مهندسی محیط زیست

دشته شامل کتاب های مرتبط با شهرسازی و مهندسی محیط زیست است.

Air Pollution – Kenneth Wark, Cecil Warner

کتاب آلودگی هوا: منشا و کنترل کنت وارک و سیسل وارنر – ویرایش سوم Air Pollution: Its Origin and Control – 3rd Edition نویسنده(گان): Kenneth Wark, Cecil Warner, Wayne Davis این ایبوک به فرم اسکن شده می باشد. مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 610 حجم فایل زیپ شده 584 مگابایت ***

Solution Manual for Geoenvironmental Engineering – Hari Sharma, Krishna Reddy

حل المسائل کتاب مهندسی محیط زیست زمین هری شارما و کریشنا ردی Solution Manual for Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies نویسنده(گان): Hari D. Sharma and Krishna R. Reddy این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 22 کتاب درسی را پوشش میدهد. …

Solution Manual for Geoenvironmental Engineering – Hari Sharma, Krishna Reddy ادامه »

Instructor’s Manual for Energy Systems Engineering – Francis Vanek, Louis Albright

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های انرژی فرانسیس ونک و لوئیس آلبرایت – ویرایش سوم Instructor’s Manual for Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation – Third Edition نویسنده(گان): Francis M. Vanek, Louis D. Albright, Largus T. Angenent این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 17 کتاب درسی را …

Instructor’s Manual for Energy Systems Engineering – Francis Vanek, Louis Albright ادامه »

Energy Systems Engineering – Francis Vanek, Louis Albright

کتاب مهندسی سیستم های انرژی فرانسیس ونک و لوئیس آلبرایت – ویرایش سوم Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation – Third Edition نویسنده(گان): Francis M. Vanek, Louis D. Albright, Largus T. Angenent مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 956 حجم فایل زیپ شده 63.3 مگابایت ***

Solution Manual for Air Pollution – Kenneth Wark, Cecil Warner

حل المسائل کتاب آلودگی هوا کنت وارک و سیسل وارنر – ویرایش سوم Solution Manual for Air Pollution: Its Origin and Control – 3rd Edition نویسنده(گان): Kenneth Wark, Cecil Warner, Wayne Davis این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است، دستنویس بوده و برای ویرایش سوم کتاب درسی می باشد و فصلهای …

Solution Manual for Air Pollution – Kenneth Wark, Cecil Warner ادامه »

Greenhouse Gas Carbon Dioxide Mitigation – Martin Halmann, Meyer Steinberg

کتاب روش و تکنولوژی کاهش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن مارتین هالمن و میر اشتاینبرگ Greenhouse Gas Carbon Dioxide Mitigation: Science and Technology نویسنده(گان): Martin M. Halmann, Meyer Steinberg مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 593 حجم فایل زیپ شده 51 مگابایت ***

Solution Manual for Chemistry for Environmental Engineering and Science – Clair Sawyer, Perry McCarty

حل المسائل کتاب شیمی مهندسی محیط زیست و علوم کلایر سایر، پری مک‌کارتی و جن پارکین – ویرایش پنجم Solution Manual for Chemistry for Environmental Engineering and Science – 5th Edition نویسنده(گان): Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin این محصول، حل تمرینات فصل های 2 الی 34 کتاب درسی را پوشش میدهد. …

Solution Manual for Chemistry for Environmental Engineering and Science – Clair Sawyer, Perry McCarty ادامه »

Chemistry for Environmental Engineering and Science – Clair Sawyer, Perry McCarty

کتاب شیمی مهندسی محیط زیست و علوم کلایر سایر، پری مک‌کارتی و جن پارکین – ویرایش پنجم Chemistry for Environmental Engineering and Science – 5th Edition نویسنده(گان): Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 768 حجم فایل زیپ شده 42 مگابایت ***

Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش بین المللی هشتم انتشارات پیرسون Water Supply and Pollution Control – 8th Edition, Pearson New International Edition نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 753 حجم فایل زیپ شده 15.3 مگابایت ***

Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering – Richard Mines, Laura Lackey

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی محیط زیست ریچارد ماینز – ویرایش اول Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering – 1st edition نویسنده(گان): Richard O. Mines, Laura W. Lackey این حل المسائل کل فصل های 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد دارد. …

Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering – Richard Mines, Laura Lackey ادامه »

Solution Manual for Water-Resources Engineering – David Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم Solution Manual for Water-Resources Engineering – 3rd Edition نویسنده(گان): David A. Chin توضیح اینکه این حل المسائل جواب همه تمرینات فصل های 1 تا 17 را شامل می شود. در بخش دوم این فایل، جواب برخی تمرینات با استفاده از نرم افزار mathcad آورده …

Solution Manual for Water-Resources Engineering – David Chin ادامه »