آنالیز

Solution Manual for Calculus of Variations and Optimal Control Theory – Daniel Liberzon

حل المسائل کتاب ریاضی تغییرات و نظریه کنترل بهینه دنیل لیبرزون Solution Manual for Calculus of Variations and Optimal Control Theory: A Concise Introduction نویسنده(گان): Daniel Liberzon این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1تا 6 کتاب را پوشش می دهد. دانلود نمونه رایگان مشخصات فایل فرمت PDF تعداد …

Solution Manual for Calculus of Variations and Optimal Control Theory – Daniel Liberzon ادامه »

A Course in Real Analysis – Hugo Junghenn

کتاب دوره ای بر آنالیز حقیقی هوگو جانگن – ویرایش اول A Course in Real Analysis – 1st edition نویسنده(گان): Hugo D. Junghenn مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 608 حجم فایل زیپ شده 3.72 مگابایت ***

Solution Manual for A Course in Real Analysis – Hugo Junghenn

کتاب و حل المسائل دوره ای بر آنالیز حقیقی هوگو جانگن – ویرایش اول Solution Manual for A Course in Real Analysis – 1st edition نویسنده(گان): Hugo D. Junghenn حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد. دانلود نمونه رایگان حل المسایل …

Solution Manual for A Course in Real Analysis – Hugo Junghenn ادامه »

Solution Manual for How to Prove It – Daniel Velleman

حل المسائل کتاب چگونه ثابت کنیم دنیل وله من – ویرایش سوم Solution Manual for How to Prove It: A Structured Approach – 3rd Edition نویسنده(گان): Daniel J. Velleman این حل المسایل به صورت رسمی از انشتارات تهیه شده است و همه فصلهای 1 تا 8 کتاب را شامل می شود. دانلود نمونه رایگان مشخصات …

Solution Manual for How to Prove It – Daniel Velleman ادامه »

How to Prove It – Daniel Velleman

کتاب چگونه ثابت کنیم دنیل وله من – ویرایش سوم How to Prove It: A Structured Approach – 3rd Edition نویسنده(گان): Daniel J. Velleman مشخصات فایل فرمت EPUB تعداد صفحات 448 حجم فایل زیپ شده 6.45 مگابایت ***

Solution Manual for Fundamentals of Engineering Numerical Analysis – Parviz Moin

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز اعداد مهندسی پرویز معین – ویرایش دوم Solution Manual for Fundamentals of Engineering Numerical Analysis – 2nd Edition نویسنده(گان): Parviz Moin این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 6 کتاب درسی را پوشش می دهد. همچنین تعدادی کد در این محصول …

Solution Manual for Fundamentals of Engineering Numerical Analysis – Parviz Moin ادامه »

Solution Manual for Understanding Real Analysis – Paul Zorn

حل المسائل کتاب درک و فهم آنالیز حقیقی پل زورن ویرایش دوم و اول + کتاب درسی ویرایش اول و دوم Solution Manual for Understanding Real Analysis 2nd and 1st Edition + Textbooks نویسنده(گان): Paul Zorn کتابها و حل المسائل های آنالیز زورن به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات زیر دقت …

Solution Manual for Understanding Real Analysis – Paul Zorn ادامه »

Solution Manual for An Introduction to Fourier Analysis – Russell Herman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل فوریه راسل هرمان – ویرایش اول Solution Manual for An Introduction to Fourier Analysis – 1st Edition نویسنده(گان): Russell L. Herman این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 7 کتاب درسی را پوشش می دهد. دانلود نمونه رایگان مشخصات …

Solution Manual for An Introduction to Fourier Analysis – Russell Herman ادامه »

Solution Manual for Fundamentals of Finite Element Analysis – David Hutton

حل المسائل و جواب سوالات کتاب مبانی تحلیل اجزاء محدود دیوید هاتن Fundamentals of Finite Element Analysis نویسنده(گان): David V. Hutton, David Hutton این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و دستنویس می باشد. همچنین این محصول تمرینات فصلهای 2 الی 10 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای …

Solution Manual for Fundamentals of Finite Element Analysis – David Hutton ادامه »