حل المسائل  کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی روی یاتس – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers – 2nd and  3rd Edition

نویسنده(گان): Roy D. Yates, David J. Goodman

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش دوم و دیگری برای ویرایش سوم. حل المسائل ویرایش سوم تنها مسائل فرد را پوشش می دهد

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات400
حجم فایل زیپ شده3.25 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات443
حجم فایل زیپ شده2.5 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا