مهندسی کنترل

Solution Manual for Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems – Anthony Zaknich

حل المسائل کتاب مبانی فیلترهای وفقی و سیستمهای خود آموز آنتونی زاکنیچ Solution Manual for Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems نویسنده(گان): Anthony Zaknich این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 12 به همرا اپندیکس های A.1 و A.2 و A.3 را پوشش می دهد. دانلود …

Solution Manual for Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems – Anthony Zaknich ادامه »

Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems – Anthony Zaknich

کتاب مبانی فیلترهای وفقی و سیستمهای خود آموز آنتونی زاکنیچ Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems نویسنده(گان): Anthony Zaknich مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 397 حجم فایل زیپ شده 2.23 مگابایت ***

Solution Manual for LMIs in Control Systems – Guang-Ren Duan, Hai-Hua Yu

حل المسائل کتاب LMI در سیستم های کنترل گوانگ رن دوانگ و های هووا یو – ویرایش اول Solution Manual for LMIs in Control Systems: Analysis, Design and Applications – 1st Edition نویسنده(گان): Guang-Ren Duan, Hai-Hua Yu این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و پاسخ کل تمرینات فصلهای 1 تا …

Solution Manual for LMIs in Control Systems – Guang-Ren Duan, Hai-Hua Yu ادامه »

LMIs in Control Systems – Guang-Ren Duan, Hai-Hua Yu

کتاب LMI در سیستم های کنترل گوانگ رن دوانگ و های هووا یو – ویرایش اول LMIs in Control Systems: Analysis, Design and Applications – 1st Edition نویسنده(گان): Guang-Ren Duan, Hai-Hua Yu مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 482 حجم فایل زیپ شده 3.35 مگابایت ***

Solution Manual for Mechatronics – William Bolton

حل المسائل کتاب مکاترونیک ویلیام بولتون: سیستم های کنترل الکترونیکی در مهندسی مکانیک و مهندسی برق – ویرایش ششم و هفتم Solution Manual for Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering – 6th Edition Instructor’s Manual for Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering – 6th and 7th Edition نویسنده(گان): William …

Solution Manual for Mechatronics – William Bolton ادامه »

Solution Manual for Digital Control System Analysis and Design – Charles Phillips, Troy Nagle

حل المسائل کتاب تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال چالرز ال. فیلیپس و اچ. تروی ناگل – ویرایش سوم Solution Manual for Digital Control System Analysis and Design – 3rd Edition نویسنده(گان): Charles L Phillips, H. Troy Nagle این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل چهاردهم کتاب درسی ویرایش سوم به …

Solution Manual for Digital Control System Analysis and Design – Charles Phillips, Troy Nagle ادامه »

Digital Control System Analysis and Design – Charles Phillips, Troy Nagle

کتاب تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال چالرز ال. فیلیپس و اچ. تروی ناگل – ویرایش سوم و چهارم Digital Control System Analysis and Design – 3rd and 4th Edition نویسنده(گان): Charles L Phillips, H. Troy Nagle, Aranya Chakrabortty مشخصات فایل ویرایش چهارم فرمت PDF تعداد صفحات 527 حجم فایل زیپ شده 2.44 مگابایت مشخصات …

Digital Control System Analysis and Design – Charles Phillips, Troy Nagle ادامه »

Solution Manual for Feedback Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, Abbas Emami Naeini

حل المسائل کنترل عکس العمل سیستم های دینامیکی فرانکلین دیوید پاول و عباس امامی نائینی – ویرایش چهارم و ششم و هفتم Solution Manual for Feedback Control of Dynamic Systems 4th, 6th and 7th Edition نویسنده(گان):Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami Naeini توضیح اینکه این مجموعه شامل سه حل المسائل برای سه ویرایش …

Solution Manual for Feedback Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, Abbas Emami Naeini ادامه »

Solution Manual for Control Systems Engineering – Norman Nise

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های کنترل نورمن نایس – ویرایش هفتم، ششم و چهارم  Solutions Manual for Control Systems Engineering – 4th and 6th and 7th edition نویسنده(گان):  Norman S. Nise این مجوعه شامل سه حل المسائل برای ویرایش های چهارم و ششم و هفتم می باشد. حل المسائل ویرایش هفتم به صورت کامل …

Solution Manual for Control Systems Engineering – Norman Nise ادامه »

Control Systems Engineering – Norman Nise

کتاب مهندسی سیستم های کنترل نورمن نایس – ویرایش شش و هفتم Control Systems Engineering – 6th and 7th Edition نویسنده(گان): Norman S. Nise این مجموعه شامل دو کتاب یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هفتم می باشد. مشخصات فایل ویرایش هفتم فرمت PDF تعداد صفحات 1061 حجم فایل زیپ شده 18.7 مگابایت …

Control Systems Engineering – Norman Nise ادامه »