دسته: شبیه سازی و محاسبات عددی

Modeling and Analysis of Stochastic Systems – Vidyadhar Kulkarni

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستم های تصادفی ویدیادهار کولکارنی – ویرایش سوم

Modeling and Analysis of Stochastic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Vidyadhar G. Kulkarni

دانلود مدلسازی سیستمهای تصادفی Kulkarni

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 606
حجم فایل زیپ شده 3.27 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics with MATLAB – Dean Duffy

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته به کمک نرم افزار متلب دین دافی – ویرایش چهارم

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics with MATLAB – 4th Edition

نویسنده(گان): Dean G. Duffy

حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته Dean Duffy ویرایش چهار

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 18 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 594
حجم فایل زیپ شده 2.21 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Linear Algebra with Applications Using MATLAB – William Ford

حل المسائل کتاب جبر خطی عددی به همراه کاربردها با استفاده از نرم افزار متلب ویلیام فورد

Solution Manual for Numerical Linear Algebra with Applications Using MATLAB

نویسنده(گان): William Ford

حل تمرین جبر خطی عددی با متلب Ford

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 23 به همراه اپندیکش ها A و B و C را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 402
حجم فایل زیپ شده 13.4  مگابایت

***

Numerical Linear Algebra with Applications Using MATLAB – William Ford

کتاب جبر خطی عددی به همراه کاربردها با استفاده از نرم افزار متلب ویلیام فورد

Numerical Linear Algebra with Applications Using MATLAB

نویسنده(گان): William Ford

دانلود کتاب جبر خطی عددی Ford

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 629
حجم فایل زیپ شده 4.85 مگابایت

***

Solution Manual for Applied Numerical Methods with Python – Steven Chapra, David Clough

حل المسائل کتاب روشهای عددی کاربردی با استفاده از پایتون برای مهندسان و دانشمندان استیون چاپرا و دیوید کلاف – ویرایش دانشجویی بین المللی

Solution Manual for Applied Numerical Methods with Python for Engineers and Scientists – International Student Edition

نویسنده(گان): Steven Chapra, David Clough

حل تمرین روشهای عددی کاربردی پایتون Chapra و Clough

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کلیه فصلهای 1 تا 24 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد که مجموعا شامل 1309 صفحه می باشند. همچنین محصول شامل اسلایدهای آموزشی پاورپوینت و نیز کدهای پایتون در قالب فایل متنی می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت word
تعداد صفحات 1309
حجم فایل زیپ شده 89.2 مگابایت

***

Applied Numerical Methods with Python – Steven Chapra, David Clough

کتاب روشهای عددی کاربردی با استفاده از پایتون برای مهندسان و دانشمندان استیون چاپرا و دیوید کلاف – ویرایش دانشجویی بین المللی

Applied Numerical Methods with Python for Engineers and Scientists – International Student Edition

نویسنده(گان): Steven Chapra, David Clough

دانلود روش های عددی کاربردی با استفاده از پایتون Chapra و Clough

مشخصات فایل

فرمت EPUB
تعداد صفحات 8516
حجم فایل زیپ شده 40 مگابایت

***

Solution Manual for Systems Biology – Andreas Kremling

حل المسائل کتاب زیست شناسی سیستم ها اندریاس کرملینگ

Solution Manual for Systems Biology: Mathematical Modeling and Model Analysis

نویسنده(گان): Andreas Kremling

حل تمرین زیست شناسی سیستمها Kremling

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصضلهای 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهد و 90 صفحه دارد.  همچنین محصول شامل اسلاید تصاویر کتاب می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 90
حجم فایل زیپ شده 46.6 مگابایت

***

Systems Biology – Andreas Kremling

کتاب زیست شناسی سیستم ها اندریاس کرملینگ: مدلسازی ریاضیاتی و تحلیل مدل

Systems Biology: Mathematical Modeling and Model Analysis

نویسنده(گان): Andreas Kremling

دانلود زیست شناسی سیستم ها Kremling

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 2.92 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Engineering Numerical Analysis – Parviz Moin

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز اعداد مهندسی پرویز معین – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Engineering Numerical Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): Parviz Moin

حل تمرین محاسبات عددی پرویز معین

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 6 کتاب درسی را پوشش می دهد. همچنین تعدادی کد در این محصول وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 114
حجم فایل زیپ شده 4.76 مگابایت

