اقتصاد و حسابداری

در این دسته کتابهای مرتبط با اقتصاد و حسابداری قرار میگیرند.

Solution Manual and Test Bank for Horngren’s Financial & Managerial Accounting – Tracie Miller-Nobles, Brenda Mattison

حل المسائل و تست بانک کتاب حسابداری مالی و مدیریتی هورن گرن اثر ترسی میلر نابلس و برندا متیسون ویرایش ششم + ایبوک کتاب ویرایش ششم Solution Manual for Horngren’s Financial & Managerial Accounting 6th Edition + Test Bank + Textbook نویسندگان: Tracie Miller-Nobles, Brenda Mattison, Ella Mae Matsumura کتاب درسی و تست بانک و …

Solution Manual and Test Bank for Horngren’s Financial & Managerial Accounting – Tracie Miller-Nobles, Brenda Mattison ادامه »

Solution Manual and Test Bank for Business Analytics – Jeffrey Camm, James Cochran

حل المسائل و تست بانک کتاب تجزیه و تحلیل کسب و کار جفری کم و جیمز کاچران ویرایش سوم + به همراه کتاب درسی ویرایش 3 Solution Manual and Test Bank for Business Analytics 3rd Edition + Textbook نویسندگان: Jeffrey D. Camm, James J. Cochran, Michael J. Fry, Jeffrey W. Ohlmann کتاب درسی، تست بانک …

Solution Manual and Test Bank for Business Analytics – Jeffrey Camm, James Cochran ادامه »

Solution Manual and Test Bank for Advanced Accounting – Debra Jeter, Paul Chaney

حل المسائل و تست بانک کتاب حسابداری پیشرفته دبرا جتر و پل چانی ویرایش هفتم + ایبوک کتاب ویرایش هفتم Solution Manual for Advanced Accounting 7th Edition + Test Bank + Textbook نویسنده(گان): Debra C. Jeter, Paul K. Chaney کتاب درسی و تست بانک و حل المسائل حسابداری پیشرفته Jeter و Chaney به صورت جداگانه …

Solution Manual and Test Bank for Advanced Accounting – Debra Jeter, Paul Chaney ادامه »

Instructor Manual for Operations Management – Alistair Brandon-Jones, Nicola Burgess

راهنمای مدرسین کتاب مدیریت عملیات آلیستیر برندون جونز و نیکولا بورگز ویرایش دهم + به همراه کتاب درسی ویرایش دهم Instructor Manual for Operations Management 10th Edition + Textbook نویسندگان: Alistair Brandon-Jones, Nicola Burgess, Nigel Slack کتاب درسی و حل المسائل (راهنمای مدرسین) مدیریت عملیات Brandon-Jones و Burgess و Slack به صورت جداگانه به فروش …

Instructor Manual for Operations Management – Alistair Brandon-Jones, Nicola Burgess ادامه »

Solution Manual for Managerial Accounting – Ramji Balakrishnan

حل المسائل و تست بانک کتاب حسابداری مدیریتی بالاکریشنان و اشپرینکل و سیواراماکرشنان ویرایش سوم و دوم + کتاب ویرایش اول Solution Manual and Test Bank for Managerial Accounting 3rd and 2nd Edition + Textbook نویسنده(گان): Ramji Balakrishnan, Geoff Sprinkle, and Shiva Sivaramakrishnan کتاب درسی و تست بانک و حل المسائل حسابداری مدیریتی Balakrishnan و …

Solution Manual for Managerial Accounting – Ramji Balakrishnan ادامه »

Solution Manual for Principles of Marketing – Philip Kotler, Gary Armstrong

حل المسائل کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ویرایش هیجدهم و نوزدهم + کتاب درسی ویرایش هفدهم Solution Manual for Principles of Marketing 19th and 18th Edition + Textbook نویسنده: Philip Kotler, Gary Armstrong, Sridhar Balasubramanian کتاب درسی و حل المسائل بازاریابی Kotler و Armstrong به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا …

Solution Manual for Principles of Marketing – Philip Kotler, Gary Armstrong ادامه »

Solution Manual for Game Theory – Emmanuel Barron

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه بازی بارون ویرایش دوم + کتاب درسی ویرایش دوم Solutions Manual to Accompany Game Theory: An Introduction 2nd Edition + Textbook نویسنده: Emmanuel N. Barron کتاب درسی و حل المسائل نظریه بازی Barron به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت …

Solution Manual for Game Theory – Emmanuel Barron ادامه »

Solution Manual + Test Bank for Accounting – Jacqueline Birt, Keryn Chalmers

حل المسائل و تست بانک کتاب حسابداری: گزارشگری تجاری برای تصمیم گیری Birt و Chalmers + کتاب درسی Solution Manual and Test Bank for Accounting: Business Reporting for Decision Making 7th Edition + Textbook نویسنده(گان): Jacqueline Birt, Keryn Chalmers, Suzanne Maloney, Albie Brooks, Judy Oliver کتاب درسی، تست بانک و حل المسائل حسابداری Birt و …

Solution Manual + Test Bank for Accounting – Jacqueline Birt, Keryn Chalmers ادامه »

Solution Manual for Microeconomics – David Besanko, Ronald Braeutigam

حل المسائل و تست بانک کتاب اقتصاد خرد دیوید بسانکو و رونالد برایوتیگم – ویرایش ششم و پنجم + کتاب درسی ویرایش ششم و پنجم Solution Manual for Microeconomics 6th and 5th Edition + Textbooks نویسنده(گان): David Besanko, Ronald Braeutigam کتاب درسی، تست بانک و حل المسائل اقتصاد خرد Besanko و Braeutigam به صورت جداگانه …

Solution Manual for Microeconomics – David Besanko, Ronald Braeutigam ادامه »

Solution Manual for Accounting For Non Accounting Students – John Dyson, Ellie Franklin

حل المسائل کتاب حسابداری برای دانشجویان غیر حسابداری جان دایسون و الی فرانکلین ویرایش دهم + کتاب درسی Solution Manual for Accounting For Non Accounting Students 10th Edition + Textbook نویسنده(گان): John Dyson, Ellie Franklin کتاب درسی و حل المسائل حسابداری Dyson و Franklin به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید. …

Solution Manual for Accounting For Non Accounting Students – John Dyson, Ellie Franklin ادامه »

Solution Manual for Modern Portfolio Theory and Investment Analysis – Edwin Elton, Martin Gruber

حل المسائل کتاب نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری ادوین التون، مارتین گروبر، استفن براون، ویلیام گوتزمان – ویرایش نهم، هفتم و ششم  + تست بانک ویرایش نهم + ایبوک کتاب ویرایش نهم Solution Manual for Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 9th, 7th and 6th Edition + Test Bank for 9th Edition …

Solution Manual for Modern Portfolio Theory and Investment Analysis – Edwin Elton, Martin Gruber ادامه »

Solution Manual for Fundamentals of Power System Economics – Daniel Kirschen, Goran Strbac

حل المسائل مبانی اقتصادی سیستم قدرت (بازار برق) دانیل کرشن و گوران استربک ویرایش دوم + کتاب درسی ویرایش اول و دوم Solution Manual for Fundamentals of Power System Economics 2nd Edition + Textbook نویسنده(گان): Daniel S. Kirschen, Goran Strbac کتاب درسی و حل المسائل مبانی اقتصادی سیستم قدرت کرشن به صورت جداگانه به فروش می …

Solution Manual for Fundamentals of Power System Economics – Daniel Kirschen, Goran Strbac ادامه »

پیمایش به بالا