مهندسی شیمی

Solution Manual for Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – Je-Chin Han, Lesley Wright

حل المسائل کتاب روشهای عملی در انتقال حرارت و مکانیک سیالات جی چین هان و لزلی رایت – ویرایش اول Solution Manual for Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – 1st Edition نویسنده(گان): Je-Chin Han, Lesley Wright این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 12 …

Solution Manual for Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – Je-Chin Han, Lesley Wright ادامه »

Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – Je-Chin Han, Lesley Wright

کتاب روشهای عملی در انتقال حرارت و مکانیک سیالات جی چین هان و لزلی رایت – ویرایش اول Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – 1st Edition نویسنده(گان): Je-Chin Han, Lesley Wright مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 383 حجم فایل زیپ شده 27.6 مگابایت ***

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – Mostafa Ghiaasiaan

حل المسائل کتاب گرمایش همرفتی و انتقال جرم سید مصطفی غیاثیان – ویرایش دوم Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – 2nd Edition نویسنده(گان): Seyed Mostafa Ghiaasiaan این حل المسائل به صورت رسمی از انشتارات تهیه شده است و فصلهای 1 الی 14 کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است …

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – Mostafa Ghiaasiaan ادامه »

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo

حل المسائل کتاب محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب یئونگ کو یئو – ویرایش دوم Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – 2nd Edition نویسنده(گان): Yeong Koo Yeo این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل، کدهای های متلب (یک پوشه برای هر فصل) …

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo ادامه »

Solution Manual for Introduction to Chemical Processes – Regina Murphy

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فرایندهای شیمیایی رجینا مورفی Solution Manual for Introduction to Chemical Processes: Principles, Analysis, Synthesis نویسنده(گان): Regina M. Murphy این حل المسائل فصل های 1 تا 6 کتاب درسی را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. دانلود نمونه رایگان مشخصات فایل فرمت …

Solution Manual for Introduction to Chemical Processes – Regina Murphy ادامه »

Introduction to Chemical Processes – Regina Murphy

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای شیمیایی رجینا مورفی Introduction to Chemical Processes: Principles, Analysis, Synthesis نویسنده(گان): Regina M. Murphy این فایل به صورت اسکن شده می باشد. مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 351×2=702 حجم فایل زیپ شده 44.7 مگابایت ***

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون 3 جان کیوسالاس – ویرایش سوم Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کلیه فصلهای کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای …

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas ادامه »

Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون 3 جان کیوسالاس – ویرایش سوم Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 438 حجم فایل زیپ شده 2.10 مگابایت ***

Solution Manual for Heat Exchangers – Sadik Kakaç, Hongtan Liu

حل المسائل کتاب مبدل های حرارتی صدیق کاکاچ و لانگتان لیو  – ویرایش سوم Solution Manual for Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design – Third Edition نویسنده(گان): Sadik Kakaç, Hongtan Liu, Anchasa Pramuanjaroenkij این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات CRC Press تهیه شده و فصلهای 2 تا 13 به همراه اپندیکس A …

Solution Manual for Heat Exchangers – Sadik Kakaç, Hongtan Liu ادامه »

Heat Exchangers – Sadik Kakaç, Hongtan Liu

کتاب مبدل های حرارتی: تعیین مقادیر نامی عملکرد، و طراحی گرمایی صدیق کاکاچ و لانگتان لیو – ویرایش سوم Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design – Third Edition نویسنده(گان): Sadik Kakaç, Hongtan Liu, Anchasa Pramuanjaroenkij مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 624 حجم فایل زیپ شده 5.95 مگابایت ***

Solution Manual for Principles of Combustion – Kenneth Kuan-yun Kuo

حل المسائل کتاب اصول احتراق کنت کوان-یان کو – ویرایش دوم Solution Manual for Principles of Combustion – 2nd Edition نویسنده(گان): Kenneth Kuan-yun Kuo این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 6 کتاب درسی را پوشش میدهد. این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد. دانلود نمونه …

Solution Manual for Principles of Combustion – Kenneth Kuan-yun Kuo ادامه »