حل المسائل کتاب کنترل فیدبک چندمتغیره اسکوگستاد – ویرایش دوم

Solution Manual for Multivariable Feedback Control: Analysis and Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد. حل المسائل شامل 2 فایل می باشد. فایل دوم به صورت دست نویس و 12 سفحه می باشد. فایل اول 57 صفحه می باشد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات69
حجم فایل زیپ شده1.06 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا