حل المسائل کتاب شیمی آلی سولومونز و فریل – ویرایش هفتم، دهم و یازدهم

Solution Manual for Organic Chemistry – 7th, 10th and 11th Edition

نویسنده(گان):T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder

توضیح اینکه این محصول دارای سه حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش هفتم، دیگری برای ویرایش دهم و دیگری برای ویرایش یازدهم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات744
حجم فایل زیپ شده10 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات726
حجم فایل زیپ شده40.6 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات490
حجم فایل زیپ شده9.85 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا