جزوه فیزیک خورشید دکتر عجبشیری زاده

جزوه فیزیک خورشید

تدریس شده توسط دکتر عجبشیری زاده استاد تمام دانشگاه تبریز

درس فیزیک خورشید از دروس اختیاری کارشناسی رشته فیزیک می باشد. در این جزوه مباحث متنوعی درباره فیزیک خورشید تدریس گردیده است. از جمله مباحث مطرح شده می توان به موارد روبرو اشاره کرد: بررسی حرکت های ممکنه خورشید، زمان خورشیدی، بررسی ساختار خورشید، مشخصات لایه های خورشید، انواع اتفاقات سطح خورشید، شار تابشی و شدت انرژی،طیف نشری و جذبی خورشید،تعادل هیدرواستاتیکی و دمای متوسط خورشید، نحوه تامین انرژی خورشید، معادله ترابرد انرژی، پخش ذرات در درون خورشید، توزیع ذرات در پلاسمای خورشید، فشار الکترواستاتیک، مدل دبای، بررسی آهنگ تولید انرژی در خورشید، کدری و عوامل موثر در کدری، تعریف تابع منبع، معادلات مگنتوهیدرودینامیک، مدل های اتمسفری، مدل های خورشیدی، مدل تعادلی LTE ، انتقال انرژی به روش همرفتی، و انواع ناپایداری ها و نیز طوفان های خورشیدی و …

این جزوه به صورت دستنویس می باشد و دارای 111 صفحه و حجم 84 مگابایت می باشد.

 

دانلود نمونه رایگان  این جزوه

 

پیمایش به بالا