مهندسی شیمی

Solution Manual for Mass Transfer Processes – Ramachandran

حل المسائل کتاب فرایندهای انتقال جرم راماچاندران : مدلسازی، محاسبات عددی و طراحی Solution Manual for Mass Transfer Processes: Modeling, Computations, and Design نویسنده(گان): P. A. Ramachandran این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و فصلهای 1 تا 30 کتاب درسی را پوشش میدهد. لازم به ذکر است که این محصول شامل …

Solution Manual for Mass Transfer Processes – Ramachandran ادامه »

Mass Transfer Processes – Ramachandran

کتاب فرایندهای انتقال جرم راماچاندران: مدلسازی، محاسبات عددی و طراحی Mass Transfer Processes: Modeling, Computations, and Design نویسنده(گان): P. A. Ramachandran مشخصات فایل فرمت DJVU تعداد صفحات 538 حجم فایل زیپ شده 9.31 مگابایت ***

Solution Manual for Process Control – Wayne Bequette

حل المسائل کتاب کنترل فرایند بیکوته: مدلسازی، تحلیل و شبیه سازی – ویرایش اول Solution Manual for Process Control: Modeling, Analysis and Simulation – 1st Edition نویسنده(گان): Wayne Bequette این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 الی 14 را پوشش می دهد. فصل سوم هیچ تمرین حل …

Solution Manual for Process Control – Wayne Bequette ادامه »

Process Control – Wayne Bequette

کتاب کنترل فرایند بیکوته: مدلسازی، تحلیل و شبیه سازی – ویرایش اول Process Control: Modeling, Analysis and Simulation – 1st Edition نویسنده(گان): B. Wayne Bequette این ایبوک در دو فرمت HTML و پی دی اف تبدیل شده موجود می باشد مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 933 حجم فایل زیپ شده 14.4 مگابایت ***

Solution Manual for Principles of Chemical Engineering Processes – Nayef Ghasem, Redhouane Henda

حل المسائل کتاب مبانی فرایندهای مهندسی شیمی نایف قاسم، موازنه مواد و انرژی – ویرایش اول و دوم Solution Manual for Principles of Chemical Engineering Processes: Material and Energy Balances – 1st and 2nd Edition نویسنده(گان): Nayef Ghasem, Redhouane Henda این محصول شامل حل المسائل ویرایش اول (132 صفحه)، حل المسائل ویرایش دوم (136 صفحه) …

Solution Manual for Principles of Chemical Engineering Processes – Nayef Ghasem, Redhouane Henda ادامه »

Principles of Chemical Engineering Processes – Nayef Ghasem, Redhouane Henda

کتاب مبانی فرایندهای مهندسی شیمی نایف قاسم، موازنه مواد و انرژی – ویرایش دوم Principles of Chemical Engineering Processes: Material and Energy Balances – Second Edition نویسنده(گان): Nayef Ghasem, Redhouane Henda مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 462 حجم فایل زیپ شده 8.05 مگابایت ***

Solution Manual for Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – Cussler

حل المسائل کتاب انتشار کاسلر: انتقال جرم در سیستم های سیالی – ویرایش سوم Solution Manual for Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – 3rd Edition نویسنده(گان): E. L. Cussler این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 21 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای …

Solution Manual for Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – Cussler ادامه »

Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – Cussler

کتاب انتشار کاسلر: انتقال جرم در سیستم های سیالی – ویرایش سوم Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – 3rd Edition نویسنده(گان): E. L. Cussler مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 655 حجم فایل زیپ شده 5.61 مگابایت ***

Solution Manual for Polymer Science and Technology – Joel Fried

حل المسائل کتاب علوم و تکنولوژی پلیمر جوئل رابرت فرید – ویرایش سوم Solution Manual for Polymer Science and Technology – 3rd Edition نویسنده(گان): Joel R. Fried این حل المسائل فصلهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 11 و 12 و 13 را پوشش می دهد. دانلود نمونه رایگان …

Solution Manual for Polymer Science and Technology – Joel Fried ادامه »

Solution Manual for Chemical Reactions and Chemical Reactors – George Roberts

حل المسائل کتاب راکتورها و عکس العمل های شیمیایی جورج روبرتز – ویرایش اول Solution Manual for Chemical Reactions and Chemical Reactors – 1st Edition نویسنده(گان): George W. Robert این حل المسائل فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش میدهد. به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل …

Solution Manual for Chemical Reactions and Chemical Reactors – George Roberts ادامه »