حل المسائل کتاب گام نخست در معادلات دیفرانسیل به همراه کاربردهای مدل سازی دنیس زیل – ویرایش هفتم، نهم و یازدهم

Solutions Manual for A First Course in Differential Equations with Modeling Applications – 7th, 9th and 11th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill

حل تمرین معادلات دیفرانسیل دنیس زیل ویرایش یازدهم

این محصول شامل چهار حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش یازدهم، یکی برای ویرایش هفتم و دو تا برای ویرایش نهم.

دانلود نمونه رایگان ویرایش یازدهم

مشخصات حل المسائل اول برای ویرایش یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات927
حجم فایل زیپ شده8.93 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول برای ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات508
حجم فایل زیپ شده17.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش نهم

فرمتDJVU
تعداد صفحات228
حجم فایل زیپ شده9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات736
حجم فایل زیپ شده13.9 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا