دسته: مهندسی صنایع

Solution Manual and Test Bank for Project Management – Harold Kerzner

حل المسائل و تست بانک کتاب مدیریت پروژه هارولد کرزنر – ویرایش دوازدهم

Solution Manual and Test Bank for Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling – 12th Edition

نویسنده(گان): Harold Kerzner

حل المسائل و تست بانک کتاب مدیریت پروژه Kerzner

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل، تست بانک و اسلایدهای پاورپوینت می باشد. حل المسائل فصلهای 1 تا 20 را پوشش می دهد و جمعا 30 صفحه دارد. تست بانک نیز فصلهای 1 تا 20 را پوشش می دهد و جمعا 64 صفحه دارد. همچنین اسلاید های پاورپوینت مدرسین نیز در این محصول وجود دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 30
حجم فایل زیپ شده 9.56 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Design – Antonino Risitano

حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی آنتونیو ریسیتانو – ویرایش اول

Solution Manual for Mechanical Design – 1st Edition

نویسنده(گان): Antonino Risitano

حل تمرین طراحی مکانیکی Risitano

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 21 کتاب درسی را پوشش می دهد. هیچ تمرینی از فصل 12 حل نشده است.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 109
حجم فایل زیپ شده 2.25 مگابایت

***

Mechanical Design – Antonino Risitano

کتاب طراحی مکانیکی آنتونیو ریسیتانو – ویرایش اول

Mechanical Design – 1st Edition

نویسنده(گان): Antonino Risitano

دانلود طراحی مکانیکی Risitano

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

***

Solution Manual for Integer Programming – Laurence Wolsey

حل المسائل کتاب برنامه ریزی صحیح لارنس وولسی – ویرایش دوم

Solution Manual for Integer Programming – 2nd Edition

نویسنده(گان): Laurence A. Wolsey

حل تمرین برنامه ریزی صحیح Wolsey

این حل المسایل تعدادی از تمرینات کتاب درسی را پوشش می دهد و کامل نمی باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 34
حجم فایل زیپ شده 612 کیلوبایت

***

Integer Programming – Laurence Wolsey

کتاب برنامه ریزی صحیح لارنس وولسی – ویرایش دوم

Integer Programming – 2nd Edition

نویسنده(گان): Laurence A. Wolsey

دانلود برنامه ریزی صحیح Wolsey

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 335
حجم فایل زیپ شده 3.53 مگابایت

***

Solution Manual for Project Management Case Studies – Harold Kerzner

حل المسائل کتاب مدیریت پروژه و موردی کاوی هارولد کزنر – ویرایش پنجم

Solution Manual for Project Management Case Studies – 5th Edition

نویسنده(گان): Harold Kerzner

حل تمرین مدیریت پروژه موردی کاوی Kerzner

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 21 کتاب درسی را پوشش می دهد.. قبل خرید حتما این توضیحات را بخوانید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 148
حجم فایل زیپ شده 1.87 مگابایت

***

Project Management Case Studies – Harold Kerzner

کتاب مدیریت پروژه و موردی کاوی هارولد کزنر – ویرایش پنجم

Project Management Case Studies – 5th Edition

نویسنده(گان): Harold Kerzner

دانلود مدیریت پروژه و موردی کاوی Kerzner

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 740
حجم فایل زیپ شده 3.70 مگابایت

***

Solution Manual for Data Mining – Nong Ye

حل المسائل کتاب داده کاوی نانگ یه

Solution Manual for Data Mining: Theories, Algorithms, and Examples

نویسنده(گان): Nong Ye

حل تمرین داده کاوی Nong Ye

این محصول شامل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل، اسلایدهای پاوروینت آموزشی و اسلاید تصاویر کتاب درسی می باشد و فصل های 1 تا 20 کتاب درسی را پوشش می دهد. هیچ تمرینی از فصل های 1 و 11 حل نشده است. این حل المسائل کامل نمی باشد و کل تمرینات همه فصلها را پوشش نمی دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 107
حجم فایل زیپ شده 21.8 مگابایت

***

Data Mining – Nong Ye

کتاب داده کاوی نانگ یه

Data Mining: Theories, Algorithms, and Examples

نویسنده(گان): Nong Ye

دانلود داده کاوی Nong Ye

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 347
حجم فایل زیپ شده 4.41 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Machinery – Mahmoud Mostafa

حل المسائل کتاب مکانیک ماشین آلات محمود مصطفی

Solution Manual for Mechanics of Machinery

نویسنده(گان): Mahmoud A. Mostafa

حل تمرین مکانیک ماشین Mostafa

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 8 کتاب درسی را پوشش می دهد. همچنین این محصول شامنل اسلاید تصاویر کتاب درسی نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 214
حجم فایل زیپ شده 64.9 مگابایت

***

Mechanics of Machinery – Mahmoud Mostafa

کتاب مکانیک ماشین آلات محمود مصطفی

Mechanics of Machinery

نویسنده(گان): Mahmoud A. Mostafa

مکانیک ماشین Mostafa

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 459
حجم فایل زیپ شده 142 مگابایت

***

Solution Manual for System Dynamics and Control with Bond Graph Modeling – Javier Kypuros

حل المسائل کتاب دینامیک و کنترل سیستم با استفاده از مدسازی باند گراف ژاویر کیپروس

Solution Manual for System Dynamics and Control with Bond Graph Modeling

نویسنده(گان): Javier A. Kypuros

حل تمرین دینامیک و کنترل سیستم مدسازی باند گراف Kypuros

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 99
حجم فایل زیپ شده 3.42 مگابایت

***

System Dynamics and Control with Bond Graph Modeling – Javier Kypuros

کتاب دینامیک و کنترل سیستم با استفاده از مدسازی باند گراف ژاویر کیپروس

System Dynamics and Control with Bond Graph Modeling

نویسنده(گان): Javier A. Kypuros

دانلود دینامیک و کنترل سیستم با استفاده از مدسازی باند گراف Kypuros

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 517
حجم فایل زیپ شده 7.83 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Robotic Mechanical Systems – Jorge Angeles

حل المسائل کتاب مبانی سیستم های مکانیکی رباتیک جورج انجلس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Fundamentals of Robotic Mechanical Systems – 4th Edition

نویسنده(گان): Jorge Angeles

حل تمرین سیستمهای مکانیکی رباتیک Angeles

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و فصل های 1 تا 10 به همراه اپندیکس های 1 تا 4 را پوشش می دهد. این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها پاسخ مسایل منتخب را دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 192
حجم فایل زیپ شده 4.28 مگابایت

***

Fundamentals of Robotic Mechanical Systems – Jorge Angeles

کتاب مبانی سیستم های مکانیکی رباتیک جورج انجلس – ویرایش چهارم

Fundamentals of Robotic Mechanical Systems – 4th Edition

نویسنده(گان): Jorge Angeles

سیستمهای مکانیکی رباتیک Angeles

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 604
حجم فایل زیپ شده 7.7 مگابایت

***

Solutions Manual for Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – Marc Madou

حل المسائل کتاب مبانی ریزساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو – ویرایش سوم

Solutions Manual for Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – 3rd Edition

نویسنده(گان): Marc J. Madou

حل تمرین فیزیک حالت جامد، مایع و روشهای تحلیلی در نانوتکنولوژی و میکروتکنولوژی مارک مادو

حل المسائل کتاب تکنیکهای تولید برای ریز ساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو

حل تمرین ریزساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو

حل المسائل برای جلد اول با عنوان فارسی ” فیزیک حالت جامد، مایع و روشهای تحلیلی در نانوتکنولوژی و میکروتکنولوژی” و به انگلیسی “Solid-State Physics, Fluidics, and Analytical Techniques in Micro and Nanotechnology” موجود می باشد.

