جزوه کنترل چند متغیره دکتر سیاهی

جزوه دستنویس درس کنترل چند متغیره

تدریس شده در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

درس”کنترل چند متغیره” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد .جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

سیستم های کنترل چند متغیره، سیستم های کنترل خطی، سیستم های کنترل غیرخطی، نمایش سیستم های خطی چند متغیره، قطب ها و صفرهای سیستم های چند متغیره، تحقق و کاهش مرتبه در سیستم های چند متغیره، دکوپله سازی با فیدبک حالت، عملکرد سیستم چند متغیره، محدودیت سیستم چند متغیره، طراحی سیستم های کنترل چند متغیره، خطای مدل سازی و پایداری مقاوم، مهم ترین مشکل در MIMO ، تحلیل پایداری، توصیف ماتریس تابع تبدیل، ماتریس رزنبراک، آنتراکت، کاربرد MFD ، کاربرد اسمیت، فرم اسمیت مک میدن، صفرهای سیستم های چند متغیره، کاهش مرتبه معادلات فضای حالت غیر مینیمال، دکوپله سازی در سیستم های چند متغیره، لیاپانوفی، پایداری مجانبی، پایداری مرزی، اصل آرگومان، تابع تبدیل حلقه، قضیه نایکوئیست، روش نایکوئیست معکوس، قضیه گرش گورین، روش برش ماتریسی، هدف دکوپله سازی، روش ضرایب مارکوف، روش طراحی RGA ، شرایط پایداری در MIMO ، شرط تمامیت

این جزوه مجموعا دارای 187 صفحه و حجم  حدوداً 49 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

If you want to pay with USD (Dollar), CLICK HERE