زیست شناسی

Solution Manual for Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems – Anthony Zaknich

حل المسائل کتاب مبانی فیلترهای وفقی و سیستمهای خود آموز آنتونی زاکنیچ Solution Manual for Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems نویسنده(گان): Anthony Zaknich این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 12 به همرا اپندیکس های A.1 و A.2 و A.3 را پوشش می دهد. دانلود …

Solution Manual for Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems – Anthony Zaknich ادامه »

Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems – Anthony Zaknich

کتاب مبانی فیلترهای وفقی و سیستمهای خود آموز آنتونی زاکنیچ Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems نویسنده(گان): Anthony Zaknich مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 397 حجم فایل زیپ شده 2.23 مگابایت ***

Solution Manual for Systems Biology – Andreas Kremling

حل المسائل کتاب زیست شناسی سیستم ها اندریاس کرملینگ Solution Manual for Systems Biology: Mathematical Modeling and Model Analysis نویسنده(گان): Andreas Kremling این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصضلهای 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهد و 90 صفحه دارد.  همچنین محصول شامل اسلاید تصاویر کتاب می …

Solution Manual for Systems Biology – Andreas Kremling ادامه »

Systems Biology – Andreas Kremling

کتاب زیست شناسی سیستم ها اندریاس کرملینگ: مدلسازی ریاضیاتی و تحلیل مدل Systems Biology: Mathematical Modeling and Model Analysis نویسنده(گان): Andreas Kremling مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 379 حجم فایل زیپ شده 2.92 مگابایت ***

Solution Manual for Introduction to Embedded Systems – Edward Lee, Sanjit Seshia

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر سامانه های امبدد (نهفته یا تعبیه شده) لی و سشیا – ویرایش اول و دوم Solution Manual for Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach – 1st and 2nd Edition نویسنده(گان): Edward Ashford Lee, Sanjit Arunkumarr Seshia محصول اول، حل المسایل ویرایش اول می باشد که به صورت …

Solution Manual for Introduction to Embedded Systems – Edward Lee, Sanjit Seshia ادامه »

Introduction to Embedded Systems – Edward Lee, Sanjit Seshia

کتاب مقدمه ای بر سامانه های امبدد (نهفته یا تعبیه شده) لی و سشیا – ویرایش دوم Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach – 2nd Edition نویسنده(گان): Edward Ashford Lee, Sanjit Arunkumarr Seshia مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 585 حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت ***

Solution Manual for An Introduction to Systems Biology – Uri Alon

حل المسایل کتاب مقدمه ای بر زیست شناسی سیستم ها یوری الون – ویرایش اول  Solution Manual for An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits – 1st Edition نویسنده(گان): Uri Alon حل المسایل ویرایش اول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصلهای کتاب درسی را پوشش می دهد …

Solution Manual for An Introduction to Systems Biology – Uri Alon ادامه »

An Introduction to Systems Biology – Uri Alon

کتاب مقدمه ای بر زیست شناسی سیستم ها یوری الون – ویرایش اول و دوم An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits – 1st and 2nd Edition نویسنده(گان): Uri Alon این محصول شامل دو ایبوک می باشد. مشخصات فایل ویرایش دوم فرمت PDF تعداد صفحات 343 حجم فایل زیپ شده 6.96 مگابایت …

An Introduction to Systems Biology – Uri Alon ادامه »

Solution Manual for Molecular Biology – Nancy Craig, Rachel Green

حل المسائل و تست بانک کتاب بیولوژی مولکولی نانسی کرایگ و راشل گرین – ویرایش سوم Solution Manual for Molecular Biology – 3rd edition نویسنده(گان): Nancy L. Craig, Rachel R. Green, Carol C. Greider, Gisela G. Storz, Cynthia این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و علاوه بر حل المسائل، شامل تست …

Solution Manual for Molecular Biology – Nancy Craig, Rachel Green ادامه »

Solution Manual for Biomechanics – Cees Oomens, Marcel Brekelmans

حل المسایل کتاب بیومکانیک اومنز و بکلمنز – ویرایش دوم Solution Manual for Biomechanics: Concepts and Computation – 2nd Edition نویسنده(گان): Cees Oomens, Marcel Brekelmans, Sandra Loerakker, Frank Baaijens این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل فایل Answers to the Exercises با 58 صفحه، فایل Extra Exercises and Answers با …

Solution Manual for Biomechanics – Cees Oomens, Marcel Brekelmans ادامه »

Solution Manual + Test Bank for Karp’s Cell and Molecular Biology – Gerald Karp, Janet Iwasa

حل المسائل (+ تست بانک) کتاب بیولوژی سلولی و مولکولی جرالد کارپ و جانت ایواسا – ویرایش هشتم و نهم Solution Manual (+ Test Bank) for Karp’s Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments – 8th and 9th Edition نویسنده(گان): Gerald Karp, Janet Iwasa, Wallace Marshall محصول ویرایش نهم به صورت رسمی از انتشارات تهیه …

Solution Manual + Test Bank for Karp’s Cell and Molecular Biology – Gerald Karp, Janet Iwasa ادامه »