مهندسی مکانیک

Solution Manual for An Introduction to Combustion – Stephen Turns

حل المسائل کامل کتاب مقدمه ای بر احتراق استفان ترنز ویرایش سوم + کتابهای درسی ویرایش دوم و سوم و چهارم Solution Manual for An Introduction to Combustion: Concepts and Applications 3rd Edition + Textbooks نویسنده: Stephen R. Turns کتاب و حل المسائل احتراق استفان ترنز به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به […]

Solution Manual for An Introduction to Combustion – Stephen Turns بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Thermodynamics – Yunus Cengel, Michael Boles

حل المسائل کتاب ترمودینامیک، با دید مهندسی چنگل (یا همون سنجل) ویرایش دهم، نهم، نهم SI، هشتم، هفتم، ششم و پنجم + کتاب درسی ویرایش هشتم و نهم و  دهم  Solution Manual for Thermodynamics: An Engineering Approach 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 9th SI and 10th Edition + textbooks نویسندگان: Yunus A. Cengel, Michael A.

Solution Manual for Thermodynamics – Yunus Cengel, Michael Boles بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Mechanical Engineering Design – Ansel Ugural

حل المسائل کتاب طراحی مهدسی مکانیکی انسل اوگرال (یوگورال) ویرایش سوم + به همراه کتاب درسی ویرایش سوم Solution Manual for Mechanical Engineering Design Third Edition + Textbook نویسنده: Ansel C. Ugural کتاب درسی و حل المسائل طراحی مهندسی مکانیکی Ugural به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در

Solution Manual for Mechanical Engineering Design – Ansel Ugural بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Machine Design with CAD and Optimization – Sayed Metwalli

حل المسائل کتاب طراحی ماشین با استفاده از CAD و بهینه سازی سید متولی ویرایش اول + به همراه کتاب درسی ویرایش اول Solution Manual for Machine Design with CAD and Optimization 1st Edition + Textbook نویسنده: Sayed M. Metwalli کتاب درسی و حل المسائل طراحی ماشین Metwalli (با استفاده از CAD و بهینه سازی)

Solution Manual for Machine Design with CAD and Optimization – Sayed Metwalli بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Fundamentals of Machine Component Design – Robert Juvinall, Kurt Marshek

حل المسائل کتاب اصول طراحی اجزای ماشین روبرت جووینال و کورت مارشک ویرایش هفتم، هفتم EMEA ، ششم و سوم + کتاب درسی برای ویرایش های پنجم و ششم و هفتم Solution Manual for Fundamentals of Machine Component Design 7th, 7th EMEA, 6th and 3rd Edition + Textbooks نویسنده(گان):  Robert Juvinall, Kurt Marshek کتاب درسی

Solution Manual for Fundamentals of Machine Component Design – Robert Juvinall, Kurt Marshek بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Physical Metallurgy – William Hosford

حل المسائل کتاب متالورژی فیزیکی ویلیام هاسفورد ویرایش دوم + کتاب درسی ویرایش دوم Solution Manual for Physical Metallurgy 2nd Edition + Textbook نویسنده: William F. Hosford کتاب درسی و حل المسائل متالورژی فیزیکی Hosford به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش

Solution Manual for Physical Metallurgy – William Hosford بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Design of Hydrodynamic Machines – Getu Hailu, Michal Varchola

حل المسائل کتاب طراحی ماشین های هیدرولیک گتو هایلو و میچال وارچولا ویرایش اول + به همراه کتاب درسی ویرایش اول Solution Manual for Design of Hydrodynamic Machines: Pumps and Hydro-Turbines 1st Edition + Textbook نویسندگان: Getu Hailu, Michal Varchola, Peter Hlbocan کتاب درسی و حل المسائل طراحی ماشین هیدرولیک Hailu و Varchola به صورت

Solution Manual for Design of Hydrodynamic Machines – Getu Hailu, Michal Varchola بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Analysis and Design of Machine Elements – Wei Jiang

حل المسائل کتاب تحلیل و طراحی اجزای ماشین وی جیانگ ویرایش اول + به همراه کتاب درسی Solution Manual for Analysis and Design of Machine Elements 1st Edition + Textbook نویسنده: Wei Jiang کتاب درسی و حل المسائل تحلیل و طراحی اجزای ماشین Jiang به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت

Solution Manual for Analysis and Design of Machine Elements – Wei Jiang بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Engineering Design – George Dieter, Linda Schmidt

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی جورج دیتر و لیندا اشمیت ویرایش ششم و پنجم و چهارم Solution Manual for Engineering Design 6th, 5th and 4th edition + Textbooks نویسنده(گان): George Dieter, Linda Schmidt کتاب درسی و حل المسائل طراحی مهندسی Dieter و Schmidt به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید

Solution Manual for Engineering Design – George Dieter, Linda Schmidt بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Vector Mechanics for Engineers: Statics/Dynamics – Ferdinand Beer, Russell Johnston

حل المسائل کتاب مکانیک برداری برای مهندسین: دینامیک و استاتیک فردینان بیر و راسل جانستون ویرایش دوازدهم، یازدهم، دهم و نهم + کتاب درسی ویرایش دهم و دوازدهم Solution Manual for Vector Mechanics for Engineers: Dynamics and Statics 12th, 11th, 10th and 9th Edition + Textbooks نویسنده(گان): Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, David Mazurek,

Solution Manual for Vector Mechanics for Engineers: Statics/Dynamics – Ferdinand Beer, Russell Johnston بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer – James Welty

حل المسائل کتاب مبانی انتقال تکانه و گرما و جرم جیمز ولتی ویرایش هفتم، ششم، پنجم و چهارم + کتاب درسی ویرایش پنجم Solution Manual to Fundamentals of Momentum Heat and Mass Transfer 7th, 6th, 5th and 4th Edition + Textbook نویسنده: James Welty, Charles Wicks, Gregory Rorrer, Robert Wilson, David G. Foster کتاب درسی

Solution Manual for Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer – James Welty بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – Richard Budynas, Keith Nisbett

حل المسائل کتاب طراحی اجزای ماشین شیگلی جوزف شیگلی، ریچارد بادیناس و کیت نیزبت ویرایش یازدهم، نهم و هشتم + کتاب درسی ویرایش یازدهم، دهم، نهم و هشتم Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design 11th, 9th and 8th Edition + Textbook نویسنده: Joseph Shigley, Richard Budynas, Keith Nisbett کتاب درسی و حل المسائل طراحی

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – Richard Budynas, Keith Nisbett بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا