دسته: آمار و احتمال

Business Statistics – David Levine, Kathryn Szabat

کتاب آمار تجارت دیوید لواین و کاترین سابات  – ویرایش هفتم

Business Statistics: A First Course – 7th Edition

نویسنده(گان): David M. Levine, Kathryn A. Szabat, David F. Stephan

دانلود کتاب آمار و احتمال تجارت و کار Levine و Szabat و Stephan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 649
حجم فایل زیپ شده 15.1 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis – Lyman Ott, Micheal Longnecker

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر روش های آماری و آنالیز داده لیمان اوت و مایچل لانگنکر – ویرایش هفتم

Solution Manual for An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis – 7th Edition

نویسنده(گان): R. Lyman Ott, Micheal T. Longnecker

حل تمرین روش های آماری و تحلیل داده Ott و Longnecker

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصل های 1 تا 19 کتاب درسی را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 510
حجم فایل زیپ شده 6.45 مگابایت

***

An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis – Lyman Ott, Micheal Longnecker

کتاب مقدمه ای بر روش های آماری و آنالیز داده لیمان اوت و مایچل لانگنکر – ویرایش هفتم

An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis – 7th Edition

نویسنده(گان): R. Lyman Ott, Micheal T. Longnecker

دانلود روشهای آماری و آنالیز داده Ott و Longnecker

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1192
حجم فایل زیپ شده 22.2 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Optimization – Ranjan Ganguli

حل المسائل کتاب بهینه سازی مهندسی رنجان گانگولی – ویرایش اول

Solution Manual for Engineering Optimization: A Modern Approach – 1st Edition

نویسنده(گان): Ranjan Ganguli

حل تمرین بهینه سازی مهندسی Ganguli

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 7  را پوشش می دهد. همچنین اسلایدهای پاورپوینت نیز همراه حل المسائل وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

تمرینات زیر در این محصول حل نشده اند. لطفا قبل از خرید به این لیست دقت کنید:

Chapter 1: 1, 3, 8, 15, 21, 23, 25 and 30
Chapter 2:  2, 5 and 13
Chapter 3: 1, 3, 5, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 23
Chapter 4: 3 , 5 , 6 , 10 , 11 , 12 , 19 , 20 , 27 , 28 and 29
chapter 5: 7, 8, 12, 16, 17 and 23
chapter 6: 6, 8 and 9
chapter 7: 3,5,8,9 and 10

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 374
حجم فایل زیپ شده 8.67 مگابایت

***

Solution Manual for Analysis of Categorical Data with R – Christopher Bilder, Thomas Loughin

حل المسائل کتاب تحلیل داده های رسته ای با R کریستوفر بیلدر و توماس لاگین

Solution Manual for Analysis of Categorical Data with R

نویسنده(گان): Christopher R. Bilder, Thomas M. Loughin

حل تمرین تحلیل داده های رسته ای Bilder و Loughin

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصل های 1 تا 6 کتاب درسی را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 133
حجم فایل زیپ شده 3.39 مگابایت

***

Analysis of Categorical Data with R – Christopher Bilder, Thomas Loughin

کتاب تحلیل داده های رسته ای با R کریستوفر بیلدر و توماس لاگین

Analysis of Categorical Data with R

نویسنده(گان): Christopher R. Bilder, Thomas M. Loughin

دانلود تحلیل داده های رسته ای Bilder و Loughin

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 540
حجم فایل زیپ شده 4.19 مگابایت

***

Solution Manual for Introductory Statistics – Prem Mann

حل المسائل و منابع کامل کتاب آمار مقدماتی پرم من – ویرایش نهم

تست بانک کتاب آمار مقدماتی Mann – ویرایش نهم

Solution Manual and Test Bank for Introductory Statistics – 9th Edition

نویسنده(گان): Prem S. Mann

حل المسائل آمار مقدماتی Prem Mann

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 13 کتاب ویرایش 9 را پوشش می دهد. این محصول شامل حل المسائل، تست بانک (بانک سوالات)، TI-84 Manual ، اسلایدهای آموزشی پاورپوینت، فصلهای اینترنتی اضافی 14 و 15 به همراه حل المسایل، پوشه Data Sets، پوشه Decide for Yourself، پوشه Mini-Projects و فایل اکسل problems examples case studies می باشد. فایل حل المسائل جمعا 326 صفحه دارد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. همچنین تست بانک نیز مجموعا 211 صفحه دارد و به ازای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

