دسته: حساب دیفرانسیل و انتگرال

Solution Manual for Calculus – Raymond Barnett, Michael Ziegler

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال: اقتصاد، علوم زیستی و اجتماعی رایموند بارنت و مایچل زیگلر – ویرایش چهاردهم

Solution Manual for Calculus for Business: Economics, Life Sciences, and Social Sciences – 14th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen, Christopher J. Stocker

حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال Barnett و Ziegler و Byleen

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و علاوه بر حل المسائل شامل Learning Worksheets و Notes و اسلایدهای پاورپوینت می باشد. حل المسائل فصلهای 1 تا 11 کتاب به همراه اپندیکس های A و B را پوشش می دهد. دقت نمایید که این حل المسائل صرفا شامل مسائل با شماره های زوج می باشد.

دانلود نمونه حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 654
حجم فایل زیپ شده 206 مگابایت

***

Calculus – Raymond Barnett, Michael Ziegler

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال: اقتصاد، علوم زیستی و اجتماعی رایموند بارنت و مایچل زیگلر – ویرایش چهاردهم

Calculus for Business: Economics, Life Sciences, and Social Sciences – 14th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen, Christopher J. Stocker

دانلود حساب دیفرانسیل و انتگرال Barnett و Ziegler و Byleen و Stocker

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 826
حجم فایل زیپ شده 44.7 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Fourier Analysis – Russell Herman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل فوریه راسل هرمان – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Fourier Analysis – 1st Edition

نویسنده(گان): Russell L. Herman

حل تمرین تحلیل فوریه Herman

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 7 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 247
حجم فایل زیپ شده 2.57 مگابایت

***

An Introduction to Fourier Analysis – Russell Herman

کتاب مقدمه ای بر تحلیل فوریه راسل هرمان – ویرایش اول

An Introduction to Fourier Analysis – 1st Edition

نویسنده(گان): Russell L. Herman

دانلود تحلیل فوریه Herman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 5.80 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus of a Single Variable – Ron Larson, Bruce Edwards

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره ران لارسون – ویرایش یازدهم

Solution Manual for Calculus of a Single Variable – 11th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson, Bruce H. Edwards

دانلود حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره Larson

این حل المسائل به صورت رسمی از لنتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 10 به همراه فصل P و اپندیکس های C1 و C2 و D و E و F و G را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1137
حجم کل فایل زیپ شده 40.7 مگابایت

***

Calculus of a Single Variable – Ron Larson, Bruce Edwards

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره ران لارسون – ویرایش یازدهم

Calculus of a Single Variable – 11th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson, Bruce H. Edwards

دانلود حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره ران لارسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 851
حجم فایل زیپ شده 35.1 مگابایت

***

Methods of Real Analysis – Richard Goldberg

کتاب روش های آنالیر حقیقی ریچارد گلدبرگ – ویرایش دوم

Methods of Real Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): Richard R. Goldberg

کتاب روش های آنالیر حقیقی Goldberg

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 3.18 مگابایت

***

Solution Manual for Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering – Bertram Chan

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال احتمالاتی کاربردی برای مهندسی اقتصاد برترام چان – ویرایش اول

Solution Manual for Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering: An Introduction Using R – 1st Edition

نویسنده(گان): Bertram K. C. Chan

حل المسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال احتمالاتی مهندسی اقتصاد Bertram Chan

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و فصل های 2 و 3 و 5 و 6 را پوشش می دهد. حل برخی تمرینات نیز وجود ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 89
حجم فایل زیپ شده 1.15 مگابایت

***

Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering – Bertram Chan

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال احتمالاتی کاربردی برای مهندسی اقتصاد برترام چان – ویرایش اول

Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering: An Introduction Using R – 1st Edition

نویسنده(گان): Bertram K. C. Chan

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال احتمالاتی Bertram Chan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 531
حجم فایل زیپ شده 17.3 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Systems Theory – João Hespanha

حل المسائل کتاب نظریه سیستم های خطی جائو هسپانها – ویرایش دوم

Solution Manual for Linear Systems Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): João P. Hespanha

حل المسائل کتاب نظریه سیستم های خطی Hespanha

این محصول، حل اکثر تمرینات آخر فصل کتاب درسی ویرایش دوم (فصل های 1 تا 24) را دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 84
حجم فایل زیپ شده 1.09 مگابایت

***

Linear Systems Theory – João Hespanha

کتاب نظریه سیستم های خطی جائو هسپانها – ویرایش اول و دوم

Linear Systems Theory – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): João P. Hespanha

کتاب نظریه سیستمهای خطی Hespanha ویرایش دوم

کتاب نظریه سیستمهای خطی Hespanha ویرایش اول

این محصول شامل دو کتاب درسی برای ویرایش های اول و دوم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 280
حجم فایل زیپ شده 1.69 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 349
حجم فایل زیپ شده 3.53 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus – Ron Larson, Bruce Edwards

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون – ویرایش دهم

Solution Manual for Calculus – 10th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson, Bruce Edwards

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون ویرایش دهم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1608
حجم فایل زیپ شده 19.5 مگابایت

***

Calculus – Ron Larson, Bruce Edwards

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون – ویرایش دهم و یازدهم

Calculus – 10th and 11th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson, Bruce Edwards

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون ویرایش یازدهم

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون ویرایش دهم

این مجموعه شامل دو کتاب درسی برای ویرایش های 10 و 11 می باشد.

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1290
حجم فایل زیپ شده 45.3 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1290
حجم فایل زیپ شده 51.6 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus – James Stewart

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت – ویرایش چهارم، پنجم و ششم، هفتم و هشتم و نهم

Solution Manual for Calculus 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th Edition

نویسنده: James Stewart

نویسندگان در ویرایش نهم: James Stewart, Daniel K. Clegg, Saleem Watson

حل المسائل ویرایش نهم به صورت جداگانه به فروش می رسد.

حل تمرینات حساب دیفرانسیل و انتگرال Stewart ویرایش نهم

محصول اول، شامل حل کامل ویرایشهای چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت می باشد. توجه بفرمایید که حل ها به صورت کامل می باشند و بخش های “Single Variable” و “Multivariable” را پوشش می دهند. همچنین لازم به ذکر است که حل المسائل ویرایشهای چهارم، پنجم و هفتم شامل مسائل زوج و فرد می باشد. حل المسائلهای ویرایش ششم و هشتم تنها شامل مسائل فرد می باشند.

محصول دوم، شامل حل المسائل و راهنمای مدرسین برای کتاب ویرایش نهم می باشد و به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است. حل المسائل دارای 1797 صفحه می باشد و فصل های 1 تا 16 کتاب درسی را پوشش می دهد و تمرینات زوج و فرد را دارا می باشد. فایل راهنمای مدرسین، به تنهایی 984 صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1797
حجم فایل زیپ شده 64 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 957
حجم فایل زیپ شده 53.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1872
حجم فایل زیپ شده 53.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 722
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1496
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست چهارم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 954
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (حل المسائلهای ویرایش 4 و 5 و 6 و 7 و 8)

***

پرداخت جهت دریافت محصول دوم (حل المسائلهای ویرایش 9)

Solution Manual for Calculus With Analytic Geometry – Yusuf, Muhammad Amin

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال به همراه هندسه تحلیلی یوسف

Solution Manual for Calculus With Analytic Geometry

نویسنده(گان): S.M. Yusuf, Muhammad Amin

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال به همراه هندسه تحلیلی یوسف

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 350
حجم فایل زیپ شده 47.5 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus: A Complete Course – Robert Adams, Christopher Essex

حل المسائل کتاب جامع حساب دیفرانسیل انتگرال رابرت الکزاندر آدامز – ویرایش ششم، هفتم، هشتم و نهم

Solution Manual for Calculus: a Complete Course – 6th, 7th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Robert A. Adams, Christopher Essex

حل المسائل کتاب جامع حساب دیفرانسیل انتگرال آدامز - ویرایش نهم

این مجموعه شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های شش، هفت، هشت و نهم کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 694
حجم فایل زیپ شده 8.10 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 712
حجم فایل زیپ شده 17.35 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 354
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

 

Solution Manual for Calculus – Larry Goldstein, David Lay

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال گلدشتاین – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for Calculus & Its Applications – 13th Edition

نویسنده(گان): Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider, Nakhle H. Asmar

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال گلدشتاین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 375
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equation – James Brannan, William Boyce

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقادر مرزی جیمز برانان و ویلیام بویس – ویرایش دوم (نسخه بین المللی دانشجویی)

Solution Manual for Differential Equation with boundary value problems – 2nd Edition (International Student Version)

نویسنده(گان): James R. Brannan, William E. Boyce

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقادر مرزی جیمز برانان و ویلیام بویس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 10 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1076
حجم فایل زیپ شده 23.6 مگابایت

***

Solution Manual for Vector Calculus – Miroslav Lovric

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری میروسلاو لاوریچ

Solution Manual for Vector Calculus

نویسنده(گان): Miroslav Lovric

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری میروسلاو لاوریچ

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 8 را به طور کامل شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 493
حجم فایل زیپ شده 30.67 مگابایت

***

Calculus – Larry Goldstein, David Lay

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای گلداشتاین – ویرایش سیزدهم

Calculus & Its Applications – 13th Edition

نویسنده(گان): Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider, Nakhle H. Asmar

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای گلداشتاین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 675
حجم فایل زیپ شده 6.8 مگابایت

***