جزوه شیمی آلی دکتر ادیب

جزوه کامل و کنکوری شیمی آلی

تدریس شده توسط دکتر ادیب در دانشگاه تهران

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت سیاه سفید اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

واکنش های هموستیک، عوامل موثر در پایداری کربوکاتیون ها، روش های تهیه آلکان ها، هالوژناسیون آلکان ها، شیمی فضایی، تعیین کونفیگوراسیون ترکیبات، واکنش ویتیگ، آلدهید پاکتون، کاتالیزور های انتقال فاز، آبگیری از الکل، واکنش سیمون اسمیت، راههای تهیه اپوگسید ها، واکنش اکسیمرکویین دیمرکویین، واکنش واکر، نیتره شدن آلکان ها، افزایش هالوژن ها به آلکن ها، احیای آلدهید ها و کتون ها، واکنش اپن اوئر، واکنش اتر ها با اسید ها، واکنش رادیکالی اترها، سنتز ویلیامسون، واکنش های صنعتی استیلن، واکنش گاترمن کخ، واکنش  پنیاکو، افزایش اپوکسید ها، وجه تمایر آلدهید ها و کتون ها، نوآرایی بنزلیک، نوآرایی بکمن، ترکیبات آروماتیک، واکنش های بنزن، روش های تهیه بنزاین، تراکم آلدولی، احیا ترکیبات سیانید، نوآرایی فیورسکی، حلقه زایی رابینسون، حلقه های پنج تایی، کاربرد تراکم کلایزن، واکنش چی چی بابی، پتروسیکل های شش تایی، ایزوکینولین، روش های تهیه آمینو اسید، استفاده از تری آلکیل بوران ها در سنتز، روش استرکر، احیا آمیدها، نوآرایی فرایزر، نو آرایی هافمن، واکنش ریمر کیمن، نوآرایی لوسن، نفتالن و واکنش های نفتالن، واکنش کلرک، سنتز گابریل، واکنش اشمیت، اسید های کربوکسیلیک و مشتقات آن، ترکیب شدن آمین ها با اسید نیترو، واکنش آنیلین، واکنش های فنل ها، هیدرولیز استر ها، روش فدریک، واکنش فنل با اسید نیترو

 

این جزوه مجموعا دارای 292 صفحه و حجم  حدوداً 11 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

پیمایش به بالا