zemansky University Physics – 11th, 13th and 14th Edition نویسنده(گان): Hugh D. Young, Roger A. Freedman توضیح اینکه این محصول شامل سه حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش یازدهم، یکی برای …

Solution Manual for Sears and Zemansky University Physics – Hugh Young, Roger Freedman ادامه »

Sears and Zemansky University Physics – Hugh Young, Roger Freedman

کتاب فیزیک دانشگاهی به همراه فیزیک مدرن یانگ و فریدمن – ویرایش سیزدهم و چهاردهم Sears and Zemansky University Physics with Modern Physics – 13th and 14th Edition نویسنده(گان): Hugh D. Young, Roger A. Freedman این محصول شامل دو کتاب برای ویرایش های سیزدهم و چهاردهم می باشد. مشخصات فایل ویرایش چهاردهم فرمت PDF تعداد …

Sears and Zemansky University Physics – Hugh Young, Roger Freedman ادامه »

Solution Manual for Principles of Physics – Raymond Serway, John Jewett

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  – ویرایش پنجم Solution Manual for Principles of Physics: A Calculus-Based Text – 5th Edition نویسنده(گان): Raymond A. Serway, John W. Jewett مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 1403 حجم فایل زیپ شده 30.9 مگابایت ***

Solution Manual for Thermal Physics – Charles Kittel, Herbert Kroemer

حل المسائل کتاب فیزیک حرارت چارلز کیتل – ویرایش دوم Solution Manual for Solution Manual for Thermal Physics – 2nd Edition نویسنده(گان): Charles Kittel, Herbert Kroemer این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل کتاب درسی (جمعا 15 فصل و 135 تمرین حل شده) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. جهت مشاهده لیست …

Solution Manual for Thermal Physics – Charles Kittel, Herbert Kroemer ادامه »

Solution Manual for Fundamentals of College Physics – Peter Nolan

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک دانشگاهی پیتر نولان – ویرایش پنجم Solution Manual for Fundamentals of College Physics – 5th Edition نویسنده(گان): Peter Nolan دانلود نمونه رایگان این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 34 کتاب درسی را به طور کامل پوشش می دهد مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 345 حجم فایل زیپ شده …

Solution Manual for Fundamentals of College Physics – Peter Nolan ادامه »

Fundamentals of College Physics – Peter Nolan

کتاب مبانی فیزیک دانشگاهی پیتر نولان – جلد اول از ویرایش پنجم به روزرسانی شده Fundamentals of College Physics, Vol 1 – 5th Updated Edition نویسنده(گان): Peter Nolan مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 560 حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت ***

Solution Manual for Electricity and Magnetism – Edward Purcell

حل المسائل کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل – ویرایش دوم و سوم Solution Manual for Electricity and Magnetism – 2nd and 3rd Edition نویسنده(گان): Edward M. Purcell, David J. Morin مشخصات حل المسائل ویرایش سوم فرمت PDF تعداد صفحات 232 حجم فایل زیپ شده 1.63 مگابایت مشخصات حل المسائل ویرایش دوم فرمت PDF تعداد …

Solution Manual for Electricity and Magnetism – Edward Purcell ادامه »

Electricity and Magnetism – Edward Purcell

کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل – ویرایش دوم و سوم Electricity and Magnetism – 2nd and 3rd Edition نویسنده(گان): Edward M. Purcell, David J. Morin مشخصات فایل ویرایش سوم فرمت PDF تعداد صفحات 868 حجم فایل زیپ شده 13.4 مگابایت مشخصات فایل ویرایش دوم فرمت DJVU تعداد صفحات 504 حجم فایل زیپ شده 7 …

Electricity and Magnetism – Edward Purcell ادامه »

Physics for Engineers and Scientists – Hans Ohanian, John Markert

کتاب فیزیک هانس اوهانیان – ویرایش سوم Physics for Engineers and Scientists – 3rd Edition نویسنده(گان): Hans C. Ohanian, John T. Markert ویرایش سوم کتاب فیزیک اهانیان توسط انتشارات اصلی و بین المللی آن، در سه جلد و 41 فصل منتشر می شود. لازم به ذکر است که در ایران این کتاب در چهار جلد مکانیک …

Physics for Engineers and Scientists – Hans Ohanian, John Markert ادامه »