دسته: مهندسی عمران

Solution Manual for Reliability of Structures – Andrzej Nowak, Kevin Collins

حل المسائل کتاب قابلیت اطمینان سازه اندره نواک و کوین کالینز – ویرایش دوم

Solution Manual for Reliability of Structures – 2nd Edition

نویسنده(گان): Andrzej S. Nowak, Kevin R. Collins

حل تمرین قابلیت اطمینان سازه Nowak و Collins

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 2 تا 9 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد. همچنین این محصول شامل اسلاید تصاویر نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 114
حجم فایل زیپ شده 59.6 مگابایت

***

Reliability of Structures – Andrzej Nowak, Kevin Collins

کتاب قابلیت اطمینان سازه اندره نواک و کوین کالینز – ویرایش اول

Reliability of Structures – 1st Edition

نویسنده(گان): Andrzej S. Nowak, Kevin R. Collins

دانلود قابلیت اطمینان سازه Nowak و Collins

این کتاب به فرم اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 177
حجم فایل زیپ شده 39.2 مگابایت

***

Solution Manual for Water Treatment – John Crittenden, Rhodes Trussell

حل المسائل کتاب مبانی تصفیه آب جان کریتندن، رودز تراسل و جئورج چوبانوگلوس – ویرایش سوم

Solution Manual for MWH’s Water Treatment: Principles and Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry Howe, George Tchobanoglous

حل تمرین تصفیه آب Crittenden و Trussell و Tchobanoglous

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 2 الی 22 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد و مجموعا 721 صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 721
حجم فایل زیپ شده 5.02 مگابایت

***

Water Treatment – John Crittenden, Rhodes Trussell

کتاب مبانی تصفیه آب جان کریتندن، رودز تراسل و جئورج چوبانوگلوس – ویرایش سوم

MWH’s Water Treatment: Principles and Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry Howe, George Tchobanoglous

دانلود مبانی تصفیه آب Crittenden و Trussell

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1906
حجم فایل زیپ شده 33 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering – Rumana Riffat

حل المسائل کتاب مبانی مهندسی و تصفیه فاضلاب رومانا ریفات

Solution Manual for Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering

نویسنده(گان): Rumana Riffat

حل تمرین تصفیه فاضلاب Riffat

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای  2 الی 13 کتاب درسی را پوشش می دهد. همچنین اسلاید تصاویر نیز در این محصول قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 73
حجم فایل زیپ شده 33.5 مگابایت

***

Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering – Rumana Riffat

کتاب مبانی مهندسی و تصفیه فاضلاب رومانا ریفات

Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering

نویسنده(گان): Rumana Riffat

دانلود مهندسی و تصفیه فاضلاب Riffat

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 353
حجم فایل زیپ شده 4.37 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Energy Systems – Nikolai Khartchenko, Vadym Kharchenko

حل المسائل کتاب سیستمهای انرژی پیشرفته نیکولای خارتچنکو – ویرایش دوم

Solution Manual for Advanced Energy Systems – 2nd Edition

نویسنده(گان): Nikolai V. Khartchenko, Vadym M. Kharchenko

حل تمرین سیستمهای انرژی پیشرفته Khartchenko

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 الی 14 کتاب درسی را پوشش می دهد. همچنین اسلاید تصاویر در این محصول وجود دارند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 114
حجم فایل زیپ شده 63.9 مگابایت

***

Advanced Energy Systems – Nikolai Khartchenko, Vadym Kharchenko

کتاب سیستم های انرژی پیشرفته نیکولای خارتچنکو – ویرایش دوم

Advanced Energy Systems – 2nd Edition

نویسنده(گان): Nikolai V. Khartchenko, Vadym M. Kharchenko

دانلود کتاب سیستمهای انرژی پیشرفته Kharchenko

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 618
حجم فایل زیپ شده 5.06 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – Anthony Armenàkas

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی آنتونی آرمناکاس

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – 1st Edition

نویسنده(گان): Anthony E. Armenàkas

حل تمرین مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی Armenakas

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 الی 17 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 584
حجم فایل زیپ شده 14.2 مگابایت

***

Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – Anthony Armenàkas

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی آنتونی آرمناکاس

Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – 1st Edition

نویسنده(گان): Anthony E. Armenàkas

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی Armenakas

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 987
حجم فایل زیپ شده 31.6 مگابایت

***

Air Pollution – Kenneth Wark, Cecil Warner

کتاب آلودگی هوا: منشا و کنترل کنت وارک و سیسل وارنر – ویرایش سوم

Air Pollution: Its Origin and Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Kenneth Wark, Cecil Warner, Wayne Davis

دانلود کتاب آلودگی هوای Wark و Warner

این ایبوک به فرم اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 610
حجم فایل زیپ شده 584 مگابایت

