دسته: ریاضیات

Business Statistics – David Levine, Kathryn Szabat

کتاب آمار تجارت دیوید لواین و کاترین سابات  – ویرایش هفتم

Business Statistics: A First Course – 7th Edition

نویسنده(گان): David M. Levine, Kathryn A. Szabat, David F. Stephan

دانلود کتاب آمار و احتمال تجارت و کار Levine و Szabat و Stephan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 649
حجم فایل زیپ شده 15.1 مگابایت

***

Solution Manual for Graphs & Digraphs – Gary Chartrand, Linda Lesniak

حل المسائل کتاب گراف ها و دیگراف ها گری چارتلند و لیندا لزنیاک و پینگ زانگ – ویرایش ششم

Solution Manual for Graphs and Digraphs – 6th Edition

نویسنده(گان): Gary Chartrand, Linda Lesniak, Ping Zhang

حل تمرین گراف و دیگراف Chartrand و Lesniak و Zhang

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 21 کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که علاوه بر فرمت پی دی اف، جواب ها در قالب PicTeX نیز موجود می باشند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 256
حجم فایل زیپ شده 4.98 مگابایت

***

Solution Manual for Systems Biology – Andreas Kremling

حل المسائل کتاب زیست شناسی سیستم ها اندریاس کرملینگ

Solution Manual for Systems Biology: Mathematical Modeling and Model Analysis

نویسنده(گان): Andreas Kremling

حل تمرین زیست شناسی سیستمها Kremling

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصضلهای 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهد و 90 صفحه دارد.  همچنین محصول شامل اسلاید تصاویر کتاب می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 90
حجم فایل زیپ شده 46.6 مگابایت

***

Systems Biology – Andreas Kremling

کتاب زیست شناسی سیستم ها اندریاس کرملینگ: مدلسازی ریاضیاتی و تحلیل مدل

Systems Biology: Mathematical Modeling and Model Analysis

نویسنده(گان): Andreas Kremling

دانلود زیست شناسی سیستم ها Kremling

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 2.92 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis – Lyman Ott, Micheal Longnecker

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر روش های آماری و آنالیز داده لیمان اوت و مایچل لانگنکر – ویرایش هفتم

Solution Manual for An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis – 7th Edition

نویسنده(گان): R. Lyman Ott, Micheal T. Longnecker

حل تمرین روش های آماری و تحلیل داده Ott و Longnecker

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصل های 1 تا 19 کتاب درسی را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 510
حجم فایل زیپ شده 6.45 مگابایت

***

An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis – Lyman Ott, Micheal Longnecker

کتاب مقدمه ای بر روش های آماری و آنالیز داده لیمان اوت و مایچل لانگنکر – ویرایش هفتم

An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis – 7th Edition

نویسنده(گان): R. Lyman Ott, Micheal T. Longnecker

دانلود روشهای آماری و آنالیز داده Ott و Longnecker

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1192
حجم فایل زیپ شده 22.2 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Optimization – Ranjan Ganguli

حل المسائل کتاب بهینه سازی مهندسی رنجان گانگولی – ویرایش اول

Solution Manual for Engineering Optimization: A Modern Approach – 1st Edition

نویسنده(گان): Ranjan Ganguli

حل تمرین بهینه سازی مهندسی Ganguli

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 7  را پوشش می دهد. همچنین اسلایدهای پاورپوینت نیز همراه حل المسائل وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

تمرینات زیر در این محصول حل نشده اند. لطفا قبل از خرید به این لیست دقت کنید:

Chapter 1: 1, 3, 8, 15, 21, 23, 25 and 30
Chapter 2:  2, 5 and 13
Chapter 3: 1, 3, 5, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 23
Chapter 4: 3 , 5 , 6 , 10 , 11 , 12 , 19 , 20 , 27 , 28 and 29
chapter 5: 7, 8, 12, 16, 17 and 23
chapter 6: 6, 8 and 9
chapter 7: 3,5,8,9 and 10

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 374
حجم فایل زیپ شده 8.67 مگابایت

***

A Course in Real Analysis – Hugo Junghenn

کتاب دوره ای بر آنالیز حقیقی هوگو جانگن – ویرایش اول

A Course in Real Analysis – 1st edition

نویسنده(گان): Hugo D. Junghenn

دانلود کتاب دوره ای بر آنالیز حقیقی Junghenn

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 608
حجم فایل زیپ شده 3.72 مگابایت

***

Solution Manual for A Course in Real Analysis – Hugo Junghenn

کتاب و حل المسائل دوره ای بر آنالیز حقیقی هوگو جانگن – ویرایش اول

Solution Manual for A Course in Real Analysis – 1st edition

نویسنده(گان): Hugo D. Junghenn

حل المسائل آنالیز حقیقی Junghenn

حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل

مشخصات حل المسایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 198
حجم فایل زیپ شده 1.03 مگابایت

***

Solution Manual for Integer Programming – Laurence Wolsey

حل المسائل کتاب برنامه ریزی صحیح لارنس وولسی – ویرایش دوم

Solution Manual for Integer Programming – 2nd Edition

نویسنده(گان): Laurence A. Wolsey

حل تمرین برنامه ریزی صحیح Wolsey

این حل المسایل تعدادی از تمرینات کتاب درسی را پوشش می دهد و کامل نمی باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 34
حجم فایل زیپ شده 612 کیلوبایت