دانلود نمونه رایگان تست یانک

مشخصات حل المسایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 326
حجم فایل زیپ شده  64.8 مگابایت

***

Solution Manual for Combinatorial Mathematics – Douglas West

حل المسائل کتاب ریاضیات ترکیبی داگلاس وست

Solution Manual for Combinatorial Mathematics

نویسنده(گان): Douglas B. West

حل تمرین ریاضی ترکیبات West

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش م یدهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1072
حجم فایل زیپ شده 11.79 مگابایت

***

Combinatorial Mathematics – Douglas West

کتاب ریاضیات ترکیبی داگلاس وست

Combinatorial Mathematics

نویسنده(گان): Douglas B. West

دانلود کتاب ترکیبات West

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 991
حجم فایل زیپ شده 11.3 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Mathematical Modeling – Frank Giordano, William Fox

حل المسائل کتاب گام نخست در مدلسازی ریاضیاتی فرانک گیوردانو و ویلیام فاکس – ویرایش پنجم

Solution Manual for A First Course in Mathematical Modeling – 5th Edition

نویسنده(گان): Frank R. Giordano, William P. Fox, Steven B. Horton

حل تمرین مدلسازی ریاضیاتی Giordano و Fox

این محصول راهنمای مدرسین به همراه حل برخی مسائل می باشد و فصلهای 1 تا 15 کتاب درسی را پوشش می دهد. این محصول همه مسایل را شامل نمی باشد. چنانچه تمرین خاصی مد نظرتان می باشد، قبل از خرید محصول با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 262
حجم فایل زیپ شده 2.95 مگابایت

***

A First Course in Mathematical Modeling – Frank Giordano, William Fox

کتاب گام نخست در مدلسازی ریاضیاتی فرانک گیوردانو و ویلیام فاکس – ویرایش پنجم

A First Course in Mathematical Modeling – 5th Edition

نویسنده(گان): Frank R. Giordano, William P. Fox, Steven B. Horton

کتاب مدلسازی ریاضیاتی Giordano و Fox و Horton

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 796
حجم فایل زیپ شده 10.3 مگابایت

***

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – Charles Therrien, Murali Tummala

حل المسائل کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر چارلز ترین  و مورالی تومالا – ویرایش دوم 

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles Therrien, Murali Tummala

حل تمرین احتمال و فرایندهای تصادفی Therrien و Tummala

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد. همچنین اسلاید های آموزشی پاورپوینت برای کل کتاب ویرایش دوم نیز در این محصول وجود دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 414
حجم فایل زیپ شده 11.2 مگابایت

***

Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – Charles Therrien, Murali Tummala

کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر چارلز ترین  و مورالی تومالا – ویرایش دوم 

Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles Therrien, Murali Tummala

کتاب احتمالات و فرایندهای تصادفی Therrien و Tummala

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 433
حجم فایل زیپ شده 6.32 مگابایت

***

Solution Manual and Test Bank for Introductory Statistics – Neil Weiss

حل المسائل و تست بانک کتاب آمار مقدماتی نیل ویس – ویرایش دهم

Solution Manual for Introductory Statistics – 10th Edition

Test Bank for Introductory Statistics – 10th Edition Edition

نویسنده(گان): Neil A. Weiss

دانلود حل تمرین آمار مقدماتی Weiss

تست بانک آمار Weiss ویس

حل المسائل و تست بانک هر به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده اند و فصل های 1 تا 16 کتاب درسی ویرایش دهم را پوشش می دهند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

دانلود نمونه رایگان تست بانک

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1067
حجم فایل زیپ شده 6.23 مگابایت

مشخصات فایل تست بانک

فرمت PDF
تعداد صفحات 477
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل

***

پرداخت جهت دریافت تست بانک

Introductory Statistics – Neil Weiss

کتاب آمار مقدماتی نیل ویس – ویرایش دهم و دهم گلوبال

Introductory Statistics 10th Edition and 10th Global Edition

نویسنده(گان): Neil A. Weiss

کتاب آمار مقدماتی Weiss ویرایش دهم

دانلود آمار مقدماتی نیل ویس ویرایش 10 گلوبال

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های 10 ام و 10 ام گلوبال می باشد.

