جزوه درس کنترل مدرن

جزوه دستنویس کنترل مدرن

تدریس شده توسط دکتر سیاهی در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

 

درس”کنترل مدرن” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد. این محصول شامل دو جزوه می باشد. یکی از جزوات به صورت دستنویس و دیگری به صورت تایپ شده می باشند. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

مقدمه ای بر سیستم های کنترل، سیستم زمان پیوسته و گسسته، کنترل دیجیتال، سیستم های خطی، سیستم علی، افزودن شرط علی، تعریف حالت state ، توصیف سیتم های غیر خطی، خطی سازی، جبر خطی، حل معادلات حالت، مدهای داخلی، پایداری سیستم ها، طراحی فیدبک حالت، کنترل بهینه، دستورات متلب، تبدیلات همانندی، سیستم های فرم قطری، قضیه کیلی هامیلتون، حل معادلات حالت سیستم های LTI ، تبدیل لاپلاس، حل معادلات حالت سیستم های LTV ، معادله کلی LTV ، سیستم SISO ، قطب های دکوپلر، فرم تجزیه کالمن، تعریف کنترل پذیری، تشخیص کنترل پذیری بر اساس فرم جردن، جدا کردن مدها، بررسی کنترل پذیری، سیستم های رویت پذیر، سیستم های پایدار، مد پنهان، آشکارپذیری، تجزیه سیستم های رویت ناپذیر، کنترل پذیری خروجی، کنترل پذیری تابعی، پایداری سیستم های LTI ، سیستم های اتونوموس، پایداری لیاپانوفی، پایداری مجانبی، پایداری نمایی، قضیه BIBO ،پایداری BIBO، روش خطی سازی لیاپانوفی، قضیه سنتر مانیفلد، نوشتن محقق، محقق های سیستم های SISO ، بلوک دیاگرام تحقق کنترل پذیری، تحقق کانونیکال رویت پذیری، تحقق سری موازی، پارامترهای مارکوف، تحقق سیستم SIMO، تحقق سیستم MIMO ، فیدبک حالت، دستورات متلب برای یافتن K ، فرمول آکرمن، طراحی ردیاب، اثر اختشاش در سیستم، سیستم حلقه بسته، لیونبرگر، ادامه دوگانی، طراحی همزمان فیدبک حالت وروتیگر، طراحی روتیگر مرتبه کاهشی، قضیه لاسال

جزوه دستنویس دارای 179 صفحه و حجم  40 مگابایت می باشد.

جزوه دستنویس دارای 100 صفحه و حجم  1 مگابایت می باشد.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

دانلود نمونه رایگان جزوه تایپی

دانلود نمونه رایگان جزوه دستنویس

پیمایش به بالا