شیمی

Solution Manual for General, Organic, and Biological Chemistry – Karen Timberlake

حل المسائل کتاب شیمی عمومی، آلی و بیولوژیکی کارن تیمبرلیک – ویرایش پنجم گلوبال

Solution Manual for General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life – Global Edition, 5th Edition

نویسنده(گان): Karen C. Timberlake

حل تمرین شیمی بیولوژیکی و آلی Timberlake

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 24 کتاب درسی را پوشش می دهد. این حل المسایل شامل حل پرابلم ها و Combining Ideas می باشد.

دانلود نمونه حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
مجموع تعداد صفحات 412
حجم فایل زیپ شده 34.4 مگابایت

***

General, Organic, and Biological Chemistry – Karen Timberlake

کتاب شیمی عمومی، آلی و بیولوژیکی کارن تیمبرلیک – ویرایش پنجم گلوبال

General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life – Global Edition, 5th Edition

نویسنده(گان): Karen C. Timberlake

دانلود شیمی بیولوژی، آلی و عمومی Timberlake

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 965
حجم فایل زیپ شده 33.3 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Chemistry – Rich Bauer, James Birk

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر شیمی ریچ بوئر و جیمز بیرک  – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Chemistry – 5th Edition

نویسنده(گان): Rich Bauer, James Birk , Pamela Marks

حل تمرین شیمی Bauer و Birk

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصل های 1 تا 17 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 635
حجم فایل زیپ شده 9.05 مگابایت

***

Introduction to Chemistry – Rich Bauer, James Birk

کتاب مقدمه ای بر شیمی ریچ بوئر و جیمز بیرک  – ویرایش پنجم

Introduction to Chemistry – 5th Edition

نویسنده(گان): Rich Bauer, James Birk , Pamela Marks

کتاب مقدمه ای بر شیمی Bauer و Birk

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 833
حجم فایل زیپ شده 105 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo

حل المسائل کتاب محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب یئونگ کو یئو – ویرایش دوم

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yeong Koo Yeo

حل تمرین محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب Yeong Koo Yeo

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل، کدهای های متلب (یک پوشه برای هر فصل) و  اسلایدهای آموزشی پاورپوینت می باشد و فصلهای 1 تا 11 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت Word
تعداد صفحات 214
حجم فایل زیپ شده 62.4 مگابایت

***

Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo

کتاب محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب یئونگ کو یئو – ویرایش دوم

Chemical Engineering Computation with MATLAB® – 2nd edition

نویسنده(گان): Yeong Koo Yeo

دانلود محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از متلب Yeong Koo Yeo

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 849
حجم فایل زیپ شده 47.8 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Chemical Processes – Regina Murphy

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فرایندهای شیمیایی رجینا مورفی

Solution Manual for Introduction to Chemical Processes: Principles, Analysis, Synthesis

نویسنده(گان): Regina M. Murphy

حل تمرین فرایندهای شیمیایی مورفی Murphy

این حل المسائل فصل های 1 تا 6 کتاب درسی را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 413
حجم فایل زیپ شده 9.45 مگابایت

***

Introduction to Chemical Processes – Regina Murphy

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای شیمیایی رجینا مورفی

Introduction to Chemical Processes: Principles, Analysis, Synthesis

نویسنده(گان): Regina M. Murphy

دانلود فرایندهای شیمیایی مورفی

این فایل به صورت اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 351×2=702
حجم فایل زیپ شده 44.7 مگابایت

***

Solution Manual for Mass Transfer Processes – Ramachandran

حل المسائل کتاب فرایندهای انتقال جرم راماچاندران : مدلسازی، محاسبات عددی و طراحی

Solution Manual for Mass Transfer Processes: Modeling, Computations, and Design

نویسنده(گان): P. A. Ramachandran

حل تمرین فرآیندهای انتقال جرم Ramachandran

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و فصلهای 1 تا 30 کتاب درسی را پوشش میدهد. لازم به ذکر است که این محصول شامل پاسخ تمرینات (Problems) و پرسش های مروری (Review Questions) می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 330
حجم فایل زیپ شده 3.22 مگابایت

***

Mass Transfer Processes – Ramachandran

کتاب فرایندهای انتقال جرم راماچاندران: مدلسازی، محاسبات عددی و طراحی

Mass Transfer Processes: Modeling, Computations, and Design

نویسنده(گان): P. A. Ramachandran

کتاب فرآیندهای انتقال جرم Ramachandran

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 538
حجم فایل زیپ شده 9.31 مگابایت

***

Solution Manual for Process Control – Wayne Bequette

حل المسائل کتاب کنترل فرایند بیکوته: مدلسازی، تحلیل و شبیه سازی – ویرایش اول

Solution Manual for Process Control: Modeling, Analysis and Simulation – 1st Edition