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 861
حجم فایل زیپ شده 11.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم گلوبال

فرمت PDF
تعداد صفحات 305
حجم فایل زیپ شده 9.15 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Machine Learning – Simon Rogers, Mark Girolami

حل المسائل کتاب گام نخست در یادگیری ماشین سیمون روگرز و مارک گیرولامی – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for A First Course in Machine Learning – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Simon Rogers, Mark Girolami

حل المسایل یادگیری ماشین Simon Rogers و Mark Girolami

حل تمرین یادگیری ماشین Rogers و Girolami

حل المسائل ویرایش اول و دوم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده اند و جداگانه به فروش می رسند. فلذا در انتخاب دقت بفرمایید.

حل المسائل ویرایش دوم فصل های 1 تا 10 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان ویرایش دوم

حل المسائل ویرایش اول فصل های 1 تا 7 کتاب درسی  را پوشش می دهد. همچنین اسلاید تصاویر کتاب درسی نیز در این مجموعه قرار داند.

دانلود نمونه رایگان ویرایش اول

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 69
حجم فایل زیپ شده 1.16 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 51
حجم فایل زیپ شده 32.5 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش دوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش اول

A First Course in Machine Learning – Simon Rogers, Mark Girolami

کتاب گام نخست در یادگیری ماشین سیمون روگرز و مارک گیرولامی – ویرایش اول و دوم

A First Course in Machine Learning – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Simon Rogers, Mark Girolami

کتاب گام نخست در یادگیری ماشین Rogers ویرایش دوم کتاب یادگیری ماشین روگرز Rogers ویرایش اول

مشخصات فایل کتاب ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 414
حجم فایل زیپ شده 14.1 مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 306
حجم فایل زیپ شده 6.86 مگابایت

***

Solution Manual for Probability and Random Processes – Henry Stark, John Woods

حل المسایل کتاب آمار، احتمال و فرایندهای تصادفی هنری اشتارک و جان وودز – ویرایش سوم و چهارم بین المللی

Solution Manual for Probability and Random Processes: with Applications to Signal Processing – 3rd Edition 

Solution Manual for Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing: International Edition, 4th edition

نویسنده(گان): Henry Stark, John W. Woods

حل المسایل های ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند. لطفا در انتخاب ویرایش مورد نظر دقت فرمایید، امکان تغییر پس از خرید وجود ندارد.

حل تمرین احتمال و فرایندهای تصادفی Stark ویرایش سوم

حل تمرینات آمار احتمال فرایندهای تصادفی Stark ویرایش چهار

حل المسائل ویرایش سوم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 9 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد. این حل المسائل به صورت دستونیس می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش سوم

حل المسایل ویرایش چهارم نسخه بین المللی به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 کتاب را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 336
حجم فایل زیپ شده 13.8 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 353
حجم فایل زیپ شده 5.66 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش چهارم

Probability and Random Processes – Henry Stark, John Woods

کتاب آمار، احتمال و فرایندهای تصادفی هنری اشتارک و جان وودز – ویرایش سوم و چهارم

Probability and Random Processes: with Applications to Signal Processing – 3rd Edition 

Probability, Statistics, and Random Processes for Engineers – 4th Edition

نویسنده(گان): Henry Stark, John W. Woods

کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی Stark و Woods

کتاب آمار و احتمال و فرایندهای تصادفی Stark

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های سوم و چهارم با مشخصات زیر می باشد.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 706
حجم فایل زیپ شده 26.3 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 859
حجم فایل زیپ شده 7.12 مگابایت

***

Solution Manual for Simulation Modeling and Arena – Manuel Rossetti

حل المسائل کتاب Arena و مدلسازی شبیه سازی مانوئل روزتی – ویرایش دوم

Solution Manual for Simulation Modeling and Arena – 2nd Edition

نویسنده(گان): Manuel D. Rossetti

حل المسائل مدلسازی آرنا Rossetti

این حل المسائل، فصلهای 1 تا 10 از کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل word دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت Word Document
تعداد صفحات 524
حجم فایل زیپ شده 21.5 مگابایت

***