***

Solution Manual for Geoenvironmental Engineering – Hari Sharma, Krishna Reddy

حل المسائل کتاب مهندسی محیط زیست زمین هری شارما و کریشنا ردی

Solution Manual for Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies

نویسنده(گان): Hari D. Sharma and Krishna R. Reddy

حل تمرین مهندسی محیط زیست Sharma و Reddy

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 22 کتاب درسی را پوشش میدهد. لازم به ذکر است که به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. همچنین هیچ تمرینی از فصل های 23 الی 26 حل نشده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 226
حجم فایل زیپ شده 1.61 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Engineering Experimentation – Anthony Wheeler, Ahmad Ganji

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آزمایشات مهندسی آنتونی ویلر و احمد گنجی – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Engineering Experimentation – 3rd Edition

نویسنده(گان): Anthony J. Wheeler, Ahmad R. Ganji

حل تمرین آزمایشات مهندسی Wheeler و Ganji

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات اصلی کتاب درسی تهیه شده است و فصول 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 298
حجم فایل زیپ شده 33.1 مگابایت

***

Introduction to Engineering Experimentation – Anthony Wheeler, Ahmad Ganji

کتاب مقدمه ای بر آزمایشات مهندسی آنتونی ویلر و احمد گنجی – ویرایش سوم

Introduction to Engineering Experimentation – 3rd Edition

نویسنده(گان): Anthony J. Wheeler, Ahmad R. Ganji

دانلود آزمایشات مهندسی Wheeler و Ganji

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 480
حجم فایل زیپ شده 7.34 مگابایت

***

Solution Manual for Frozen Ground Engineering – Orlando Andersland, Branko Ladanyi

حل المسائل کتاب مهندسی زمین منجمد اورلاندو اندراسلند و برانکو لادانیی – ویرایش دوم

Solution Manual for Frozen Ground Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Orlando B. Andersland, Branko Ladanyi

حل تمرین مهندسی زمین منجمد Andersland و Ladanyi

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 64
حجم فایل زیپ شده 1.47 مگابایت

***

Frozen Ground Engineering – Orlando Andersland, Branko Ladanyi

کتاب مهندسی زمین منجمد اورلاندو اندراسلند و برانکو لادانیی – ویرایش دوم

Frozen Ground Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Orlando B. Andersland, Branko Ladanyi

کتاب مهندسی زمین منجمد Andersland و Ladanyi

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 10.95 مگابایت

***

Instructor’s Manual for Energy Systems Engineering – Francis Vanek, Louis Albright

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های انرژی فرانسیس ونک و لوئیس آلبرایت – ویرایش سوم

Instructor’s Manual for Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation – Third Edition

نویسنده(گان): Francis M. Vanek, Louis D. Albright, Largus T. Angenent

حل تمرین مهندسی سیستمهای انرژی Vanek و Albright

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 17 کتاب درسی را شامل می شود. این محصول جواب تمرینات آخر فصل کتاب درسی را دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت Word
تعداد صفحات 342
حجم فایل زیپ شده 63.3 مگابایت

***

Energy Systems Engineering – Francis Vanek, Louis Albright

کتاب مهندسی سیستم های انرژی فرانسیس ونک و لوئیس آلبرایت – ویرایش سوم

Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation – Third Edition

نویسنده(گان): Francis M. Vanek, Louis D. Albright, Largus T. Angenent

کتاب مهندسی سیستمهای انرژی Vanek و Albright

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 956
حجم فایل زیپ شده 36.8 مگابایت

***

Solution Manual for Structural Analysis – Bryant Nielson, Jack McCormac

حل المسائل کتاب تحلیل سازه بریانت نیلسون و جک مک کورمک – ویرایش اول

Solution Manual for Structural Analysis: Understanding Behavior – 1st Edition

نویسنده(گان): Bryant G. Nielson, Jack C. McCormac

حل تمرین تحلیل سازه Nielson و McCormac

این حل المسائل به صورت رسمی تهیه شده است و فصل 2 الی 21 کتاب درسی را پوشش می دهد. از فصل 1 و 10 هیچ تمرین حل شده ای وجود ندارد. این حل المسائل در دو فرمت وان نوت و پی دی اف موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت OneNote + PDF
تعداد صفحات 908
حجم فایل زیپ شده 305 مگابایت

***

Structural Analysis – Bryant Nielson, Jack McCormac

کتاب تحلیل سازه بریانت نیلسون و جک مک کورمک – ویرایش اول

Structural Analysis: Understanding Behavior – 1st Edition

نویسنده(گان): Bryant G. Nielson, Jack C. McCormac

دانلود تحلیل سازه Nielson و McCormac

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 568
حجم فایل زیپ شده 117 مگابایت

***