حل المسائل برای جلد دوم با عنوان فارسی “کتاب تکنیکهای تولید برای ریز ساخت و نانوتکنولوژی”  و به انگلیسی “Manufacturing Techniques for Microfabrication and Nanotechnology” موجود می باشد.

حل المسائل برای جلد سوم با عنوان انگلیسی  “Voll III: From MEMS to Bio-MEMS and Bio-NEMS” موجود می باشد.

حل المسائل برای هر کدام از سه جلد به صورت جداگانه قابل تهیه می باشد. این حل المسائل ها به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده اند. قبل از خرید، نمونه های رایگان را بررسی نمایید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل جلد اول

دانلود نمونه رایگان حل المسائل جلد دوم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل جلد سوم

مشخصات فایل حل المسائل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 102
حجم فایل زیپ شده 1.52 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 131
حجم فایل زیپ شده 3.08 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل جلد سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 122
حجم فایل زیپ شده 1.90 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل جلد اول

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل جلد دوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل جلد سوم

Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – Marc Madou

کتاب مبانی ریزساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو – ویرایش سوم

Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – 3rd Edition

نویسنده(گان): Marc J. Madou

دانلود کتاب فیزیک حالت جامد، مایع و تکنیک های تحلیلی در نانوتکنولوژی و میکروتکنولوژی

کتاب تکنیکهای تولید برای ریز ساخت و نانوتکنولوژیکتاب مبانی ریزساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو

این کتاب دارای سه جلد می باشد که اسامی آنها در زیر آورده شده است:

عنوان جلد اول به فارسی ” فیزیک حالت جامد، مایع و روشهای تحلیلی در نانوتکنولوژی و میکروتکنولوژی” و به انگلیسی “Solid-State Physics, Fluidics, and Analytical Techniques in Micro and Nanotechnology” می باشد.

عنوان جلد دوم به فارسی “کتاب تکنیکهای تولید برای ریز ساخت و نانوتکنولوژی”  و به انگلیسی “Manufacturing Techniques for Microfabrication and Nanotechnology” می باشد.

عنوان جلد سوم به انگلیسی  “Voll III: From MEMS to Bio-MEMS and Bio-NEMS” می باشد.

مشخصات فایل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 646
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 658
حجم فایل زیپ شده 21.9 مگابایت

مشخصات فایل جلد سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 642
حجم فایل زیپ شده 19.9 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت کتاب جلد اول

***

پرداخت جهت دریافت کتاب جلد دوم

***

پرداخت جهت دریافت کتاب جلد سوم

Solution Manual for Principles of CAD/ CAM/ CAE – Kunwoo Lee

حل المسائل کتاب مبانی سیستم های طراحی، ساخت و مهندسی به کمک کامپیوتر کانوو لی

(عنوان اصلی کتاب درسی: مبانی سیستمهای CAD و CAM و CAE )

Solution Manual for Principles of Principles of CAD/ CAM/ CAE – 1st Edition

نویسنده(گان): Kunwoo Lee

حل تمرین مبانی سیستم های CAD و CAM و CAE کانوو لی

این حل المسائل به صورت رسمی از طریق انتشارات تهیه شده است و کل فصل های 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 248
حجم فایل زیپ شده 36.1 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون 3 جان کیوسالاس – ویرایش سوم

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition

نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas

حل تمرین روشهای عددی با استفاده از پایتون 3 در مهندسی کیوسالاس

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کلیه فصلهای کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد. فصل 1 کتاب درسی ، هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 352
حجم فایل زیپ شده 3.02 مگابایت

***

Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون 3 جان کیوسالاس – ویرایش سوم

Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition

نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas

کتاب روشهای عددی با استفاده از پایتون 3 در مهندسی کیوسالاس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 438
حجم فایل زیپ شده 2.10 مگابایت

***