جزوه کنکوری تحلیل سازه ها

جزوه دستنویس درس تحلیل سازه ها

تدریس شده در دانشگاه فردوسی مشهد

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت اسکن شده است. این جزوه به جهت کامل بودن حالت کنکوری دارد و تست های کنکور کارشناسی ارشد نیز در آن بررسی شده اند. تیتر مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است و لازم به ذکر است هرکدام از موارد زیر به صورت کاملا مفصل توضیح داده شده اند:

 

درجه نامعینی در سازه های دوبعدی، تعریف طبقه بسته، معادلات تعادل، معادلات شرط، مفصل خمشی، تکیه گاه غلتکی داخلی، مفصل برشی، مفصل محوری، فرمول محاسبه درجه نامعینی در سازه های دوبعدی، درجه نامعینی خرپا، تحلیل پایداری سازه ها، پایداری داخلی سازه ها، سازه های دارای پنج جسم صلب، کاهش ابعاد سازه ها، انواع اتصالات دو جسم صلب، بررسی پایداری خارجی سازه ها، استاتیک تیرهای معین، تیرهای دارای مفصل خمشی، تکیه گاه لغزنده گیره دار، اساتیک قاب های معین، تحلیل قاب های معین دارای مفصل، تحلیل قابهای دو سر مفصل و فاقد بارگذاری، تحلیل سازه های قوسی، لنگر نقطه معین، تحلیل خرپا، تحلیل بارگذاری روی مفاصل، روش مقطع در تحلیل خرپاها، تحلیل استاتیکی خرپا، تحلیل خرپاهای K شکل، کار مجازی خرپا، نشست تکیه گاه، رسم دیاگرام لنگر خمشی در سازه، گسستگی سازه ها، آنالیز تحت بار واقعی، عوامل نشست سازه، نشست تکیه گاه، روش تیر مزدوج، تیرهای نامعین تحت نشست، قضایای لنگر سطح، قضیه بتن ماکسول، انرژی کرنشی داخلی سازه، قضایای کاستلیانو،  تقارن محوری سازه، خط تاثیر برای سازه های معین، خط تاثیر تیر، واکنش تکیه گاهی، خط تاثیر لنگر خمشی، خط تاثیر برش، خط تاثیر تیرهای پانل دار، خط تاثیر تیرچه، کاربرد خط تاثیر

این جزوه مجموعا دارای 232 صفحه و حجم  22 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

این جزوه به جهت مفید، کامل و کاربردی بودن، به همه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد عمران توصیه می شود.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

دانلود رایگان نمونه این جزوه

پیمایش به بالا