مهندسی و علوم کشاورزی

در این دسته کتاب های مربوط با علوم و دانش کشاورزی و نیز مهندسی کشاورزی قرار میگیرند.

Introduction to MIMO Communications – Jerry Hampton

کتاب مقدمه ای بر مخابرات چند ورودی و چند خروجی (مایمو) جری هامپون 

Introduction to MIMO Communications

نویسنده(گان): Jerry R. Hampton

دانلود مخابرات مایمو Hampton

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 304
حجم فایل زیپ شده 4.75 مگابایت

***

Solution Manual for Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

حل المسائل کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش هشتم

Solution Manual for Water Supply and Pollution Control – 8th Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

حل المسائل کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

این محصول شامل حل تمرینات کتاب درسی ویرایش هشتم (فصل های 1 تا 14) می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 4.78 مگابایت

***

Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش بین المللی هشتم انتشارات پیرسون

Water Supply and Pollution Control – 8th Edition, Pearson New International Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 15.3 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Geotechnical Engineering – Braja Das

حل المسائل کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک براجا داس – ویرایش دهم SI و دهم و نهم و هشتم و هفتم و ششم

Solutions Manual for Principles of Geotechnical Engineering – 10th SI, 10th, 9th, 8th, 7th and 6th Edition

نویسنده(گان): Braja M. Das

نکته: حل المسائلهای ویرایشهای مختلف به صورت جداگانه به فروش می رسد؛ فلذا در انتخاب محصول مناسب دقت فرمایید که بعد از خرید امکان تعویض ویرایش ها وجود ندارد. لازم به ذکر است در برخی ویرایش ها نویسنده دوم Khaled Sobhan نیز وجود دارد.


حل تمرین اصول مهندسی پی براجا داس ویرایش 10 SI

حل المسایل ویرایش دهم SI به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 18 کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. همچنین محصول شامل اسلایدهای پاورپوینت تدریس کتاب نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم SI

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 158
حجم فایل زیپ شده 107 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش دهم SI


دانلود حل المسایل مهندسی پی Braja-Das ویرایش دهم

حل المسایل ویرایش دهم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 18 کتاب را پوشش می دهد و جمعا 160 صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 160
حجم فایل زیپ شده 4.90 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش دهم


دانلود حل تمرین مهندسی ژئوتکنیک براجا داس ویرایش نهم

حل المسایل ویرایش نهم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 17 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 184
حجم فایل زیپ شده 5.64 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش نهم


حل تمرین مهندسی ژئوتکنیک Das ویرایش هفتم

حل المسائل ویرایش هفتم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 18 را پوشش می دهد. هیچ تمرین حل شده ای برای فصل 17 وجود ندارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 127
حجم فایل زیپ شده 3.24 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش هفتم


حل المسائل اصول مهندسی ژئوتکنیک براجا داس ویرایش هشتم

محصول آخر شامل دو حل المسائل برای ویرایش های ششم و هشتم کتاب درسی می باشد. حل المسائل ویرایش هشتم کلیه فصل های کتابی درسی (1 تا 17) را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 160
حجم فایل زیپ شده 4.38 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 130
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول آخر (حل المسائلهای ویرایش هشتم و ششم)

Solution Manual for Stochastic Processes – Robert Gallager

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی رابرت گالاگر

Solution Manual for Stochastic Processes: Theory for Applications

نویسنده(گان):Robert G. Gallager

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی رابرت گالاگر

دانلود نمونه رایگان

این حل امسائل حل تمرینات فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش میدهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 326
حجم فایل زیپ شده 4.57 مگابایت

***

Stochastic Processes – Robert Gallager

کتاب فرایندهای تصادفی رابرت گالاگر

Stochastic Processes: Theory for Applications

نویسنده(گان):Robert G. Gallager

کتاب فرایندهای تصادفی رابرت گالاگر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 560
حجم فایل زیپ شده 5.88 مگابایت

***

Solution Manual for Tribology – Ian Hutchings, Philip Shipway

حل المسائل کتاب فرسایش شناسی یان هاچینگز – اصطکاک و پوشش مواد مهندسی – ویرایش دوم

