برچسب: Alexander Johnson

Solution Manual for Molecular Biology of the Cell – Bruce Alberts, Alexander Johnson

حل المسائل کتاب زیست شناسی مولکولی سلول بروس آلبرتس – ویرایش ششم

Solution Manual for Molecular Biology of the Cell – 6th Edition

نویسنده(گان): Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter

حل المسائل کتاب زیست شناسی مولکولی سلول بروس آلبرتس

این مجموعه شامل حل کل تمرینات فصل 1 الی آخر فصل 24 (مجموعا تعداد 323 تمرین) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

لیست تمرینات و پرسش های پاسخ داده شده

مشخصات فایل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده 323
حجم فایل زیپ شده 61.8 مگابایت

به جهت سهولت دانشجویان این مجموعه به دو بخش تقسیم شده و برای فروش قرار گرفته است. البته کل مجموعه فوق به صورت یکجا نیز به فروش گذاشته شده است.

***

بخش اول حل المسائل: حل تمرینات فصل 1 الی فصل 12 (جمعا تعداد 167 تمرین)

***

بخش دوم حل المسائل: حل تمرینات فصل 13 الی فصل 24 (جمعا تعداد 156 تمرین)

***

کل حل المسائل به صورت یکجا: حل تمرینات فصل 1 الی فصل 24 (جمعا تعداد 323 تمرین)

Molecular Biology of the Cell – Bruce Alberts, Alexander Johnson

کتاب زیست شناسی مولکولی سلول بروس آلبرتس – ویرایش ششم

Molecular Biology of the Cell 6th Edition

نویسنده(گان): Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter

کتاب زیست شناسی مولکولی سلول بروس آلبرتس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1465
حجم فایل زیپ شده 65.3 مگابایت

***