حل المسائل کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان رایموند سروی – ویراست ششم، هفتم، هشتم و نهم (هفت حل المسائل)

Solution Manual for Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 6th, 7th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Serway, John W. Jewett

توضیح اینکه در ویرایش ششم اسم کتاب “Solution Manual for Physics for Scientists and Engineers” می باشد و شامل فیزیک مدرن نمی باشد. همچنین حل المسائل ویرایش ششم دو جلدی می باشد. حل المسائل جلد اول ویرایش هشتم موجود می باشد. همچنین برای ویرایش نهم سه کتاب حل مساله وجود دارد. در تاریخ 27 خرداد 96 نیز حل المسائل ویرایش هفتم به سایت اضافه گردید. بدیهی است که برخی از این حل المسائل ها با هم، همپوشانی داشته باشند.

مشخصات حل المسائل ویراست ششم جلد اول

فرمتPDF
تعداد صفحات664
حجم فایل زیپ شده10 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست ششم جلد دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات626
حجم فایل زیپ شده6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات1218
حجم فایل زیپ شده16.64 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم – جلد اول

فرمتPDF
تعداد صفحات418
حجم فایل زیپ شده9.5 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویراست نهم – حل اول

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده94 مگابایت

  مشخصات حل المسائل ویراست نهم – حل دوم

فرمتDJVU
تعداد صفحات2436
حجم فایل زیپ شده24.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست نهم – حل سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات545
حجم فایل زیپ شده10.8 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا