حل المسائل کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین مارتین به زبان فارسی – ویرایش اول و دوم (سه حل المسائل)

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine

نویسنده(گان): G. G. D. H. Martin

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد. حل اول فصل های 1 تا 7 و 13 تا 17 و 19 و 20 را به طور کامل پوشش می دهد و به زبان فارسی می باشد. حل المسائل دوم به زبان انگلیسی و برای ویرایش دوم این کتاب می باشد، حل دوم همه مسائل کتاب را پوشش نمی دهد و به صورت دستنویس می باشد. حل سوم کیفیت متفاوتی از حل دوم می باشد، منتها اینبار از دفتر عکسبرداری شده است

solution-manual-for-kinematics-and-dynamics-of-machines-2nd-ed-george-h-martin-143pd

مشخصات فایل حل المسائل اول

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده31.6 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات143
حجم فایل زیپ شده25.5 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات145
حجم فایل زیپ شده110 مگابایت

***

پیمایش به بالا