مهندسی مواد و متالوژی

Solution Manual for Organic and Printed Electronics – Giovanni Nisato, Donald Lupo

حل المسائل کتاب الکترونیک آلی و چاپی جیوانی نیساتو و دونالد لوپو – ویرایش اول Solution Manual for Organic and Printed Electronics: Fundamentals and Applications – 1st Edition نویسنده(گان): Giovanni Nisato, Donald Lupo, Simone Ganz این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 2 تا 13 کتاب درسی را …

Solution Manual for Organic and Printed Electronics – Giovanni Nisato, Donald Lupo ادامه »

Organic and Printed Electronics – Giovanni Nisato, Donald Lupo

کتاب الکترونیک آلی و چاپی جیوانی نیساتو و دونالد لوپو – ویرایش اول Organic and Printed Electronics: Fundamentals and Applications – 1st Edition نویسنده(گان): Giovanni Nisato, Donald Lupo, Simone Ganz مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 598 حجم فایل زیپ شده 26.1 مگابایت ***

Instructor’s Solution Manual for Conceptual Electromagnetics – Branislav Notaros

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مفهومی برانیسلاو ناتاروس – ویرایش اول Instructor’s Solution Manual for Conceptual Electromagnetics – 1st Edition نویسنده(گان): Branislav M. Notaros این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و صرفاً شامل گزینه های صحیح می باشد و فصلهای 1 تا 12 را کتاب درسی را پوشش می دهد. این …

Instructor’s Solution Manual for Conceptual Electromagnetics – Branislav Notaros ادامه »

Solution Manual for Engineering Fundamentals – Saeed Moaveni

حل المسائل مبانی مهندسی سعید معاونی – ویرایش ششم Solution Manual for Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering – 6th Edition نویسنده(گان): Saeed Moaveni این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است, پاسخ مسایل منتخب از فصل های 1 تا 20 از کتاب درسی ویرایش ششم را پوشش می دهد. لازم به …

Solution Manual for Engineering Fundamentals – Saeed Moaveni ادامه »

Solution Manual for Finite Element Analysis of Composite Materials Using ANSYS® – Ever Barbero

حل المسائل کتاب آنالیز اجزای محدود برای مواد مرکب با استفاده از انسیس اور باربرو – ویرایش دوم Solution Manual for Finite Element Analysis of Composite Materials Using ANSYS® – 2nd Edition نویسنده(گان): Ever J. Barbero این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 10 کتاب درسی ویرایش …

Solution Manual for Finite Element Analysis of Composite Materials Using ANSYS® – Ever Barbero ادامه »

Finite Element Analysis of Composite Materials Using ANSYS® – Ever Barbero

کتاب آنالیز اجزای محدود برای مواد مرکب با استفاده از انسیس اور باربرو – ویرایش دوم Finite Element Analysis of Composite Materials Using ANSYS® – 2nd Edition نویسنده(گان): Ever J. Barbero مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 363 حجم فایل زیپ شده 2.37 مگابایت ***

Solution Manual for Electronic Properties of Materials – Rolf Hummel

حل المسائل کتاب خواص الکترونی مواد رولف هامل – ویرایش چهارم Solution Manual for Electronic Properties of Materials – 4th Edition نویسنده(گان): Rolf E. Hummel این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات اشپرینگر تهیه شده است و به صورت دستنویس می باشد. لازم به ذکر است که فصل 1 و 18 کتاب درسی تمرینی …

Solution Manual for Electronic Properties of Materials – Rolf Hummel ادامه »

Solution Manual for Principles of Composite Material Mechanics – Ronald Gibson

حل المسائل کتاب اصول مکانیک مواد مرکب رونالد گیبسون – ویرایش چهارم Solution Manual for Principles of Composite Material Mechanics – 4th edition نویسنده(گان): Ronald F. Gibson این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است …

Solution Manual for Principles of Composite Material Mechanics – Ronald Gibson ادامه »

Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون 3 جان کیوسالاس – ویرایش سوم Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas مشخصات فایل فرمت PDF تعداد صفحات 438 حجم فایل زیپ شده 2.10 مگابایت ***

Solution Manual for Metal Fatigue in Engineering – Ralph Stephens, Ali Fatemi

حل المسائل کتاب خستگی فلزات در مهندسی رالف استیونز و علی فاطمی – ویرایش دوم Solution Manual for Metal Fatigue in Engineering – 2nd Edition نویسنده(گان): Ralph I. Stephens, Ali Fatemi, Robert R. Stephens, Henry O. Fuchs این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی …

Solution Manual for Metal Fatigue in Engineering – Ralph Stephens, Ali Fatemi ادامه »