***

Fundamentals of Engineering Numerical Analysis – Parviz Moin

کتاب مبانی آنالیز اعداد مهندسی پرویز معین – ویرایش دوم

Fundamentals of Engineering Numerical Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): Parviz Moin

کتاب محاسبات عددی پرویز معین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 258
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Methods for Engineers and Scientists – Amos Gilat, Vish Subramaniam

حل المسائل کتاب روشهای عددی برای مهندسان و دانشمندان آموس گیلات و ویش سوبرامانیام – ویرایش سوم

Solution Manual for Numerical Methods for Engineers and Scientists – 3rd Edition

نویسنده(گان): Amos Gilat, Vish Subramaniam

حل تمرین روشهای عددی برای مهندسان و دانشمندان Gilat و Subramaniam

این محصول به صورت رسمی از انتشارات اصلی تهیه شده است و فصلهای 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهد. محصول شامل حل المسائل، کدهای برانامه نویسی و اسلاید های آموزشی پاورپوینت می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 97.5 مگابایت

***

Numerical Methods for Engineers and Scientists – Amos Gilat, Vish Subramaniam

کتاب روشهای عددی برای مهندسان و دانشمندان آموس گیلات و ویش سوبرامانیام – ویرایش سوم

Numerical Methods for Engineers and Scientists – 3rd Edition

نویسنده(گان): Amos Gilat, Vish Subramaniam

دانلود روشهای عددی برای مهندسان و دانشمندان Gilat و Subramaniam

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 577
حجم فایل زیپ شده 37.3 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo

حل المسائل کتاب محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب یئونگ کو یئو – ویرایش دوم

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yeong Koo Yeo

حل تمرین محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب Yeong Koo Yeo

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل، کدهای های متلب (یک پوشه برای هر فصل) و  اسلایدهای آموزشی پاورپوینت می باشد و فصلهای 1 تا 11 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت Word
تعداد صفحات 214
حجم فایل زیپ شده 62.4 مگابایت

***

Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo

کتاب محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب یئونگ کو یئو – ویرایش دوم

Chemical Engineering Computation with MATLAB® – 2nd edition

نویسنده(گان): Yeong Koo Yeo

دانلود محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از متلب Yeong Koo Yeo

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 849
حجم فایل زیپ شده 47.8 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Methods for Engineers – Steven Chapra, Raymond Canale

 حل المسائل روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا –  ویرایش پنجم و ششم و هفتم و هشتم

Solution Manuals to Numerical Methods for Engineers – 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Steven Chapra, Raymond Canale

توجه کنید که تمامی ویرایش ها به صورت جداگانه جهت فروش قرار گرفته اند. پس از پرداخت، به هیچ عنوان امکان تغییر ویرایش وجود ندارد.

 حل تمرین روشهای عددی Chapra و Canale ویرایش هشتم

 حل المسائل روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا ویرایش هفتم

 حل المسایل روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا ویرایش ششم

حل المسائل ویرایش هشتم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 32 کتاب درسی را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد و فایلها مجموعا دارای 1174 صفحه می باشند.

دانلود نمونه رایگان ویرایش هشتم

حل المسائل ویرایش هفتم و حل المسائل ویرایش ششم شامل حل کل مسایل فصل 1 الی آخر فصل 32 (مجموعا 32 فصل و تعداد 787 حل) می باشد. دقت نمایید. اینجا نیز به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. برای حل هر تمرین یک فایل وجود دارد. به ندرت حل برخی مسایل وجود ندارند.

لیست تمرینات حل شده از ویرایش هفتم
دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم
لیست تمرینات حل شده از ویرایش ششم
دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

حل المسائل ویرایش پنجم به صورت گردآوری شده می باشد. برخی حل ها به صورت دستنویس می باشند و برخی دیگر به صورت تایپی. این حل المسائل کامل نمی باشد.

به ندرت حل برخی مسایل وجود ندارند. به جهت آنکه جهت تهیه این حل المسائل های ویرایش ششم و هفتم به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت Word
تعداد صفحات 1174
حجم فایل زیپ شده 40.7 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده 787
حجم فایل زیپ شده 310 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده 863
حجم فایل زیپ شده 360.85 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 515
حجم فایل زیپ شده 16.3 مگابایت

توجه مهم : حل ویرایش پنج و شش و هفت و هشت به صورت جداگانه برای فروش قرار گرفته اند. به رنگ بندی متن ها دقت فرمایید تا ویرایش اشتباهی انتخاب نکنید. به جهت سهولت دسترسی دانشجویان، حل ویرایش ششم و هفتم هرکدام در 5 بخش جهت فروش قرار گرفته است. حل ویرایش ششم و هفتم (کل فصل های مذکور) یکجا نیز جهت فروش قرار گرفته است.