***

Integer Programming – Laurence Wolsey

کتاب برنامه ریزی صحیح لارنس وولسی – ویرایش دوم

Integer Programming – 2nd Edition

نویسنده(گان): Laurence A. Wolsey

دانلود برنامه ریزی صحیح Wolsey

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 335
حجم فایل زیپ شده 3.53 مگابایت

***

Solution Manual for How to Prove It – Daniel Velleman

حل المسائل کتاب چگونه ثابت کنیم دنیل وله من – ویرایش سوم

Solution Manual for How to Prove It: A Structured Approach – 3rd Edition

نویسنده(گان): Daniel J. Velleman

حل تمرین چگونه ثابت کنیم Velleman

این حل المسایل به صورت رسمی از انشتارات تهیه شده است و همه فصلهای 1 تا 8 کتاب را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 144
حجم فایل زیپ شده 1.25 مگابایت

***

How to Prove It – Daniel Velleman

کتاب چگونه ثابت کنیم دنیل وله من – ویرایش سوم

How to Prove It: A Structured Approach – 3rd Edition

نویسنده(گان): Daniel J. Velleman

دانلود کتاب چگونه ثابت کنیم Velleman

مشخصات فایل

فرمت EPUB
تعداد صفحات 448
حجم فایل زیپ شده 6.45 مگابایت

***

Solution Manual for Analysis of Categorical Data with R – Christopher Bilder, Thomas Loughin

حل المسائل کتاب تحلیل داده های رسته ای با R کریستوفر بیلدر و توماس لاگین

Solution Manual for Analysis of Categorical Data with R

نویسنده(گان): Christopher R. Bilder, Thomas M. Loughin

حل تمرین تحلیل داده های رسته ای Bilder و Loughin

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصل های 1 تا 6 کتاب درسی را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 133
حجم فایل زیپ شده 3.39 مگابایت

***

Analysis of Categorical Data with R – Christopher Bilder, Thomas Loughin

کتاب تحلیل داده های رسته ای با R کریستوفر بیلدر و توماس لاگین

Analysis of Categorical Data with R

نویسنده(گان): Christopher R. Bilder, Thomas M. Loughin

دانلود تحلیل داده های رسته ای Bilder و Loughin

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 540
حجم فایل زیپ شده 4.19 مگابایت

***

Solution Manual for Introductory Statistics – Prem Mann

حل المسائل و منابع کامل کتاب آمار مقدماتی پرم من – ویرایش نهم

تست بانک کتاب آمار مقدماتی Mann – ویرایش نهم

Solution Manual and Test Bank for Introductory Statistics – 9th Edition

نویسنده(گان): Prem S. Mann

حل المسائل آمار مقدماتی Prem Mann

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 13 کتاب ویرایش 9 را پوشش می دهد. این محصول شامل حل المسائل، تست بانک (بانک سوالات)، TI-84 Manual ، اسلایدهای آموزشی پاورپوینت، فصلهای اینترنتی اضافی 14 و 15 به همراه حل المسایل، پوشه Data Sets، پوشه Decide for Yourself، پوشه Mini-Projects و فایل اکسل problems examples case studies می باشد. فایل حل المسائل جمعا 326 صفحه دارد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. همچنین تست بانک نیز مجموعا 211 صفحه دارد و به ازای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

دانلود نمونه رایگان تست یانک

مشخصات حل المسایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 326
حجم فایل زیپ شده  64.8 مگابایت

***

Solution Manual for Combinatorial Mathematics – Douglas West

حل المسائل کتاب ریاضیات ترکیبی داگلاس وست

Solution Manual for Combinatorial Mathematics

نویسنده(گان): Douglas B. West

حل تمرین ریاضی ترکیبات West

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش م یدهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1072
حجم فایل زیپ شده 11.79 مگابایت

***

Combinatorial Mathematics – Douglas West

کتاب ریاضیات ترکیبی داگلاس وست

Combinatorial Mathematics

نویسنده(گان): Douglas B. West

دانلود کتاب ترکیبات West

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 991
حجم فایل زیپ شده 11.3 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Mathematical Modeling – Frank Giordano, William Fox

حل المسائل کتاب گام نخست در مدلسازی ریاضیاتی فرانک گیوردانو و ویلیام فاکس – ویرایش پنجم

Solution Manual for A First Course in Mathematical Modeling – 5th Edition

نویسنده(گان): Frank R. Giordano, William P. Fox, Steven B. Horton

حل تمرین مدلسازی ریاضیاتی Giordano و Fox

این محصول راهنمای مدرسین به همراه حل برخی مسائل می باشد و فصلهای 1 تا 15 کتاب درسی را پوشش می دهد. این محصول همه مسایل را شامل نمی باشد. چنانچه تمرین خاصی مد نظرتان می باشد، قبل از خرید محصول با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 262
حجم فایل زیپ شده 2.95 مگابایت

***

A First Course in Mathematical Modeling – Frank Giordano, William Fox

کتاب گام نخست در مدلسازی ریاضیاتی فرانک گیوردانو و ویلیام فاکس – ویرایش پنجم

A First Course in Mathematical Modeling – 5th Edition

نویسنده(گان): Frank R. Giordano, William P. Fox, Steven B. Horton

کتاب مدلسازی ریاضیاتی Giordano و Fox و Horton

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 796
حجم فایل زیپ شده 10.3 مگابایت

***