آمادگی آزمون

کتاب های لازم جهت شرکت در آزمون های بین المللی نظیر تافل، آیلتس و جی آر ای و … و نیز آزمون های داخلی مانند تولیمو، MSRT

Princeton Review Cracking the TOEFL IBT

کتاب مرور و بررسی آزمون تافل اینترنتی دانشگاه پرینستون Princeton Review-Cracking the TOEFL IBT این کتاب دارای 20 فصل می باشد. در پنج فصل اول مفاهیم جنبه های اصلی مهارت های reading, Listening, Speaking, Writing پرداخته شده است. سپس در فصل های جداگانه روش های بهبود و پیشرفت این مهارت ها ذکر شده و باز …

Princeton Review Cracking the TOEFL IBT ادامه »

McGraw-Hill’s GRE

کتاب جی آر ای انتشارات McGraw-Hill McGraw-Hill’s GRE اگر با بخش های عددی و کمی جی آر ای مشکل دارید این کتاب دوای دردتان است. کتاب McGraw-Hill’s GRE سوالات را با روش ها و مسیر های مختلف تجزیه و تحلیل می کند. اگر به این کتاب تسلط پیدا کنید تقریبا به همه جواب آزمون GRE مسلط …

McGraw-Hill’s GRE ادامه »

Manhattan GRE Set of 8 Strategy Guides

جلد اول تا هشتم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide نویسنده(گان): Manhattan Prep   مجموعه کتاب های  Manhattan GRE Strategy Guide شامل 8 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE موفق خواهند شد. به جهت کامل و جامع …

Manhattan GRE Set of 8 Strategy Guides ادامه »

Manhattan GRE : The Word Problems GRE Strategy Guide

جلد پنجم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide عنوان : The Word Problems GRE Strategy Guide نویسنده(گان): Manhattan Prep مجموعه کتاب های  Manhattan GRE Strategy Guide شامل 8 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE موفق خواهند شد. …

Manhattan GRE : The Word Problems GRE Strategy Guide ادامه »

Manhattan GRE : The Reading Comprehension & Essays GRE Strategy Guide

عنوان : The Reading Comprehension & Essays GRE Strategy Guide نویسنده(گان): Manhattan Prep مجموعه کتاب های  Manhattan GRE Strategy Guide شامل 8 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE موفق خواهند شد. به جهت کامل و جامع …

Manhattan GRE : The Reading Comprehension & Essays GRE Strategy Guide ادامه »

Manhattan GRE : The Text Completion & Sentence Equivalence GRE Strategy Guide

جلد هشتم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide عنوان : The Text Completion & Sentence Equivalence GRE Strategy Guide نویسنده(گان): Manhattan Prep مجموعه کتاب های  Manhattan GRE Strategy Guide شامل 8 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE …

Manhattan GRE : The Text Completion & Sentence Equivalence GRE Strategy Guide ادامه »

Manhattan GRE : The Number Properties GRE Strategy Guide

جلد چهارم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide عنوان : The Number Properties GRE Strategy Guide نویسنده(گان): Manhattan Prep مجموعه کتاب های  Manhattan GRE Strategy Guide شامل 8 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE موفق خواهند شد. …

Manhattan GRE : The Number Properties GRE Strategy Guide ادامه »

Manhattan GRE : The Geometry GRE Strategy Guide

جلد سوم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide عنوان : The Geometry GRE Strategy Guide نویسنده(گان): Manhattan Prep مجموعه کتاب های  Manhattan GRE Strategy Guide شامل 8 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE موفق خواهند شد. به …

Manhattan GRE : The Geometry GRE Strategy Guide ادامه »

Manhattan GRE : The Fractions, Decimals, & Percents GRE Strategy

جلد دوم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide عنوان : The Fractions, Decimals, & Percents GRE Strategy نویسنده(گان): Manhattan Prep مجموعه کتاب های  Manhattan GRE Strategy Guide شامل 8 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE موفق خواهند …

Manhattan GRE : The Fractions, Decimals, & Percents GRE Strategy ادامه »