Solution Manual for Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ian Hutchings, Philip Shipway

حل المسائل کتاب فرسایش شناسی یان هاچینگز ویرایش دوم

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 41
حجم فایل زیپ شده 1.22 مگابایت

***

Water Chemistry – Mark Benjamin

کتاب شیمی آب مارک بنجامین – ویرایش دوم

Water Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): Mark Benjamin

کتاب شیمی آب مارک بنجامین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 935
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***

Tribology – Ian Hutchings, Philip Shipway

کتاب تریبولوژی (فرسایش شناسی): اصطکاک و پوشش مواد مهندسی یان هاچینگز – ویرایش دوم

Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ian Hutchings, Philip Shipway

کتاب تریبولوژی (فرسایش شناسی): اصطکاک و پوشش مواد مهندسی یان هاچینگز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 386
حجم فایل زیپ شده 15.7 مگابایت

***

Solution Manual for Soil Mechanics – Craig

حل المسائل کتاب مکانیک خاک کرگ (کرایگ) – ویرایش پنجم و هفتم

Solution Manual for Soil Mechanics – 5th and 7th edition

نویسنده(گان): R.F. Craig

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش هفتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

 

فرمت PDF
تعداد صفحات 87
حجم فایل زیپ شده 2.32 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 77
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Heat Convection – Latif Jiji

کتاب همرفت گرمایی لطیف جی جی – ویرایش دوم

Heat Convection – 2nd Edition

نویسنده(گان): Latif M. Jiji

دانلود کتاب همرفت گرمایی لطیف جی جی - ویرایش دوم

این کتاب یکی از مرجع های اصلی ترمودینامیک برای دانشجویان به خصوص دانشجویان مهندسی می باشد

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 552
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Excel VBA Programming for Dummies – John Walkenbach

کتاب برنامه نویسی VBA اکسل برای نوآموزان استیون کرانتز – ویرایش سوم

Excel VBA Programming for Dummies – 3rd Edition

نویسنده(گان): Steven G. Krantz

کتاب برنامه نویسی VBA اکسل برای نوآموزان استیون کرانتز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 411
حجم فایل زیپ شده 8.64 مگابایت

***

Solution Manual for Bayesian Core – Jean-Michel Marin, Christian Robert

حل المسائل کتاب هسته بیزی مارین و روبرت – رویکردی عملی آمار بیزی محاسباتی

Solution Manual for Bayesian Core: A Practical Approach to Computational Bayesian Statistics

نویسنده(گان): Jean-Michel Marin, Christian Robert

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 264
حجم فایل زیپ شده 7.88 مگابایت

***

سفارش حل تمرینات کتاب های دانشگاهی

بخش پرسش و پاسخ

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود. برای ثبت سفارش بایستی از طریق ایمیل با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید (ebookyab.com@gmail.com). در هنگام ثبت سفارش به نکات زیر توجه داشته باشید:

1 – سوال یا تمرین مورد نظر باید به زبان انگلیسی باشید. یعنی یا باید از تمرین مورد نظر اسکرین شات بگیرید و یا به زبان انگلیسی به صورت کامل و واضح روی کاغذ بنویسید و از آن عکس بگیرید. همچنین باید رشته تحصیلی که تمرین با آن مرتبط است و یا کتابی که تمرین از آن طرح میگردد، به صورت واضح مشخص گردد.

2 – جواب هر تمرین توسط متخصصین هر رشته و به زبان انگلیسی داده می شود.

3 – مدت زمان تقریبی پاسخگویی به هر تمرین حدود 1 الی 3 روز ساعت پس از ثبت نهایی سفارش می باشد (اکثر مواقع در 12 ساعت اولیه پاسخ داده می شود). سفارش زمانی نهایی می شود که پس از مکاتبه و یا صحبت با پشتیبانی سایت، هزینه اولیه پرداخت گردد.

4 – هزینه حل هر تمرین 42 هزار تومان می باشد.

5 – نصف هزینه سفارش به عنوان پیش پرداخت، پس از هماهنگی با واحد پشتیبانی بایستی پرداخت گردد.

  • در صورتی که تعداد تمرینات درخواستی یک تمرین باشد، کل مبلغ بایستی در ابتدا پرداخت شود.

6 (بسیار مهم ) – در صورتی که ته 5 روز بعد از ثبت نهایی سفارش، مسئله حل نگردد، در این صورت هزینه پرداخت شده، عینا عودت داده خواهد شد. توجه نمایید که قبل از  اتمام کامل 120 ساعت (5 روز) به هیچ امکان امکان عودت هزینه وجود ندارد.

  • در هنگام عودت هزینه برای هر سوال مبلغ 2000 تومان بابت کارمزد طرح هر سوال کسر خواهد شد.

7 (بسیار مهم) – پس از ثبت سفارش به هیچ عنوان امکان حذف یا ویرایش سوال وجود ندارد.

8 – در صورت اعتراض به جواب تمرین حل شده، نظر خودتون را به زبان انگلیسی برای ما ارسال نمایید. دقت نمایید که سایت ما تنها وظیفه انتقال نظر و کلام شما را به شخص حل کننده دارد. در صورت اعتراض و وارد بودن اعتراض یا جواب تصحیح خواهد گردید و یا سوال عودت داده خواهد شد (روال این کار تا یک هفته به طول می انجامد.). برحسب تجربه شخصی، معمولا به اعتراضات و درخواست های تغییر روش و … ، ترتیب اثر داده نمی شود.

9 – جهت پرداخت آنلاین به این صفحه مراجعه کنید. برای پرداخت کارت به کارت با واحد پشتیبانی هماهنگی صورت پذیرد.

ایمیل پشتیبانی : ebookyab.com@gmail.com

شماره تلفن پشتیبانی : 09359542944 (تماس فقط از 9 صبح الی 11 شب و یا ارسال پیامک)

Database Management Systems – Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke

کتاب سیستم های مدیریت پایگاه داده راماکریشنان – ویرایش سوم

Database Management Systems 3rd Edition

نویسنده(گان): Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke

کتاب سیستم های مدیریت پایگاه داده راماکریشنان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1098
حجم فایل زیپ شده 15.7 مگابایت

***

Thermal Processing of Packaged Foods – Donald Holdsworth, Ricardo Simpson

کتاب پردازش گرمایی غذاهای بسته بندی شده دونالد هولداسورس و ریکاردو سیمپسون – ویرایش سوم

Thermal Processing of Packaged Foods 3rd Edition

نویسنده(گان): S. Donald Holdsworth, Ricardo Simpson

کتاب پردازش گرمایی غذاهای بسته بندی شده دونالد هولداسورس و ریکاردو سیمپسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 525
حجم فایل زیپ شده 5.49 مگابایت

***

Handbook of Package Engineering – Joseph Hanlon, Robert Kelsey

کتاب راهنمای مهندسی بسته بندی جوزف هانون – ویرایش سوم

Handbook of Package Engineering 3rd ed

نویسنده(گان): Joseph F. Hanlon, Robert J. Kelsey, Hallie Forcinio

کتاب راهنمای مهندسی بسته بندی جوزف هانون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 68
حجم فایل زیپ شده 6.96 مگابایت

***

Food Lipids – Casimir Akoh

کتاب چربی های غذایی کاسیمیر آکوه – ویرایش چهارم

Food Lipids – Chemistry, Nutrition, and Biotechnology 4th ed

نویسنده(گان): Casimir C. Akoh

کتاب چربی های غذایی کاسیمیر آکوه

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1048
حجم فایل زیپ شده 9.36 مگابایت

***

Soil and Rock Description in Engineering Practice – David Norbury

کتاب توصیف خاک و سنگ در مهندسی دیوید نوربری – ویرایش دوم

Soil and Rock Description in Engineering Practice 2nd ed

نویسنده(گان): David Norbury

کتاب توصیف خاک و سنگ در مهندسی دیوید نوربری

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 308
حجم فایل زیپ شده 7.48مگابایت

***