کتاب تحلیل اقتصاد مهندسی دونالد نونن، جروم لاول، تد اشنباخ – ویرایش چهارم کانادایی، ویرایش نهم و یازدهم

Engineering Economic Analysis – 4th Canadian Edition, 9th and 11th Edition

نویسندگان ویرایش یازدهم : Donald G. Newnan, Ted Eschenbach, Jerome P. Lavelle

نویسندگان ویرایش چهارم کانادایی : Donald G. Newnan, John Jones, John Whittaker, Ted G. Eschenbach

کتاب تحلیل اقتصاد مهندسی Newnan ویرایش چهارم کانادایی

کتاب تحلیل اقتصاد مهندسی نونن لاول اشن باخ ویرایش نهم

این محصول شامل سه ایبوک با مشخصات زیر می باشد.

مشخصات فایل ویرایش چهارم کانادایی

فرمتPDF
تعداد صفحات529
حجم فایل زیپ شده163 مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمتDJVU
تعداد صفحات621
حجم فایل زیپ شده28 مگابایت

مشخصات فایل ویراست یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات673
حجم فایل زیپ شده113مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا