دسته: مهندسی سیالات

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – Mostafa Ghiaasiaan

حل المسائل کتاب گرمایش همرفتی و انتقال جرم سید مصطفی غیاثیان – ویرایش دوم

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – 2nd Edition

نویسنده(گان): Seyed Mostafa Ghiaasiaan

حل تمرین گرمایش همرفت و انتقال جرم Ghiaasiaan

این حل المسائل به صورت رسمی از انشتارات تهیه شده است و فصلهای 1 الی 14 کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد. قبل از خرید لیست تمرینات دارای جواب را بررسی نمایید.

لیست تمرینات حل شده

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1031
حجم فایل زیپ شده 117.9 مگابایت

***

Solution Manual for Turbomachinery – Dakshina Murty

حل المسائل کتاب توربوماشین داکشینا مورتی – ویرایش اول

Solution Manual for Turbomachinery: Concepts, Applications, and Design – 1st edition

نویسنده(گان): V. Dakshina Murty

حل تمرین توربوماشین Murty

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 2 تا 12 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت Word Document
تعداد صفحات 341
حجم فایل زیپ شده 9.24 مگابایت

***

Turbomachinery – Dakshina Murty

کتاب توربوماشین داکشینا مورتی – ویرایش اول

Turbomachinery: Concepts, Applications, and Design – 1st edition

نویسنده(گان): V. Dakshina Murty

دانلود توربوماشین Murty

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 327
حجم فایل زیپ شده 7.55 مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics – David Pnueli, Chaim Gutfinger

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات دیوید پنوئلی و چیم گاتفینگر

Solution Manual for Fluid Mechanics

نویسنده(گان): David Pnueli, Chaim Gutfinger

حل تمرین مکانیک سیالات Pnueli و Gutfinger

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهد. پاسخ تمرینات به صورت دستنویس می باشند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 456
حجم فایل زیپ شده 8.07 مگابایت

***

Fluid Mechanics – David Pnueli, Chaim Gutfinger

کتاب مکانیک سیالات دیوید پنوئلی و چیم گاتفینگر

Fluid Mechanics

نویسنده(گان): David Pnueli, Chaim Gutfinger

دانلود مکانیک سیالات Pnueli و Gutfinger

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

Solution Manual for Flow in Open Channels – K. Subramanya

حل المسایل کتاب جریان در کانال های باز سوبرامانیا – ویرایش پنجم

Solution Manual for Flow in Open Channels – 5th Edition

نویسنده(گان): K. Subramanya

حل تمرین جریان در کانال های باز Subramanya

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 الی 12 از کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 277
حجم فایل زیپ شده 118 مگابایت

***

Flow in Open Channels – K. Subramanya

کتاب جریان در کانال های باز سوبرامانیا – ویرایش سوم

Flow in Open Channels – 3rd Edition

نویسنده(گان): K. Subramanya

دانلود جریان در کانالهای باز Subramanya

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 566
حجم فایل زیپ شده  6.23 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون 3 جان کیوسالاس – ویرایش سوم

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition

نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas

حل تمرین روشهای عددی با استفاده از پایتون 3 در مهندسی کیوسالاس

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کلیه فصلهای کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد. فصل 1 کتاب درسی ، هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 352
حجم فایل زیپ شده 3.02 مگابایت

***

Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون 3 جان کیوسالاس – ویرایش سوم

Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition

نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas

کتاب روشهای عددی با استفاده از پایتون 3 در مهندسی کیوسالاس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 438
حجم فایل زیپ شده 2.10 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Continuum Mechanics – Reddy

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیستم های پیوسته ردی – ویرایش دوم

Solution Manual for An Introduction to Continuum Mechanics – 2nd edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

حل تمرین مکانیک سیستم های پیوسته ردی Reddy

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شد و فصلهای 1 تا 9 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 247
حجم فایل زیپ شده 6.56 مگابایت

***

An Introduction to Continuum Mechanics – Reddy

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیستم های پیوسته ردی – ویرایش دوم

An Introduction to Continuum Mechanics – 2nd edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

کتاب مکانیک سیستم های پیوسته Reddy

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 479
حجم فایل زیپ شده 6.58 مگابایت

***

Solution Manual for Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer – Richard Pletcher, John Tannehill

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و مکانیک سیالات محاسباتی ریچارد پلچر، جان تانهیل و دیل اندرسون – ویرایش سوم

Solution Manual for Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer – 3rd Edition

نویسنده(گان): Richard Pletcher, John Tannehill, Dale Anderson

حل المسائل انتقال حرارت و مکانیک سیالات محاسباتی Pletcher و Tannehill

این حل المسائل کل فصل های 1 تا 10 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد. فصل 1 کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد. بر اساس بازخوردهای رسیده این حل المسائل کامل نمی باشد و برخی تمرینات را ندارد و ناقص می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 145
حجم فایل زیپ شده 4.25 مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics – Bijay Sultanian

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات بیجای سولطانیان – ویرایش اول

Solution Manual for Fluid Mechanics: An Intermediate Approach – 1st Edition

نویسنده(گان): Bijay Sultanian

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات Sultanian

این حل المسائل فصلهای 1 تا 8 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 143
حجم فایل زیپ شده 1.46 مگابایت

***

Introduction to Compressible Fluid Flow – Patrick Oosthuizen, William Carscallen

کتاب مقدمه ای بر جریان سیال تراکم پذیر پاتریک اوس‍ت‍هوی‍زن‌ و ویلیام کارسکالن – ویرایش دوم

Introduction to Compressible Fluid Flow – 2nd Edition

نویسنده(گان): Patrick H. Oosthuizen, William E. Carscallen

جریان سیال تراکم پذیر Oosthuizen و Carscallen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 36.4 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – William Janna

حل المسائل کتاب مقدمه ای مکانیک سیالات ویلیام جانا – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): William S. Janna

حل المسائل های ویرایش پنجم و جهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل مسایل مکانیک سیالات Janna

حل تمرین مکانیک سیالات Janna

حل المسائل ویرایش چهارم که فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش میدهد. این حل المسائل تا فصل 8 به صورت تایپ شده و مابقی به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش پنجم نیز فصل های 1 تا 13 را پوشش می دهد. حل فصل های 1 تا 8 و فصل 13 به صورت تایپی و فصل های 9 تا 12 به صورت دستنویس می باشد. محصول ویرایش پنجم علاوه بر حل المسائل تعدادی اسلاید پی دی اف را نیز دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش پنجم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 516
حجم فایل زیپ شده 78.5 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 422
حجم فایل زیپ شده 6.12 مگابایت

***

پرداخت برای حل المسائل ویرایش پنجم

***

پرداخت برای حل المسائل ویرایش چهارم

Introduction to Fluid Mechanics – William Janna

کتاب مقدمه ای مکانیک سیالات ویلیام جانا – ویرایش چهارم

Introduction to Fluid Mechanics – 4th Edition

نویسنده(گان): William S. Janna

کتاب مقدمه ای مکانیک سیالات Janna

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 738
حجم فایل زیپ شده 9.55 مگابایت

***

Solution Manual for Modeling in Transport Phenomena – Ismail Tosun

حل المسائل کتاب مدلسازی در پدیده های انتقال اسماعیل توسان (توسن) – ویرایش دوم

Solution Manual for Modeling in Transport Phenomena – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ismail Tosun

حل المسائل مدل سازی در پدیده های انتقال Tosun

این حل المسائل جواب تمرینات کل کتاب درسی (فصل های 1 تا 11 و اپندیکس A) را پوشش می دهد. فصل 5 کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 177
حجم فایل زیپ شده 1.52 مگابایت

***

Modeling in Transport Phenomena – Ismail Tosun

کتاب مدلسازی در پدیده های انتقال اسماعیل توسان – ویرایش دوم

Modeling in Transport Phenomena – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ismail Tosun

کتاب مدل سازی در پدیده های انتقال Tosun

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 606
حجم فایل زیپ شده 3.98 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Combustion Processes – Sara McAllister, Jyh-Yuan Chen

حل المسائل کتاب مبانی فرایندهای احتراق سارا مک آلیستر، جی یوان چن و کارلوس فرناندز پلو

Solution Manual for Fundamentals of Combustion Processes

نویسنده(گان): Sara McAllister, Jyh-Yuan Chen, A. Carlos Fernandez-Pello

حل المسائل کتاب مبانی فرایندهای احتراق مک آلیستر McAllister

این حل المسائل، کل فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش می دهد. فصل 4 کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 59
حجم فایل زیپ شده 468 کیلوبایت

***

Fundamentals of Combustion Processes – Sara McAllister, Jyh-Yuan Chen

کتاب مبانی فرایندهای احتراق سارا مک آلیستر، جی یوان چن و کارلوس فرناندز پلو

Fundamentals of Combustion Processes

نویسنده(گان): Sara McAllister, Jyh-Yuan Chen, A. Carlos Fernandez-Pello

کتاب مبانی فرایندهای احتراق مک آلیستر McAllister

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 314
حجم فایل زیپ شده 4.13 مگابایت

***