دسته: علوم انسانی

Solution Manual for Calculus – Raymond Barnett, Michael Ziegler

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال: اقتصاد، علوم زیستی و اجتماعی رایموند بارنت و مایچل زیگلر – ویرایش چهاردهم

Solution Manual for Calculus for Business: Economics, Life Sciences, and Social Sciences – 14th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen, Christopher J. Stocker

حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال Barnett و Ziegler و Byleen

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و علاوه بر حل المسائل شامل Learning Worksheets و Notes و اسلایدهای پاورپوینت می باشد. حل المسائل فصلهای 1 تا 11 کتاب به همراه اپندیکس های A و B را پوشش می دهد. دقت نمایید که این حل المسائل صرفا شامل مسائل با شماره های زوج می باشد.

دانلود نمونه حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 654
حجم فایل زیپ شده 206 مگابایت

***

Calculus – Raymond Barnett, Michael Ziegler

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال: اقتصاد، علوم زیستی و اجتماعی رایموند بارنت و مایچل زیگلر – ویرایش چهاردهم

Calculus for Business: Economics, Life Sciences, and Social Sciences – 14th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen, Christopher J. Stocker

دانلود حساب دیفرانسیل و انتگرال Barnett و Ziegler و Byleen و Stocker

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 826
حجم فایل زیپ شده 44.7 مگابایت

***

Solution Manual for Business Statistics – David Levine, Kathryn Szabat

حل المسائل کتاب آمار تجارت دیوید لواین و کاترین سابات  – ویرایش هفتم

Solution Manual for Business Statistics: A First Course – 7th Edition

نویسنده(گان): David M. Levine, Kathryn A. Szabat, David F. Stephan

حل تمرین آمار کار و تجارت دیوید Levine و Szabat

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و علاوه بر حل المسائل شامل اسلایدهای پاورپوینت آموزشی نیز می باشد. لازم به ذکر است که حل المسائل فصلهای 1 تا 13 به همراه فصل آنلاین 14 را پوشش می دهد. درون فایل نمونه فهرست نیز آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 964
حجم فایل زیپ شده 86.5 مگابایت

***

Business Statistics – David Levine, Kathryn Szabat

کتاب آمار تجارت دیوید لواین و کاترین سابات  – ویرایش هفتم

Business Statistics: A First Course – 7th Edition

نویسنده(گان): David M. Levine, Kathryn A. Szabat, David F. Stephan

دانلود کتاب آمار و احتمال تجارت و کار Levine و Szabat و Stephan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 649
حجم فایل زیپ شده 15.1 مگابایت

***

Solution Manual for A Concise Introduction to Logic – Patrick Hurley, Lori Watson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر منطق پاتریک هیورلی و لاری واتسون  – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for A Concise Introduction to Logic – 13th Edition

نویسنده(گان): Patrick J. Hurley, Lori Watson

حل تمرین منطق Hurley و Watson

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 13 کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. همچنین محصول شامل اسلاید های آموزشی نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 306
حجم فایل زیپ شده 10.7 مگابایت

***

A Concise Introduction to Logic – Patrick Hurley, Lori Watson

کتاب مقدمه ای بر منطق پاتریک هیورلی و لاری واتسون  – ویرایش سیزدهم

A Concise Introduction to Logic – 13th Edition

نویسنده(گان): Patrick J. Hurley, Lori Watson

دانلود منطق Hurley و Watson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 754
حجم فایل زیپ شده 10.2 مگابایت

***

Solution Manual for South-Western Federal Taxation: Individual Income Taxes – James Young, Annette Nellen

حل المسائل کتاب مالیات فدرال جنوب غربی 2023 (مالیات بر درآمد شخص) جیمز یانگ و انت نلان – ویرایش چهل و ششم

Solution Manual for South-Western Federal Taxation 2023: Individual Income Taxes – 46th Edition

نویسنده(گان): James C. Young, Annette Nellen, William A. Raabe , Mark Persellin, Sharon Lassar

حل تمرین مالیات فدرال جنوب غربی مالیات بر درآمد شخص Young و Nellen

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 الی 20  را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 12.8 مگابایت

***

Solution Manual for South-Western Federal Taxation 2022: Comprehensive Volume – James Young, David Maloney

حل المسائل کتاب مالیات فدرال جنوب غربی 2022 (نسخه جامع) جیمز یانگ و دیوید مالونی – ویرایش چهل و پنج

Solution Manual for South-Western Federal Taxation 2022: Comprehensive Volume – 45th Edition

نویسنده(گان): James C. Young, David M. Maloney, Annette Nellen, Mark Persellin, Andrew D. Cuccia

جواب تمرینات مالیات فدرال جنوب غربی Young و Maloney

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 الی 28 کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 678
حجم فایل زیپ شده 19.5 مگابایت

***

Solution Manual + Test Bank for Principles of Economics – Gregory Mankiw

حل المسائل و منابع کامل کتاب اصول اقتصاد گریگوری منکیو – ویرایش نهم و ویرایش ششم استرالیایی

Complete Resources for Principles of Economics – 9th Edition

Complete Resources for Principles of Economics – Australia and New Zealand Edition, 6th Edition

نویسنده ویرایش نهم: N. Gregory Mankiw

نویسندگان در ویرایش ششم استرالیایی: Joshua Gans, Stephen King, Robin Stonecash, Martin Byford, Jan Libich, N. Gregory Mankiw

حل تمرینات اصول اقتصاد Mankiw ویرایش 9

جواب پرسش ها و سوالات اقصاد منکیو ویرایش شش

محصول اول، منابع کامل کتاب ویرایش نهم می باشد و فصلهای 1 تا 36 کتاب درسی را پوشش می دهد. این محصول شامل راهنمای مدرسین، تست بانک، اسلاید های پاورپوینت و فایل های جانبی می باشد. راهنمای مدرسین شامل پاسخ پرسش ها و تمرینات نیز می باشد و به ازای هر فصل یک فایل ورد را دارا می باشد (جمعا 611 صفحه). همچنین تست بانک ها صرفا قابلیت استفاده در نرم افزار canvas و  ابزار blackboard انتشارات قابل استفاده می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل مسائل ویرایش نهم

محصول دوم، منابع کامل کتاب ویرایش ششم استرالیایی و نیوزلندی می باشد و فصلهای 1 تا 37 کتاب درسی را پوشش می دهد. این محصول شامل راهنمای مدرسین در دو فرمت ورد و پی دی اف، تست بانک در فرمت ورد، اسلاید های پاورپوینت، شکلهای کتاب درسی، نرم افزار ExamView می باشد. راهنمای مدرسین شامل جواب پرسش ها و سوالات چند گزینه ای و تمرینات نیز می باشد و به ازای هر فصل یک فایل ورد را دارا می باشد (جمعا 481 صفحه). در این محصول تست بانک به صورت فایل ورد است و جمعا دارای 930 صفحه می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل مسائل ویرایش ششم استرالیایی

دانلود نمونه رایگان تست بانک ویرایش ششم استرالیایی

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت Word
تعداد صفحات 611
حجم کل محصول 175 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم استرالیایی

فرمت PDF
تعداد صفحات 481
حجم کل محصول 193 مگابایت

***

پرداخت جهت ویرایش نهم

***

پرداخت جهت ویرایش ششم استرالیایی

Principles of Economics – Gregory Mankiw

کتاب اصول اقتصاد گریگوری منکیو – ویرایش نهم و ویرایش ششم استرالیایی

Principles of Economics – 9th Edition

Principles of Economics – Australia and New Zealand Edition, 6th Edition

نویسنده ویرایش نهم: N. Gregory Mankiw

نویسندگان در ویرایش ششم استرالیایی: Joshua Gans, Stephen King, Robin Stonecash, Martin Byford, Jan Libich, N. Gregory Mankiw

دانلود اقتصاد Mankiw ویرایش نهم

دانلود اقتصاد گریگوری منکیو ویرایش ویرایش شش Australia and New Zealand Edition

ویرایش های نهم و ششم استرالیایی به صورت جداگانه به فروش می رسند.

دانلودئ نمونه رایگان کتاب ویرایش ششم استرالیایی

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 855
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم استرالیایی

فرمت PDF
تعداد صفحات 1008
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

پرداخت جهت ویرایش نهم

***

پرداخت جهت ویرایش ششم استرالیایی

Solution Manual and Test Bank for Business Analytics – James Evans

حل المسائل و تست بانک کتاب آنالیز اقتصاد جیمز اوانز – ویرایش سوم

Solution Manual and Test Bank for Business Analytics – 3rd Edition

نویسنده(گان): James R. Evans

حل المسائل و بانک سوالات تحلیل و بررسی اقتصاد Evans

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسایل، تست بانک (بانک سوالات) و اسلایدهای آموزشی پاورپوینت می باشد. حل المسایل در قابل فایل اکسل و تست بانک در قالب فایل پی دی اف می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

دانلود نمونه رایگان تست بانک

مشخصات فایل 

فرمت PDF + XLS + PPT
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 222 مگابایت

***

Business Analytics – James Evans

کتاب آنالیز اقتصاد جیمز اوانز – ویرایش سوم

Business Analytics – 3rd Edition

نویسنده(گان): James R. Evans

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل اقتصاد Evans

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 705
حجم فایل زیپ شده 747 مگابایت

***

Solution Manual for Income Tax Fundamentals 2022 – Gerald Whittenburg, Martha Altus-Buller

حل المسایل کتاب مبانی مالیات بر درآمد 2022 جرالد ویتنبورگ و مارتا آلتوس بولر – ویرایش چهلم

Solution Manual for Income Tax Fundamentals 2022 – 40th Edition

نویسنده(گان): Gerald E. Whittenburg, Martha Altus-Buller, Steven Gill

حل تمرین مالیات بر درآمد 2022 ویرایش 40

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل و حل تمرینات نرم افزار Cumulative  می باشد و فصلهای 1 الی 12 و اپندیکس D از کتاب درسی ویرایش چهلم را پوشش می دهد. حل المسائل نیز به تنهایی 336 صفحه دارد و شامل حل مسایل و جواب پرسش ها می باشد. پاسخ مسایل Cumulative Software نیز به به صورت جداگانه 117 صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 336 + 117
حجم فایل زیپ شده 14.3 مگابایت

***

Solution Manual for Project Management Case Studies – Harold Kerzner

حل المسائل کتاب مدیریت پروژه و موردی کاوی هارولد کزنر – ویرایش پنجم

Solution Manual for Project Management Case Studies – 5th Edition

نویسنده(گان): Harold Kerzner

حل تمرین مدیریت پروژه موردی کاوی Kerzner

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 21 کتاب درسی را پوشش می دهد.. قبل خرید حتما این توضیحات را بخوانید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 148
حجم فایل زیپ شده 1.87 مگابایت

***

Project Management Case Studies – Harold Kerzner

کتاب مدیریت پروژه و موردی کاوی هارولد کزنر – ویرایش پنجم

Project Management Case Studies – 5th Edition

نویسنده(گان): Harold Kerzner

دانلود مدیریت پروژه و موردی کاوی Kerzner

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 740
حجم فایل زیپ شده 3.70 مگابایت

***

Solution Manual for Game Theory – Michael Maschler, Eilon Solan

حل المسائل کتاب نظریه بازی میچل مسچلر و الیون سولان – ویرایش دوم

Solution Manual for Game Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Michael Maschler, Eilon Solan, Shmuel Zamir

حل تمرین نظریه بازی Maschler و Solan

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و علاوه بر حل المسائل دارای اسلایدهای آموزشی پاورپوینت می باشد و فصل های 1 تا 24 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 639
حجم فایل زیپ شده 17.3 مگابایت

***

Game Theory – Michael Maschler, Eilon Solan

کتاب نظریه بازی میچل مسچلر و الیون سولان – ویرایش اول

Game Theory – 1st Edition

نویسنده(گان): Michael Maschler, Eilon Solan, Shmuel Zamir

کتاب نظریه بازی Maschler و Solan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1008
حجم فایل زیپ شده 4.94 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Machine Learning – Simon Rogers, Mark Girolami

حل المسائل کتاب گام نخست در یادگیری ماشین سیمون روگرز و مارک گیرولامی – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for A First Course in Machine Learning – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Simon Rogers, Mark Girolami

حل المسایل یادگیری ماشین Simon Rogers و Mark Girolami

حل تمرین یادگیری ماشین Rogers و Girolami

حل المسائل ویرایش اول و دوم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده اند و جداگانه به فروش می رسند. فلذا در انتخاب دقت بفرمایید.

حل المسائل ویرایش دوم فصل های 1 تا 10 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان ویرایش دوم

حل المسائل ویرایش اول فصل های 1 تا 7 کتاب درسی  را پوشش می دهد. همچنین اسلاید تصاویر کتاب درسی نیز در این مجموعه قرار داند.

دانلود نمونه رایگان ویرایش اول

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 69
حجم فایل زیپ شده 1.16 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 51
حجم فایل زیپ شده 32.5 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش دوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش اول

A First Course in Machine Learning – Simon Rogers, Mark Girolami

کتاب گام نخست در یادگیری ماشین سیمون روگرز و مارک گیرولامی – ویرایش اول و دوم

A First Course in Machine Learning – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Simon Rogers, Mark Girolami

کتاب گام نخست در یادگیری ماشین Rogers ویرایش دوم کتاب یادگیری ماشین روگرز Rogers ویرایش اول

مشخصات فایل کتاب ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 414
حجم فایل زیپ شده 14.1 مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 306
حجم فایل زیپ شده 6.86 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Business and E-Commerce Management – Dave Chaffey, Tanya Hemphill

حل المسائل کتاب مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیک دیو چیفی – ویرایش هفتم

Solution Manual for Digital Business and E-Commerce Management – 7th Edition

نویسنده(گان): Dave Chaffey, Tanya Hemphill, David Edmundson-Bird

حل تمرین مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیک دیو چیفی Chaffey

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را شامل می شود. همچنین اسلایدهای آموزشی نیز در این مجموعه وجود دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 150
حجم فایل زیپ شده 30.1 مگابایت

***