متلب

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with MATLAB – Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب روشهای عددی در مهندسی با استفاده از متلب جان کیوسالاس ویرایش سوم + کتاب درسی ویرایش دوم Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with MATLAB 3rd Edition + Textbook for 2nd Edition نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas کتاب درسی و حل المسائل روشهای عددی در مهندسی با استفاده از متلب کیوسالاس به صورت …

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with MATLAB – Jaan Kiusalaas ادامه »

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics with MATLAB – Dean Duffy

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته به کمک نرم افزار متلب دین دافی – ویرایش چهارم Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics with MATLAB – 4th Edition نویسنده(گان): Dean G. Duffy این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 18 کتاب درسی را پوشش می دهد. دانلود نمونه …

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics with MATLAB – Dean Duffy ادامه »

Solution Manual for Numerical Linear Algebra with Applications Using MATLAB – William Ford

حل المسائل کتاب جبر خطی عددی به همراه کاربردها با استفاده از نرم افزار متلب ویلیام فورد Solution Manual for Numerical Linear Algebra with Applications Using MATLAB نویسنده(گان): William Ford این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 23 به همراه اپندیکش ها A و B و C …

Solution Manual for Numerical Linear Algebra with Applications Using MATLAB – William Ford ادامه »

Solution Manual for Numerical Methods for Engineers and Scientists – Amos Gilat, Vish Subramaniam

حل المسائل کتاب روشهای عددی برای مهندسان و دانشمندان آموس گیلات و ویش سوبرامانیام – ویرایش سوم Solution Manual for Numerical Methods for Engineers and Scientists – 3rd Edition نویسنده(گان): Amos Gilat, Vish Subramaniam این محصول به صورت رسمی از انتشارات اصلی تهیه شده است و فصلهای 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می …

Solution Manual for Numerical Methods for Engineers and Scientists – Amos Gilat, Vish Subramaniam ادامه »

Numerical Methods for Engineers and Scientists – Amos Gilat, Vish Subramaniam

کتاب روشهای عددی برای مهندسان و دانشمندان آموس گیلات و ویش سوبرامانیام – ویرایش سوم Numerical Methods for Engineers and Scientists – 3rd Edition نویسنده(گان): Amos Gilat, Vish Subramaniam مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 577 حجم فایل زیپ شده 37.3 مگابایت ***

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo

حل المسائل کتاب محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب یئونگ کو یئو – ویرایش دوم Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – 2nd Edition نویسنده(گان): Yeong Koo Yeo این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل، کدهای های متلب (یک پوشه برای هر فصل) …

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo ادامه »

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals نویسنده(گان): Achille Messac دانلود نمونه رایگان توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 19 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. علاوه بر فایل …

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac ادامه »

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals نویسنده(گان): Achille Messac مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 496 حجم فایل زیپ شده 7.92 مگابایت ***

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس – ویرایش دوم Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – 2nd Edition نویسنده(گان): Robert Schilling, Sandra Harris مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 872 حجم فایل زیپ شده 5.12 مگابایت ***