اقتصاد و حسابداری

در این دسته کتابهای مرتبط با اقتصاد و حسابداری قرار میگیرند.

Solution Manual for Economics – Daron Acemoglu, David Laibson

حل المسائل و تست بانک کتاب اقتصاد دارون عجم اوغلو و دیوید لیبسون ویرایش سوم گلوبال، دوم گلوبال، دوم، اول گلوبال و اول + کتاب درسی برای ویرایش های اول گلوبال، دوم گلوبال و سوم گلوبال Solution Manual and Test Bank for Economics 3rd Global, 2nd, 2nd Global, 1st, 1st Global Edition نویسندگان: Daron Acemoglu, […]

Solution Manual for Economics – Daron Acemoglu, David Laibson بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Income Tax Fundamentals – Gerald Whittenburg

حل المسائل کتاب مبانی مالیات بر درآمد جرالد ویتنبورگ – ویرایش 42 ام و 41 ام و 40 ام + کتاب درسی نسخه 2022 (ویرایش چهلم) Solution Manual for Income Tax Fundamentals 2024 (42th Edition), 2023 (41th Edition) and 2022 (40th Edition) + Textbook نویسنده(گان): Gerald E. Whittenburg, Steven Gill, Martha Altus-Buller کتاب و حل

Solution Manual for Income Tax Fundamentals – Gerald Whittenburg بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Contemporary Engineering Economics – Chan Park

حل المسائل کتاب اقتصاد مهندسی معاصر چان پارک – ویرایش هفتم + کتاب درسی ویرایش چهارم و هفتم Solution Manual for Contemporary Engineering Economics 7th Edition + Textbooks نویسنده: Chan S. Park کتاب و حل المسائل اقتصاد مهندسی پارک به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا در انتخاب خود دقت بفرمایید؛ فلذا به توضیحات

Solution Manual for Contemporary Engineering Economics – Chan Park بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Financial Accounting Theory – William Scott

حل المسائل کتاب نظریه حسابداری مالی ویلیام اسکات ویرایش هشتم، هفتم و ششم + کتاب های درسی ویرایش سوم (فارسی)، پنجم و هفتم Solution Manual for Financial Accounting Theory 8th, 7th and 6th Edition + Textbooks نویسندگان: William R. Scott, Patricia C. O’brien کتاب درسی و حل المسائل حسابداری مالی اسکات به صورت جداگانه به

Solution Manual for Financial Accounting Theory – William Scott بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Financial Accounting – Robert Libby, Patricia Libby

حل المسائل کتاب حسابداری مالی رابرت لیبی و پاتریکا لیبی ویرایش یازدهم و ویرایش هشتم + کتاب درسی ویرایش هفتم و هفتم کانادایی و یازدهم ISE Solution Manual for Financial Accounting 11th and 8th Edition + Textbooks نویسندگان: Robert Libby, Patricia A. Libby, Frank Hodge کتاب و حل المسائل حسابداری مالی لیبی به صورت جداگانه

Solution Manual for Financial Accounting – Robert Libby, Patricia Libby بیشتر بخوانید »

Solution Manual and Test Bank for Horngren’s Financial & Managerial Accounting – Tracie Miller-Nobles, Brenda Mattison

حل المسائل و تست بانک کتاب حسابداری مالی و مدیریتی هورن گرن اثر ترسی میلر نابلس و برندا متیسون ویرایش ششم + ایبوک کتاب ویرایش ششم Solution Manual for Horngren’s Financial & Managerial Accounting 6th Edition + Test Bank + Textbook نویسندگان: Tracie Miller-Nobles, Brenda Mattison, Ella Mae Matsumura کتاب درسی و تست بانک و

Solution Manual and Test Bank for Horngren’s Financial & Managerial Accounting – Tracie Miller-Nobles, Brenda Mattison بیشتر بخوانید »

Solution Manual and Test Bank for Business Analytics – Jeffrey Camm, James Cochran

حل المسائل و تست بانک کتاب تجزیه و تحلیل کسب و کار جفری کم و جیمز کاچران ویرایش سوم + به همراه کتاب درسی ویرایش 3 Solution Manual and Test Bank for Business Analytics 3rd Edition + Textbook نویسندگان: Jeffrey D. Camm, James J. Cochran, Michael J. Fry, Jeffrey W. Ohlmann کتاب درسی، تست بانک

Solution Manual and Test Bank for Business Analytics – Jeffrey Camm, James Cochran بیشتر بخوانید »

Solution Manual and Test Bank for Advanced Accounting – Debra Jeter, Paul Chaney

حل المسائل و تست بانک کتاب حسابداری پیشرفته دبرا جتر و پل چانی ویرایش هفتم + ایبوک کتاب ویرایش هفتم Solution Manual for Advanced Accounting 7th Edition + Test Bank + Textbook نویسنده(گان): Debra C. Jeter, Paul K. Chaney کتاب درسی و تست بانک و حل المسائل حسابداری پیشرفته Jeter و Chaney به صورت جداگانه

Solution Manual and Test Bank for Advanced Accounting – Debra Jeter, Paul Chaney بیشتر بخوانید »

Instructor Manual for Operations Management – Alistair Brandon-Jones, Nicola Burgess

راهنمای مدرسین کتاب مدیریت عملیات آلیستیر برندون جونز و نیکولا بورگز ویرایش دهم + به همراه کتاب درسی ویرایش دهم Instructor Manual for Operations Management 10th Edition + Textbook نویسندگان: Alistair Brandon-Jones, Nicola Burgess, Nigel Slack کتاب درسی و حل المسائل (راهنمای مدرسین) مدیریت عملیات Brandon-Jones و Burgess و Slack به صورت جداگانه به فروش

Instructor Manual for Operations Management – Alistair Brandon-Jones, Nicola Burgess بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Managerial Accounting – Ramji Balakrishnan

حل المسائل و تست بانک کتاب حسابداری مدیریتی بالاکریشنان و اشپرینکل و سیواراماکرشنان ویرایش سوم و دوم + کتاب ویرایش اول Solution Manual and Test Bank for Managerial Accounting 3rd and 2nd Edition + Textbook نویسنده(گان): Ramji Balakrishnan, Geoff Sprinkle, and Shiva Sivaramakrishnan کتاب درسی و تست بانک و حل المسائل حسابداری مدیریتی Balakrishnan و

Solution Manual for Managerial Accounting – Ramji Balakrishnan بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Principles of Marketing – Philip Kotler, Gary Armstrong

حل المسائل کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ویرایش هیجدهم و نوزدهم + کتاب درسی ویرایش هفدهم Solution Manual for Principles of Marketing 19th and 18th Edition + Textbook نویسنده: Philip Kotler, Gary Armstrong, Sridhar Balasubramanian کتاب درسی و حل المسائل بازاریابی Kotler و Armstrong به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا

Solution Manual for Principles of Marketing – Philip Kotler, Gary Armstrong بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Game Theory – Emmanuel Barron

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه بازی بارون ویرایش دوم + کتاب درسی ویرایش دوم Solutions Manual to Accompany Game Theory: An Introduction 2nd Edition + Textbook نویسنده: Emmanuel N. Barron کتاب درسی و حل المسائل نظریه بازی Barron به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت

Solution Manual for Game Theory – Emmanuel Barron بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا