Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جزوه حفر چاه و تونل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپ شده حفر چاه و تونل

تدریس شده توسط  دکتر مصطفی شریف زاده، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “حفر چاه و تونل” جزو دروس رشته مهندسی معدن و مهندسی عمران می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

تقسیم بندی حفریات زیرزمینی، شکل و سطح مقطع حفریات زیرزمینی، طراحی و اجرای حفریات زمینی، حفریات زیرزمینی معدنی، حفریات زیرزمینی غیر معدنی، خواص سنگ ها و خاک ها، هجوم گاز ها به حفریات زیرزمینی، تنش های زمین، حرارت درون زمینی، مطالعه عکس های هوایی، بررسی های هیدروژئولوژی، بررسی های ژئوتکنیکی، حفاری اکتشافی، گمانه زنی، تعیین نفوذ پذیری و شرایط آب زیرزمینی، آزمایشهای برجا، عملیات شناسایی حین اجرا، روش های طراحی حفریات زیرزمینی، چالزنی و آتشباری، تعداد چال های لازم در سطح تونل، خرج ویژه و حفاری ویژه، حفر تونل به وسیله ماشین های بازویی، ماشین های تونلی تمام مقطع، تونل سازی با استفاده از سپر، بهینه کردن ماشین تونلبری، هزینه حفر تونل، روش های مکانیزه حفر چاه و دویل، اصول اندرکنش سازه زمین، تجزیه و تحلیل پوشش، رفتار سیستم های تقویت کننده سنگ ها، اصول پایدارسازی تونل، کنترل ساختار آب زیرزمینی، تزریق در سازنده ها، مفاهیم جریان، بارگذاری شدید،

این جزوه مجموعا دارای 192 صفحه و حجم  138 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

پرداخت با سایر ارزهای معتبر

Pay With Other Currencies

If you want to pay with dollar, click here

Leave a Reply