حل المسائل کتاب اقتصاد مهندسی ویلیام سولیوان – ویرایش چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

Solution Manual for Engineering Economy – 14th, 15th and 16th Edition

نویسنده(گان):William G. Sullivan, Elin M. Wicks, C. Patrick Koelling

این محصول شامل سه حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش چهاردهم، یکی برای ویرایش پانزدهم و یکی برای ویرایش شانزدهم

مشخصات حل المسائل ویرایش شانزدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات194
حجم فایل زیپ شده4.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پانزدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات781
حجم فایل زیپ شده5.88 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهاردهم

فرمتPDF
تعداد صفحات784
حجم فایل زیپ شده5.79 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا