جزوه سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیری عیب

جزوه دستنویس سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیری عیب

تدریس شده در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

 

درس”سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیری عیب” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد. این جزوه به عنوان مباحث ویژه در کلاس دکتر رمضانی تدریس گردیده و مرجع اصلی آن کتاب زیر می باشد :

Diagnosis and Fault-Tolerant Control by Blanke, Kinnaert, Lunze, Staroswiecki

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

مقدمه ای بر سیستم های عیب یابی، مدل سازی سیستم های دینامیکی، عیب یابی سیستم های متغییر پیوسته، کنترل تحمل پذیری عیب سیستم، مقایسه عیب اختشاش و عدم قطعیت مدرن، دسته بندی عیوب از نظر محل وقوع، گرفتگی شیر کنترل، عیب بایاس، ساختار سیستم FTC ، بازطراحی کنترل کننده، تشخیص و جداسازی عیب FDI ، ایده های اصلی در طراحی مجدد کنترل کننده، باز پیکر بندی کنترل، عیب فعال و غیر فعال، مدلسازی سیستم ها، سیستم های FTC ، سیستم های FDI ، سیستم هدایت و ناوبری کشتی، اختشاش امواج، مدل سازی فالت ، مدل سازی عیب، عیب یابی در سیستم های خطی و غیر خطی، عیب یابی در حوزه فرکانس، آشکار سازی عیب، جداسازی عیوب، تخمیل فالت، تاثیر عیب بر نرم استاندارد، کنترل تحمل پذیری غیر فعال عیب، بررسی حل مساله LQR

این جزوه مجموعا دارای 59 صفحه و حجم  8 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

پیمایش به بالا