نویسنده(گان): Wayne Bequette

حل تمرین کنترل فرایند بیکوته Bequette

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 الی 14 را پوشش می دهد. فصل سوم هیچ تمرین حل شده ای ندارد. برخی بخشهای این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 126
حجم فایل زیپ شده 2.87 مگابایت

***

Process Control – Wayne Bequette

کتاب کنترل فرایند بیکوته: مدلسازی، تحلیل و شبیه سازی – ویرایش اول

Process Control: Modeling, Analysis and Simulation – 1st Edition

نویسنده(گان): B. Wayne Bequette

کتاب کنترل فرایند بیکوته Bequette

این ایبوک در دو فرمت HTML و پی دی اف تبدیل شده موجود می باشد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 933
حجم فایل زیپ شده 14.4 مگابایت

***

Solution Manual for Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – Cussler

حل المسائل کتاب انتشار کاسلر: انتقال جرم در سیستم های سیالی – ویرایش سوم

Solution Manual for Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): E. L. Cussler

حل تمرین انتشار Cussler حل المسائل انتقال جرم در سیستم های سیالی کاسلر

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 21 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 124
حجم فایل زیپ شده 1.26 مگابایت

***

Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – Cussler

کتاب انتشار کاسلر: انتقال جرم در سیستم های سیالی – ویرایش سوم

Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): E. L. Cussler

کتاب انتشار کاسلر انتقال جرم در سیستم های سیالی Cussler

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 655
حجم فایل زیپ شده 5.61 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Reactions and Chemical Reactors – George Roberts

حل المسائل کتاب راکتورها و عکس العمل های شیمیایی جورج روبرتز – ویرایش اول

Solution Manual for Chemical Reactions and Chemical Reactors – 1st Edition

نویسنده(گان): George W. Robert

حل المسائل کتاب راکتورهای شیمیایی Roberts

این حل المسائل فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش میدهد. به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد. لیست تمرینات حل شده در اینجا آورده شده است. همچنین یک فایل ورد با عنوان “solutions to exercises” وجود دارد که دارای 35 صفحه می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF + Word
مجموع تعداد صفحات 585
حجم فایل زیپ شده 50.2 مگابایت

***

Chemical Reactions and Chemical Reactors – George Roberts

کتاب راکتورها و عکس العمل های شیمیایی جورج روبرتز – ویرایش اول

Chemical Reactions and Chemical Reactors – 1st Edition

نویسنده(گان): George W. Robert

کتاب راکتورهای شیمیایی و عکس العمل Roberts

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 476
حجم فایل زیپ شده 29.3 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Reactor Analysis and Design – Gilbert Froment, Kenneth Bischoff

حل المسائل کتاب آنالیز و طراحی راکتور شیمیایی گیلبرت فرامنت – ویرایش سوم

Solution Manual for Chemical Reactor Analysis and Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Gilbert F. Froment, Kenneth B. Bischoff, Juray De Wilde

حل المسائل کتاب آنالیز و طراحی راکتور شیمیایی Froment و Bischoff

این حل المسائل به صورت اورجینال از انتشارات تهیه شده و فصل های 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهند و جمعا 262 صفحه دارد. به ازای هر فصل یک فایل ورد به عنوان حل المسائل وجود دارد. همچنین تعدادی کد برنامه نویسی نیز در این محصول قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت Word
تعداد صفحات 262
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Chemical Reactor Analysis – Hayes, Mmbaga

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آنالیز راکتورهای شیمیایی هایس و باگا – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Chemical Reactor Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): R.E. Hayes, J.P. Mmbaga

حل المسائل تحلیل راکتورهای شیمیایی Hayes و Mmbaga

این حل المسائل کل فصلهای کتاب درسی را پوشش می دهد. فصلهای 1 و 7 کتاب درسی هیچ تمرینی ندارند. علاوه بره حل المسائل، این محصول تعدادی عکس و اسلاید را نیز دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 178
حجم فایل زیپ شده 44.8 مگابایت

***

Introduction to Chemical Reactor Analysis – Hayes, Mmbaga

کتاب مقدمه ای بر آنالیز راکتورهای شیمیایی هایس و باگا – ویرایش دوم

Introduction to Chemical Reactor Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): R.E. Hayes, J.P. Mmbaga

کتاب تحلیل و بررسی راکتورهای شیمیایی Hayes و Mmbaga

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 563
حجم فایل زیپ شده 8.66 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Mass Transfer and Separation Processes – Binay Dutta

حل المسائل کتاب اصول انتقال جرم و فرایندهای جداسازی بینای داتا

Solution Manual for Principles of Mass Transfer and Separation Processes

نویسنده(گان): Binay K. Dutta

حل المسائل کتاب اصول انتقال جرم و فرایندهای جداسازی Dutta

این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد و فصلهای 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 290
حجم فایل زیپ شده 16.1 مگابایت

***