***

حل المسائل رسمی ویرایش هشتم

***

حل المسائل ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل اول الی هفتم (جمعا تعداد 140 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل هشتم الی سیزدهم (جمعا تعداد 154 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل چهاردهم الی نوزدهم (جمعا تعداد 134 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم: حل تمرینات فصل بیستم الی بیست و چهارم (جمعا تعداد 183 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم: حل تمرینات فصل بیست و پنجم الی سی و دوم (جمعا تعداد 176 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل اول الی سی و دوم (جمعا تعداد 787 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل اول الی هفتم (جمعا تعداد 164 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل هشتم الی چهاردهم (جمعا تعداد 194 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل پانزدهم الی بیستم (جمعا تعداد 195 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل بیست و یکم الی بیست و پنجم (جمعا تعداد 151 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل بیست و ششم الی سی و دوم (جمعا تعداد 159 تمرین)

***

حل المسائل کامل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل اول الی سی و دوم (جمعا تعداد 863 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش پنجم

Numerical Methods – Steven Chapra, Raymond Canale

 کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا – ویرایش ششم و هفتم و هشتم

Numerical Methods for Engineers – 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Steven Chapra, Raymond Canale

دانلود روشهای عددی برای مهندسین Chapra و Canale ویرایش هشتم

 کتاب روشهای عددی برای مهندسین چاپرا ویرایش هفتم

 کتاب روشهای عددی برای مهندسین استیون چپرا ویرایش ششم

این محصول شامل ویرایش های ششم و هفتم و هشتم کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1006
حجم فایل زیپ شده 36.2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 987
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 994
حجم فایل زیپ شده 29 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB – Matthew Sadiku

حل المسائل کتاب تکنیک های عددی در الکترومغناطیس با استفاده از متلب ماتیو سدیکو – ویرایش سوم

Solution Manual for Numerical Techniques in Electromagnetics with Matlab – 3rd Edition

نویسنده(گان): Matthew N.O. Sadiku

حل المسائل تکنیک های عددی در الکترومغناطیس سادیکو

این محصول حل تمرینات کتاب درسی ویرایش سوم را دارا می باشد و همه فصل های 1 تا 9 را پوشش می دهد. در ضمن فایل های کمکی نیز در مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 172
حجم فایل زیپ شده 69.6 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to the Theory of Computation – Michael Sipser

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه محاسبات مایکل سیپسر – ویرایش اول و سوم

Solution Manual Introduction to the Theory of Computation – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael Sipser

حل المسائل های ویرایش اول و سوم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه محاسبات سیپسر ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش سوم شامل حل مسائل همه فصل های صفر الی فصل دهم (مجموعا 11 فصل – جمعا تعداد 402 حل) از کتاب درسی ویرایش سوم می باشد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل ویرایش سوم متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش اول یک فایل پی دی اف می باشد که تعداد کمی از مسائل کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 402
حجم فایل زیپ شده 127 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 62
حجم فایل زیپ شده 16مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش سوم در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل صفرم الی فصل دوم — جمعا 147 تمرین)

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل سوم الی فصل ششم – جمعا 119 تمرین)

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل هفتم الی فصل دهم – جمعا 136 تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش سوم به صورت یکجا (شامل 402 تمرین از کل کتاب )

***

پرداخت برای حل المسائل ویرایش اول

Introduction to nonlinear optimization – Amir Beck

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی غیر خطی امیر بیک

Introduction to nonlinear optimization: theory, algorithms, and applications with MATLAB

نویسنده(گان): Amir Beck

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی غیر خطی امیر بیک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 286
حجم فایل زیپ شده 2.92 مگابایت

***

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 19 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. علاوه بر فایل 252 صفحه ای حل المسائل، تعداد 11 فایل فشرده برای فصل های 1، 2، 5، 6، 10، 11، 13، 15، 16، 17 و 19 وجود دارد که هر شامل تعدادی M-file می باشد (احتمالا جواب تمرینات کتاب درسی می باشند).

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 252
حجم فایل زیپ شده 1.58 مگابایت

***