حل المسائل کتاب های رشته شیمی

Solution Manual for Separation Process Engineering – Phillip Wankat

حل المسائل کتاب مهندسی فرایندهای جداسازی فیلیپ وانکات ویرایش سوم و چهارم + کتاب درسی ویرایش سوم و چهارم Solution Manual for Separation process engineering: Includes Mass Transfer Analysis 3rd and 4th Edition + Textbooks نویسنده: Phillip C. Wankat کتاب درسی و حل المسائل مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به […]

Solution Manual for Separation Process Engineering – Phillip Wankat بیشتر بخوانید »

Test Bank for Chemistry – Nivaldo Tro

حل مسئله و تست بانک کتاب شیمی: ساختار و ویژگی ها نیوالدو ترو ویرایش دوم + ایبوک کتاب ویرایش دوم Test Bank for Chemistry: Structure and Properties 2nd Edition + Textbook نویسنده: Nivaldo Tro کتاب درسی و تست بانک شیمی Tro به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت

Test Bank for Chemistry – Nivaldo Tro بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Physical Chemistry: Quantum Chemistry and Molecular Interactions – Andrew Cooksy

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک: شیمی کوانتومی و برهمکنش های مولکولی اندره کوکسی ویرایش اول + کتاب درسی ویرایش اول Solution Manual for Physical Chemistry: Quantum Chemistry and Molecular Interactions 1st Edition + Textbook نویسنده: Andrew Cooksy کتاب درسی و حل المسائل شیمی فیزیک: شیمی کوانتومی و برهمکنش های مولکولی Cooksy به صورت جداگانه به

Solution Manual for Physical Chemistry: Quantum Chemistry and Molecular Interactions – Andrew Cooksy بیشتر بخوانید »

Solution Manual and Test Bank for Introductory Chemistry – Julia Burdge, Michelle Driessen

حل المسائل و تست بانک کتاب شیمی مقدماتی (با رویکرد اول اتم) جولیا برج و میشل دیسن – ویرایش دوم + ایبوک کتاب ویرایش دوم Solution Manual for Introductory Chemistry: An Atoms First Approach 2nd Edition + Test Bank + Textbook نویسنده(گان): Julia Burdge, Michelle Driessen کتاب درسی و تست بانک و حل المسائل شیمی

Solution Manual and Test Bank for Introductory Chemistry – Julia Burdge, Michelle Driessen بیشتر بخوانید »

Solution Manual and Test Bank for Chemistry – Steven Zumdahl, Susan Zumdahl

حل المسائل و تست بانک کتاب شیمی استیون زومدال و سوزان زومدال ویرایش نهم و دهم + کتاب درسی ویرایش نهم و  دهم Solution Manual and Test Bank for Chemistry 10th and 9th Edition + Textbook نویسنده(گان): Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl, Donald J. DeCoste کتاب درسی، تست بانک و حل المسائل شیمی زومدال

Solution Manual and Test Bank for Chemistry – Steven Zumdahl, Susan Zumdahl بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Principles of Modern Chemistry – David Oxtoby, Pat Gillis

حل المسائل کتاب اصول شیمی مدرن دیوید اکستوبی و پت گیلیس ویرایش هشتم + به همراه کتاب درسی ویرایش هشتم Solution Manual for Principles of Modern Chemistry 8th Edition + Textbook نویسنده: David W. Oxtoby, H. Pat Gillis, Laurie J. Butler کتاب درسی و حل المسائل شیمی مدرن Oxtoby و Gillis به صورت جداگانه به

Solution Manual for Principles of Modern Chemistry – David Oxtoby, Pat Gillis بیشتر بخوانید »

Solution Manual and Test Bank for Chemistry – Steven Zumdahl, Susan Zumdahl

حل المسائل و تست بانک کتاب شیمی: نگرش اول اتم استیون زودمدال، سوزان زومدال و دانالد دکاسته – ویرایش سوم + ایبوک کتاب ویرایش سوم و پنجم Solution Manual for Chemistry: An Atoms First Approach 3rd Edition + Test Bank + Textbook نویسنده: Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl, Donald J. DeCoste کتاب درسی و

Solution Manual and Test Bank for Chemistry – Steven Zumdahl, Susan Zumdahl بیشتر بخوانید »

Solution Manual and Test Bank for General, Organic, & Biological Chemistry – Janice Smith

حل المسائل و تست بانک کتاب شیمی عمومی، آلی و بیولوژیکی جانیس اسمیت – ویرایش پنجم و سوم + ایبوک کتاب ویرایش سوم و پنجم Solution Manual for General, Organic, & Biological Chemistry 3rd and 5th Edition + Test Bank + Textbook نویسنده: Janice Smith کتاب درسی و تست بانک و حل المسائل شیمی عمومی،

Solution Manual and Test Bank for General, Organic, & Biological Chemistry – Janice Smith بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Physical Chemistry: Thermodynamics, Statistical Mechanics, and Kinetics – Andrew Cooksy

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک: ترمودینامیک، مکانیک آماری و سینتیک اندره کوکسی ویرایش اول + کتاب درسی ویرایش اول Solution Manual for Physical Chemistry: Thermodynamics, Statistical Mechanics, and Kinetics 1st Edition + Textbook نویسنده: Andrew Cooksy کتاب درسی و حل المسائل شیمی فیزیک: ترمودینامیک، مکانیک آماری و سینتیک Cooksy به صورت جداگانه به فروش می

Solution Manual for Physical Chemistry: Thermodynamics, Statistical Mechanics, and Kinetics – Andrew Cooksy بیشتر بخوانید »

Solution Manual and Test Bank for Chemistry – Julia Burdge, Jason Overby

حل المسائل و تست بانک کتاب شیمی ( اول اتم) جولیا برج و جیسون اوربی – ویرایش چهارم + ایبوک کتاب ویرایش سوم Solution Manual for Chemistry: Atoms First 4th Edition + Test Bank + Textbook نویسنده(گان): Julia Burdge, Jason Overby کتاب درسی و تست بانک و حل المسائل شیمی Burdge و Overby به صورت

Solution Manual and Test Bank for Chemistry – Julia Burdge, Jason Overby بیشتر بخوانید »

Test Bank for Chemistry – Theodore Brown, Eugene LeMay

تست بانک و راهنمای مدرسین کتاب شیمی تئودور براون، یوجین لی می، بروس برستن ویرایش چهاردهم + کتاب درسی Test Bank for Chemistry: The Central Science 14th Edition + Textbook نویسنده(گان): Theodore E. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten, Catherine Murphy کتاب درسی و تست بانک شیمی Brown و LeMay و Bursten و Murphy

Test Bank for Chemistry – Theodore Brown, Eugene LeMay بیشتر بخوانید »

Solution Manual for Chemistry: Principles and Practice – Daniel Reger, Scott Goode

حل المسائل کتاب شیمی دنیل رجر و اسکات گود ویرایش سوم + کتاب درسی Solution Manual for Chemistry: Principles and Practice 3rd Edition + Textbook نویسنده(گان): Daniel L. Reger, Scott R. Goode, David W. Bal کتاب درسی و حل المسائل شیمی Reger و Goode به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید.

Solution Manual for Chemistry: Principles and Practice – Daniel Reger, Scott Goode بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا